Editör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kartal
E-posta: kartalabdullah@hotmail.com
Telefon: +90(539) 290 8987
Alan Editörü
Ad: Arş.Gör. Selim Yılmaz
E-posta: hfz-selim87@hotmail.com
Alan Editörü
Ad: Arş.Gör. Mahmut Sabuncu
E-posta: m.sabuncu@harran.edu.tr
Alan Editörü
Ad: Arş.Gör. Havva İslam ÇElİK
E-posta: islam_havva@hotmail.com
Alan Editörü
Ad: Arş.Gör. Coşkun Borsbuğa
E-posta: coskunborsbuga@harran.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Selim Yılmaz
E-posta: hfz-selim87@hotmail.com