Hakkında

 

ü Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir.

ü Dergimiz, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift-kör hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır.

ü Dergimiz, TÜBATAK/ULAKBİM (TR Dizini) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

ü Dergide, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Alet ve Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Gıda Bilimi ve Zootekni bilim dallarıyla ilişkili konularda, Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma ve derleme makaleler yayımlanmaktadır.

ü Bir sayıda; derleme makaleler, toplam makalelerin en fazla %20’si kadar olabilir.

ü Derleme makaleler, yayım komisyonunun çağrısı üzerine hazırlanmışsa normal inceleme ve değerlendirme sürecinden geçirilerek yayımlanır.

ü Yayımlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

ü Ancak; yurtiçi veya yurtdışı kongrelerde sunularak yalnızca özeti yayımlanmış makaleler yayıma kabul edilebilmektedir.

ü Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar ile veri ve anketlere dayanan çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

ü Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editör tarafından ön incelemeye alınır. Baş Editör, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri, Bölüm Editörlerine göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca, yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilebilir.

ü Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, hakem süreci başlatıldıktan sonra geri çekilemez.

ü Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler yazar tarafından yapılarak, en geç 10 gün içerisinde sisteme yüklenmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Baş Editör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

ü Dergimiz, yayımlanan makalelere açık erişim politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin küresel değişimini arttırarak, insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

ü Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

ü Makale Kontrol Listesi sadece sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

ü Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler, bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

ü Yayımlanmasına karar verilen eserler için basım ücreti olarak 100 TL alınmaktadır.