Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof.Dr. Murat AKGÜNDÜZ

Turkey
makgunduz@harran.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yazı İşleri Müdürü

Arş.Gör. Selim YILMAZ

Turkey
hfz-selim87@hotmail.com
Konular: Hadis
Kurum: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH KARTAL

Turkey
kartalabdullah@hotmail.com
Konular: Mantık,Felsefe Tarihi,Din Felsefesi,Felsefe,İlahiyat
Kurum: HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Alan Editörleri

Arş.Gör. Selim YILMAZ

Turkey
hfz-selim87@hotmail.com
Konular: Hadis
Kurum: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. Mahmut SABUNCU

Turkey
m.sabuncu@harran.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. HAVVA İSLAM ÇELİK

Turkey
islam_havva@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş.Gör. COŞKUN BORSBUĞA

Turkey
coskunborsbuga@harran.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Ali BAKKAL

Turkey
alibakkal52@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakülte

Prof.Dr. Asım YAPICI

Turkey
asimyapici@cu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Murat AKGÜNDÜZ

Turkey
makgunduz@harran.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Turkey
yzkeskin@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. MAHMUT ÖZTÜRK

Turkey
mahmutozturk0263@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH KARTAL

Turkey
kartalabdullah@hotmail.com
Konular: Mantık,Felsefe Tarihi,Din Felsefesi,Felsefe,İlahiyat
Kurum: HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Yrd.Doç.Dr. Fatma ÇAKMAK

Turkey
fatmacakmak@harran.edu.tr
Konular: Din Sosyolojisi
Kurum: HARRAN UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU

Turkey
omersabuncu@gmail.com
Konular: İslam Tarihi,İslam Sanatları,İslam Tarihi ve Sanatları,İlahiyat
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bilim Danışma Kurulu

Prof.Dr. Adem APAK

Turkey
ademapak@uludag.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN

Turkey
adnandemircan@gmail.com
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Atilla YARGICI

Turkey
yargici@harran.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Baki ADAM

Turkey
adam@divinity.ankara.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ethem CEBECİOĞLU

Turkey
islamiakademi@gmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Hikmet AKDEMİR

Turkey
hikmetakdemir@gmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İbrahim COŞKUN

Turkey
ibrahimcoskun@hotmail.com
Konular: Kelam
Kurum: Necmettin Erbakan University

İlhan KUTLUER

Turkey
kutlueri@yahoo.com
Konular: Felsefe
Kurum: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet AZİMLİ

Turkey
mehmetazimli@hitit.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Musa YILDIZ

Turkey
musayildiz@hotmail.com
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Recai DOĞAN

Turkey
rdogan@divinity.ankara.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Ankara University, Faculty of Divinity

Prof.Dr. Selçuk COŞKUN

Turkey
scoskun@bayburt.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Turkey
yzkeskin@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ