Year 2017, Volume 21, Issue 2, Pages 209 - 218 2017-06-19

Family Farming In Turkey, Agricultural Labor Productivity and Sustainability
Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik

Gülşen KESKİN [1] , Gülzade KAPLAN [2] , Hayati BAŞARAN [3]

219 534

Family farms contribute to agricultural production, and they make up about 98% of the businesses and 56% of agricultural production in the world. Agriculture in Turkey is a sector, which is providing employment for approximately 5.5–6 million people in 3 million agricultural holdings is mostly formed by small-scale family enterprise. Agricultural sector includes 21 % of the employment and approximately 7.5 % of Gross Domestic Product (GDP). The low level of GDP and a high level of employment rate indicate the low efficiency in agriculture. This fact is a result of several factor, such as density of small sized agricultural administrations, effectiveness in economical organization in agriculture, unavailability of widening usage of advanced technology among all farmers, less availability of social facilities such as education, health in rural areas and inability of effective usage of resources.  In this study, strong and weak parts of family farming in Turkey shall be determine and it shall be shown that an economical organization is required for solution of structural problems in farming and for recovery of weak points of family farming and solution proposals are presented.

Tarımda aile işletmeleri dünyadaki tüm tarımsal işletmelerin yaklaşık %98’ini oluşturmakta ve tarımsal üretimin %56’sını gerçekleştirmektedir. Türkiye’de de tarımsal üretimin ana kaynağını aile işletmeleri oluşturmakta ve 3 milyon işletmede yaklaşık 5.5-6 milyon kişiye istihdam imkanı sağlanmaktadır. Türkiye tarım sektörü, GSYH’nin (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yaklaşık %7.5’unu ve istihdamın %21’ini oluşturmaktadır. GSYH’daki payın düşüklüğü ve yüksek istihdam oranı tarımdaki verimliliğin düşüklüğünü göstermektedir. Bu durum birçok faktörün yanı sıra küçük tarım işletmelerinin yoğunluğu, tarımda ekonomik örgütlenmedeki etkinsizlik, ileri teknoloji kullanımının tüm çiftçiler düzeyine yaygınlaşmaması, kırsal alanda eğitim, sağlık gibi sosyal imkanların azlığı ve kaynakların etkin kullanılmamasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de aile çiftçiliğinin mevcut durumu ve işgücü verimliliği dikkate alınarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanma koşulları incelenmektedir. Bu amaçla, Türkiye’de aile çiftçiliğinin güçlü ve zayıf yönleri anlatılarak, tarımdaki yapısal sorunların çözümünde ve aile çiftçiliğinin zayıf yönlerinin giderilmesinde ekonomik bir örgütlenmenin gerekliliği anlatılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır.

 • Anonymous, 2015. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_de.cfm, Erişim tarihi: 19.01.2015.
 • Anonymous, 2014. InternationalenJahr der bäuerlichenFamilienbetriebe 2014. http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/contributions/swiss-iyff-committee_de.pdf, Erişim tarihi: 19.01.2015
 • Anonymous, 2013. Situationsbericht, Erfolgsmodell der bäuerliche Familienbetrieb, http://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/05_Publikationen/Situationsberichte/140103_SBV_Situationsbericht.pdf, Erişim tarihi: 19.01.2015.
 • Anonymous, 2008. “Bestimmungsfaktoren der realenKonvergenz, Produktivitaet, WettbewerbsfaehigkeitundwirtschaftlicheEntwicklung”, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports /pdf/p141_de.pdf; Erişim tarihi: 02.11.2008.
 • FAO 2014. 2014 International Year of Family Farming, http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/en/, Erişim tarihi: 10.11.2014.
 • FAO 2014a. International Year of Family Farming 2014, Master Plan (final version), (30 May 2013); http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_ Plan_IYFF 2014_30-05.pdf, Erişim tarihi: 10.11..2014.
 • GTHB, 2014. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı 2014. http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Link/46/Uluslararasi-Aile-Ciftciligi-Yili, Erişim tarihi: 10.11.2014.
 • Keskin, G., 2011. AB’de İhtisaslaşmış Tarım İşletmeleri- Sebze ve Süs Bitkileri-, TEPGE Bakış, Nüsha : 6, Aralık 2011, Ankara.
 • Keskin,G.,Dellal, İ., 2010. Agricultural Employment and Labour Force Demand in Turkey, Actual Problems of Economics, No 11(113), s. 277- 285.
 • Keskin,G.,Tatlıdil, F.F., Dellal, İ., 2010. An Analysis of Tomato Production Cost and Labor Force Produktivity in Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Volume 16 (No 6), 692-699.
 • Keskin, G., Özüdoğru, T., Nazlı, C.,Berkum, S.van 2009. Sectoral Analysis: Dairy, Tomato, Cereal, Poultry (Editors İlkay Dellal and Siemen van Berkum), Turkish Tomato Sector Analysis, TEAE Publication number: 171, pp:59-91.
 • KHGM, 2005, “Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi”, KHGM Yayın No: 104, Ankara.
 • Ören, K., Erdem, B., Kaplan, M., 2005. Örgütsel Kültürün İşgücü Verimliliğine Etkisi, Kamu-İs; C:8, S: 2/2005.
 • Özdemir, G., Keskin,G., Özüdoğru, H., 2011. Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 8(1), 101- 113.
 • TEAE, 2001, “Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri”, Proje Raporu 2001–14, TEAE Yayın No: 64, Ankara.
 • TEPGE, 2012. Bitkisel Ürün Maliyetleri, (Yayınlanmamış).
 • TUİK, 2001. 2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 01.12.2014.
 • TUİK 2016. Temel İstatistikler, www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 05.10.2016.
Subjects Agricultural Sciences
Journal Section dp
Authors

Author: Gülşen KESKİN
Institution: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
Country: Turkey


Author: Gülzade KAPLAN
Institution: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
Country: Turkey


Author: Hayati BAŞARAN
Institution: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara
Country: Turkey


Bibtex @research article { harranziraat321159, journal = {Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-5003}, eissn = {2587-1358}, address = {Harran University}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {209 - 218}, doi = {10.29050/harranziraat.321159}, title = {Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik}, key = {cite}, author = {BAŞARAN, Hayati and KESKİN, Gülşen and KAPLAN, Gülzade} }
APA KESKİN, G , KAPLAN, G , BAŞARAN, H . (2017). Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21 (2), 209-218. DOI: 10.29050/harranziraat.321159
MLA KESKİN, G , KAPLAN, G , BAŞARAN, H . "Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 21 (2017): 209-218 <http://dergipark.gov.tr/harranziraat/issue/29825/321159>
Chicago KESKİN, G , KAPLAN, G , BAŞARAN, H . "Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 21 (2017): 209-218
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik AU - Gülşen KESKİN , Gülzade KAPLAN , Hayati BAŞARAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29050/harranziraat.321159 DO - 10.29050/harranziraat.321159 T2 - Harran Journal of Agricultural and Food Science JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 218 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-5003-2587-1358 M3 - doi: 10.29050/harranziraat.321159 UR - http://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.321159 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Harran Journal of Agricultural and Food Science Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik %A Gülşen KESKİN , Gülzade KAPLAN , Hayati BAŞARAN %T Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik %D 2017 %J Harran Journal of Agricultural and Food Science %P 2148-5003-2587-1358 %V 21 %N 2 %R doi: 10.29050/harranziraat.321159 %U 10.29050/harranziraat.321159