Yıl 2016, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 105 - 118 2016-10-27

Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri

Ayfer BOZKURT KİRAZ [1] , Hasan Rüştü KUTLU [2]

952 1129

Bu çalışmada arpa silajları, kontrol, Sill-All (Alltech,UK), LC1363, LCLDH, LBPL (Lactobacillus plantarum), LBPL+Lik inokulant katkılı olarak 6 gruptan oluşmaktadır. LC1363 (Lactococcus laktis subsp. cremoris) ve LCLDH (LDH mutant Lactococcus laktis subsp. cremoris) ile LBPL+Lik (Lactobacillus plantarum) gruplar, b(1,3-1,4) glukanaz (likenaz) enzim genine sahip rekombinant inokulantlar içermektedir. İnokulantlar silajlara 1.5x107 cfu/g düzeyinde katılmışlardır. Silajı gruplarında 7, 14, 28 ve 56 günlük silolama süresi sonunda pH, kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül, ham selüloz, NDF ve ADF düzeyleri tespit edilmiştir. pH, ham protein, ham kül ve ADF değerleri bakımından silolamanın 7, 14, 28 ve 56. günlerinde ham selüloz ve NDF değerleri bakımından silolamanın 14, 28 ve 56. günlerinde, kuru madde içerikleri bakımından 28 ve 56. günlerde gruplar arasında farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak çalışmada elde edilen sonuçlar, özellikle arpa silajında rekombinant inokulant kullanımının, deneysel koşullarda silajın yem değeri ve aerobik stabilitesini artırdığını göstermiştir.

Arpa silajı, Bakteriyel inokulant; Kimyasal kompozisyon
 • Aksu, T., Baytok, E., Bolat, D., 2004. Effects of a bacterial silage inoculant on corn silage fermentation and nutrient digestibility. Small Rumin. Res., 55: 249-252.
 • Alçiçek, A., Özkan, K., 1997. Silo yemlerinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle silaj kalitesinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kongresi, s. 241-247, Bursa
 • Baah, J., Addah, W., Okine, E.K., Mcallister, T.A., 2011. Effects of homolactic bacterial inoculant alone or combined with an anionic surfactant on fermentation, aerobic stability and in situ ruminal degradability of barley silage. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 24:(3), 369-378
 • Baytok, E., Aksu, T., Karslı, M.A., Muruz, H., 2005. The effects of formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 469-474,
 • Filya, I., Karabulut, A., Sucu, E., 2002. The effect of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus buchneri on the fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of maize silage in warm climate. In: Gechie L.M. and Thomas C. (eds) Proceedings of the 13th International Silage Conference, Auchincruive, Ayr, Scotland, 2002, pp. 192–193. Auchincruive, Ayr, Scotland: Scottish Agricultural College.
 • Filya, I., 2002b. The effects of lactic acid bacteria and lactic acid bacteria plus enzyme mixture silage inoculants on maize silage. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 26: 679-687.
 • Filya, İ., Karabulut, A., Kalkan, H., Sucu, E., 2001. Bakteriyal inokulantların sorgum silajlarının fermantasyon, aerobik stabilite ve rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg., 7 (2) 112-119.
 • Filya, İ., Sucu, E., Hanoğlu, H., 2003a. Bakteriyal inokulantların küçük plastik balya mısır silajlarının fermentasyon özellikleri ve besleme değerleri üzerindeki etkileri. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya, s. 230-233.
 • Filya, İ., Sucu, E., Hanoğlu, H., 2004. Biyolojik silaj katkı maddeleri kullanılarak yapılan küçük plastik balya mısır silajlarının kalite özellikleri, yem değeri ve kuzu besisinde kullanımı üzerine bir araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(2): 158-162.
 • Filya, İ., 2001. Silaj teknolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 16059, Görükle, Bursa.
 • Gül, M., Yörük, M.A., Karaoğlu, M., Macit, M., 2008. Influence of microbial inoculation and molasses and their combination on fermentation characteristics and ruminal degradability of grass silages. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (2), 201-207. ISSN : 1300-9036.
 • Hristov, A.N., Mcallister, T.A., 2002. Effect of inoculants on whole-crop barley silage fermentation and dry matter disappearance in situ. J. Anim. Sci., 80: 510-516,
 • Jalč, D., Lauková, A., Pogány Sımonová, M., Váradyová, Z., Homolka, P., 2009. Bacterial inoculant effects on corn silage fermentation and nutrient composition. Asian-Aust. J. Anim. Sci., Vol. 22, No. 7, 977-983. July 2009. www.ajas.info
 • Jatkauskas, J., Vrotniakiene, V., 2008. The effect of inoculation on the fermentation characteristics, aerobic stabilitiy and intake of grass legume silage by dairy cows. Arch.. Zootech., 11: 42-48.
 • Keles, G., Yazgan, O., 2011. Fermentation characteristics of maize silages ensiled with lactic acid bacteria and the effect of inoculated baled maize silages on lamb performance. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17: 229-234.
 • Koc, F., Coskuntuna, L., Ozduven, L., 2008. The effect of bacteria+enzyme mixture silage inoculant on the fermentation characteristics, cell wall contents and aerobic stabilities of maize silage. Pakistan J. Anim. Sci., 7: 222-226
 • Kung, L., Tung, S., Maciorowski, K.G., Buffum, K., Knutsen, K., Aimutis, W.R., 1991. Effect of plant cell-wall-degrading enzymes and lactic acid bacteria on silage fermentation and composition. J. Dairy Sci.,74:4284–4296
 • Kung, L, Chen, J.H., Kreck, M., Knutsen, K., 1993. Effect of microbial inoculants on the nutritive value of corn silage for lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 76: 3763-3770.
 • Kung, L.JR., Ranjıt, N.K., 2001. The effect of Lactobacillus buchneri and other additives on the fermentation and aerobic stability of barley silage. J. Dairy Sci. 84: 1149-1155.
 • Kutlu, H.R., 2002. Tüm Yönleriyle Silaj Yapımı ve Silajla Besleme. Çukurova Üniversitesi, Balcalı-Adana.
 • Kutlu, H.R., 2008. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. Ders Notu Çukurova Üniversitesi, Balcalı-Adana,
 • Muck, R., 1996. Silage inoculation. Inoculation of silage and its effects on silage quality. Dairy Forage Center, 1996 Informational Conference with Dairy and Forage Industries. www.uwex.edu
 • Nkosi, B.D., Meeske, R., Langa, T., Thomas, R.S., 2011. Effects of bacterial silage inoculants on whole-crop maize silage fermentation and silage digestibility in rams. South African Journal of Animal Science, 41:(4).
 • Ozduven, M.L., Kursun Onal, Z., Koc, F., 2010. The effects of bacterial inoculants and/or enzymes on the fermentation, aerobic stability and in vitro dry and organic matter digestibility characteristics of triticale silages. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg,. 16 (5): 751-756.
 • Pahlow, G., 1989. Wie lassen sich Silagen verbessern. Agrar - press Nr. 5/89 7. April 1989, Honorar erbeten auf PSK Köln 171604 -504, 1-3
 • Polat, C., Koç, F., Özdüven, M.L., 2005. Mısır silajlarında laktik asit bakterileri ve laktik asit bakteri+enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. J. Tekirdağ Agricultural Faculty, 2: 13-22.
 • Rossi, R, Rudella, A., Marzotto, M., Dellaglio, R., 2007. Vector-free cloning of a bacterial endo-1,4-(l- Glucanase in Lactobacillus plantarum and its effect on the acidifying activityin silage: Use of recombinant cellulolytic Lactobacillus plantarum as silage inoculant. Antonie van Leeuwenhoek, 80(2): 139-147.
 • Seale, D.R., 1986. Bacterial inoculants as silage additives. J. Appl. Bacteriol,. 61 (Suppl.): 9–26.
 • Shockey, W.L., Dehority, B.H., Conrad, H.R., 1985. Effect of microbial inoculant on the fermantation of alfaalfa and corn. J Dairy Sci., 68: 3076-3080.
 • Sucu, E., Filya, I., 2006. Effects of homofermentative lactic acid bacterial inoculants on the fermentation and aerobic stability characteristics of low dry matter corn silages. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 30: 83-88.
 • Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci., 74: 3583–3597.
 • Zahiroddini, H., Baah, J., Mcallister, T.A., 2006. Effects of microbial inoculants on the fermentation, nutrient retention and aerobic stability of barley silage. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 19: 1429 – 1436.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ayfer BOZKURT KİRAZ

Yazar: Hasan Rüştü KUTLU

Bibtex @ { harranziraat259101, journal = {Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-5003}, eissn = {2587-1358}, address = {Harran Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {105 - 118}, doi = {10.29050/harranziraat.259101}, title = {Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri}, key = {cite}, author = {KUTLU, Hasan Rüştü and KİRAZ, Ayfer BOZKURT} }
APA KİRAZ, A , KUTLU, H . (2016). Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20 (2), 105-118. DOI: 10.29050/harranziraat.259101
MLA KİRAZ, A , KUTLU, H . "Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 20 (2016): 105-118 <http://dergipark.gov.tr/harranziraat/issue/24443/259101>
Chicago KİRAZ, A , KUTLU, H . "Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 20 (2016): 105-118
RIS TY - JOUR T1 - Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri AU - Ayfer BOZKURT KİRAZ , Hasan Rüştü KUTLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29050/harranziraat.259101 DO - 10.29050/harranziraat.259101 T2 - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 118 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-5003-2587-1358 M3 - doi: 10.29050/harranziraat.259101 UR - http://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.259101 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri %A Ayfer BOZKURT KİRAZ , Hasan Rüştü KUTLU %T Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri %D 2016 %J Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2148-5003-2587-1358 %V 20 %N 2 %R doi: 10.29050/harranziraat.259101 %U 10.29050/harranziraat.259101
ISNAD KİRAZ, Ayfer BOZKURT , KUTLU, Hasan Rüştü . "Arpa Silajının Ham Besin Madde İçerikleri Üzerine Rekombinant İnokulant Katkısının Etkileri". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 20 / 2 (Ekim 2016): 105-118. http://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.259101