Hakkında

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan Uluslararası Hakemli Akademik bir dergidir.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’nin amacı; yüksek kalitede özgün araştırma makalelerini ve güncel konularda iyi hazırlanmış derlemeleri yayımlamak, bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.

Dergi kapsamında Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Hayvan Bilimi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Tarım Ekonomisi, Gıda Bilimi, Gıda Teknolojisi vb. alanlarda yapılan araştırma ve derleme çalışmaları yer almaktadır.

Dergimiz, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği double blind peer review hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır.

Dergimiz,

ü TÜBİTAK-ULAKBİM (TR Dizin),

ü Google Scholar,

ü DergiPark Akademik

ü CAB Abstract,

ü CABI (Full Text),

ü AGRIS,

ü Global Health

ü Crossref  

tarafından taranmaktadır.


·       Bir sayıda, toplam makalelerin en fazla % 20’si kadar derleme makalelere yer verilebilir.

·  Derleme makaleler, yayım komisyonunun çağrısı üzerine hazırlanmışsa, normal inceleme ve değerlendirme sürecinden geçirilerek yayımlanır.

·  Yayımlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

·  Ancak; yurtiçi veya yurtdışı kongrelerde sunularak yalnızca özeti yayımlanmış makaleler yayıma kabul edilmektedir.

·  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi editörlüğü, İntihal ve Duplicate konularında oldukça hassastır ve bu konularda asla tolerans göstermemektedir.

·   Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar ile ikincil veri ve sadece basit anketlere dayanan çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

· Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda “Baş Editör” tarafından ön incelemeye alınır. Baş Editör, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri, Bölüm Editörlerine göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca, yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilebilir.

·   Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisine yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, hakem süreci başlatıldıktan sonra geri çekilemez.

·    Değerlendirmeye alınan makaleler, Bölüm Editörleri tarafından incelenmek üzere, konu uzmanı en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler yazar tarafından yapılarak, en geç 10 gün içerisinde sisteme yüklenmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Bölüm Editörleri, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak, makalenin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda Dergi Yayın Kuruluna tavsiyede bulunur. Baş Editör başkanlığında toplanan Yayın Kurulu, son karar merciidir.

· Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, yayımlanan makalelere açık erişim politikasını benimsemiştir. Açık erişim; bilginin küresel değişimini arttırarak, insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

·  Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca imzalanarak, sisteme yüklenmelidir.

·   Makale Kontrol Listesi sadece sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

·   Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler, bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

·   Yayımlanmasına karar verilen eserler için basım ücreti olarak 100 TL alınmaktadır.

·   Basım ücreti, az gelişmiş ülkelerden gelen makaleler için talep edilmeyebilir.