Yıl 2017, Cilt 21, Sayı 2, Sayfalar 196 - 208 2017-06-19

Determination of Phenological Characteristics on Some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties under the Harran Plain Conditions
Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Osman ÇOPUR [1] , İbrahim Halil BİRGÜL [2]

184 247

Cotton has an ideal balance in terms of vegetative and generative growth. This balance varies for each environment. It is possible to ensure ideal yield for an environment with optimum vegetative and generative growth. For this purpose, it is necessary to determine reactions of cotton varieties cultivated to environmental conditions. This study was conducted in the experimental area of Eyyübiye Campus of Faculty of Agriculture, Harran University in 2006 and 2007 growing season in order to monitoring the growth of 10 cotton varieties. 10 cotton varieties (Sayar-314, Erşan-92, BA-119, SureGrow-125, Stoneville-453, Carmen, DPL-388, GW Teks, DPL-5111 and Fantom) belonging to Gossypium hirsutum L. species were used as plant material. The trial was performed using the randomized blocks design with 3 replications. Each plot was planted with 6 rows, the interrow distance was 70 cm and the intrarow distance was 15-20 cm.  It was found as a result of the study that the seed cotton yield varied between 318 kg da-1 and 487 kg da-1, Stoneville 453 gave the highest seed cotton yield, the height to node rate (HNR), the number of nodes above white flower (NAWF) and the height of the last five nodes varied between cotton varieties and the specified parameters increased during the flowering period and then decreased. Among plant monitoring parameters, the number of nodes above white flower was found to be effective as a plant monitoring technique. Also, it was found that the first hand picking and the number of days required for the number of nodes above white flower to reach 5 could be used to determine earliness properties of cotton varieties. 

Pamuk bitkisinde vegetatif büyüme ile generatif büyüme arasında ideal bir denge bulunmaktadır. Bu denge her çevre için farklıdır. Bir çevre için ideal verimi, optimum vegetatif ve generatif büyüme ile sağlamak mümkündür. Bu amaçla, yetiştirilen pamuk çeşitlerinin çevre koşullarına olan tepkilerinin belirlenmesi gerekir. Bu çalışma, 10 pamuk çeşidinde bitki gelişimini izlemek amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye Kampusu deneme alanında 2006 ve 2007 yılı yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Gossypium hirsutum L. türüne ait 10 pamuk çeşidi (Sayar-314, Erşan-92, BA-119, SureGrow-125, Stoneville-453, Carmen, DPL-388, GW Teks, DPL-5111 ve Fantom) bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü, her parsel 6 sıralı, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri mesafe 15-20 cm olacak şekilde ekimi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kütlü pamuk veriminin 318 kg da-1 ile 487 kg da-1 arasında değiştiği; en yüksek kütlü pamuk veriminin Stoneville 453 pamuk çeşidinde oluştuğu, boy boğum oranı (BBO), beyaz çiçek üstü boğum sayısı (BÇÜBS) ve en son beş boğum uzunluğunun çeşitlere göre değiştiği, özellikle çiçeklenme döneminde belirtilen parametrelerin arttığı ve daha sonra azaldığı saptanmıştır. Bitki izleme parametreleri arasında beyaz çiçek üstü boğum sayısı değerinin bitki izleme tekniği olarak etkin şekilde kullanılabileceği saptanmıştır. Ayrıca, çeşitlerin erkencilik özelliklerinin belirlenmesinde birinci el kütlü pamuk verimi ile birlikte beyaz çiçek üstü boğum sayısının 5’e ulaşma gün sayısı özelliğinin de kullanılabileceği belirlenmiştir.

 • Anonymous, 1989. User’s Guide to MSTATC, An Analysis of Agronomic Research Experiments. Michigan State University, USA.
 • Anonim, 2006. GAP Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa.
 • Anonim, 2009. Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İklim Veri Değerleri, Şanlıurfa.
 • Bourland F.M., Oosterhius, D.M., Tugwell, N.P., Cochran, MJ., 1992. Reading the Plant for Efficient Management. In: Proc. Beltwide Cotton Conferences. (Ed. D.J. Herber and D.A. Richter) pp. 146-148.
 • Bölek Y., Oğlakçı, M,, Bardak, A., 2005. Pamuk tarımında kullanılan bitki izleme teknikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 5-9 Eylül, Antalya, Cilt I, s. 335-338.
 • Bölek, Y., 2007. Phenological Characteristics of Eight Cotton Genotypes under Irrigated and Non-Irrigated Conditions. KSU Journal of Science and Engineering, 10(2): 111-117.
 • Bölek, Y., Oğlakçı, M., Kıllı, F., 2007. Pamukta (Gossypium spp.) Erkenciliği Belirleyen Faktörler ve Üretim Planlaması. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10 (1): 116-125.
 • Çelik, İ., Önal, İ., Çetinkaya, M., 2009. Antalya Koşullarında Çukurova-1518 Pamuk Çeşidinin Bitki İzleme Yöntemleri İle Bitki Gelişiminin Değerlendirilmesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Derim Dergisi 26 (2): 42-56.
 • Çopur, O., Oğlakçı, M., 1997. Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinde Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzeninin Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (2): 19-28.
 • Çopur, O., 2016. Lif Bitkileri (Çağrılı Bildiri). 2023-2071 Vizyonuyla TOÇ BİR-SEN Tarım Kongresi. 8-10 Nisan 2016, Kızılcahamam, Ankara (Basımda).
 • Demirel, U., Çopur, O., Gür, A., 2016. Screening of Cotton (Gossypium hirsutum L.) for Heat Tolerance Using Multi-trait Approach under Controlled Environment Conditions. Plant Breeding, 135 (1): 80-89.
 • Gençer, O., Yelin, D., 1983. Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) Erkencilik Kriterlerinin Kalıtımı ve Verimle İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 40, Adana.
 • Iqbal, M., Chang, M.A., Mahmud, A., Iqbal, M.Z., Hassan, M., Islam, N.U., 2003. Maturity of Cotton Cultivars in Multan as Determined by Node above White Flower. Asian Journal of Plant Science, 2 (3): 325-330.
 • Khan, U.Q., 2003. Monitoring the growth and development of cotton plant using main stem node counts. Asian Journal of Plant Sciences, 2(8): 593-596.
 • Landivar, J.A., Benedict, J.H., 1996. Monitoring system for the management of cotton growth and fruiting. Texas A&M University, Texas Agricultural Experiment Station Bulletin B-2, USA.
 • Kerby, T.A., Horrocks, R.D., Plant, R.E, 1993. Plant Monitoring to Quantity Vegetative Vigor. Cotton Physiology Conferences. Proceedings Beltwide Cotton Conference. National Cotton Council. Memphis. pp. 1177-1180.
 • McPherson, G.R., Whimore, R., Gwyn, J., Vasek, J., Greenly, B. 1995. Use of Plant Mapping to Measure Maturity of Cotton Cultivars. In: Proc. Beltwide Cotton Conferences. (Ed. D.J. Herber and D.A. Richter) pp. 552-556.
 • Oosterhius, D.M., Bourland, F.M., Tugwell, N.P., 1993. Basis for the Nodes-Above White Flower Cotton Monitoring System. Cotton Physiology Conferences.. Proceedings Beltwide Cotton Conference, pp. 1181-1183, NCC, Memphis, USA.
 • Oosterhuis, D.M., Robertson, W.C., 2000. The Use Plant Growth Regulators and Other Additives in Cotton Production. Proceedings of the 2000 Cotton Research Meeting. AAES Special Report 198, Arkansas, USA.
 • Özbek, N., Bintaş, E., Yılmaz, E., Beşenk, Z.Y., 2005. Pamuk Bitkisinde Farklı Bitki İzleme Teknikleri Kullanılarak Bitki Gelişiminin İzlenmesi İle Su Yönetimi. Proje No: TAGEM/TA/03/02/02/005, Nazili/Aydın.
 • Silvertooth, J.C., Norton, E.R., 1999. Cotton Monitoring and Management System. College of Agricultural the University of Arizona, USA.
 • Soomro, A.R, Anjum, R., Umar, A., Chang, M.A., Soomoro, S.R, Soomro, N. 2005. Comparison of Earliness Through Nodes above White Flower (NAWF) in Upland Cotton. The Indus Cottons, 2(2): 50-54.
 • Yolcu, S., 2009. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz ve Uygulama Zamanlarının Verim ve Verim Unsurları İle Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etkisi. KSU Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 136 sayfa, Kahramanmaraş.
 • Teague, TG., Tugwell, N.P., Danforth, D.M., Oosterhuis, D.M., 2000. Cotman in Cotton Research. Proceedings of the 2000 Cotton Research Meeting, pp. 198-202, USA.
 • Worley, S.J.R., Harmon, H.R., Harrel, D.C., Culp, T.W., 1976. Ontogenetic Model of Cotton Yield. Crop Science, 16: 30-34.
Konular Tarım Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri (HTGBD)
Yazarlar

Yazar: Osman ÇOPUR
Kurum: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 63100 Şanlıurfa
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Halil BİRGÜL
Kurum: Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, 63100 Şanlıurfa
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { harranziraat321153, journal = {Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-5003}, eissn = {2587-1358}, address = {Harran Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {196 - 208}, doi = {10.29050/harranziraat.321153}, title = {Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BİRGÜL, İbrahim Halil and ÇOPUR, Osman} }
APA ÇOPUR, O , BİRGÜL, İ . (2017). Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21 (2), 196-208. DOI: 10.29050/harranziraat.321153
MLA ÇOPUR, O , BİRGÜL, İ . "Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 21 (2017): 196-208 <http://dergipark.gov.tr/harranziraat/issue/29825/321153>
Chicago ÇOPUR, O , BİRGÜL, İ . "Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 21 (2017): 196-208
RIS TY - JOUR T1 - Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi AU - Osman ÇOPUR , İbrahim Halil BİRGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29050/harranziraat.321153 DO - 10.29050/harranziraat.321153 T2 - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 208 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-5003-2587-1358 M3 - doi: 10.29050/harranziraat.321153 UR - http://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.321153 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi %A Osman ÇOPUR , İbrahim Halil BİRGÜL %T Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi %D 2017 %J Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2148-5003-2587-1358 %V 21 %N 2 %R doi: 10.29050/harranziraat.321153 %U 10.29050/harranziraat.321153