Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, Sayfalar 34 - 38 2019-01-31

Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri

Ezgi Temel [1] , Büşra Şahin [2] , Nurdan GEZER [3] , Rahşan Çam [4]

13 43

Giriş  Öğrencilerin ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin bilinmesi, yanlış bilinen uygulamaların düzeltilmesi ve doğru zamanda güncel bilgilerle değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Amaç Kesitsel tipteki bu çalışmada üniversite öğrencilerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem Bu araştırma 20.01.2018-20.02.2018 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde öğrenim görmekte olan 463 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında 33 soruluk  literatüre göre oluşturulmuş bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve yüzdelik değerler) ve Ki-kare analizleri kullanılmıştır.

Bulgular Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.8’i erkek ve yaş ortalamaları 20.70±1.80 (min:18, max:35)’ dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %28’i Fen Edebiyat Fakültesi, %21.2’si Eğitim Fakültesi ve %16.6’sı Aydın Meslek Yüksekokulu ve % 34.2’si diğer fakültelerde öğrenim görmekte olup % 33.7’si 2. sınıf, % 33.3’ü 1. sınıf, % 17.7’si 4. sınıf ve % 15.3’ü 3. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %68.4’ü önceden ilk yardım ile ilişkili herhangi bir kurs almamış ve % 96.5’inin ilkyardım ile ilgili bir sertifikası yoktur.

Araştırma bulgularına göre temel ilk yardım eğitimi alan öğrencilerin ilk yardımın amacını bilme durumları arasında anlamlı bir ilişki (p=0.331) bulunmuştur.

Sonuç

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin orta düzeyde iyi olduğu sonucuna varıldı. 

İlk yardım, Üniversite Öğrencileri, Bilgi düzey
 • 1. Akdemir, N ve Birol, L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC.
 • 2. Bakar, C ve Maral, I. (2015). Mesleki eğitim merkezinde ve düz lisede öğrenim gören öğrencilerin ilkyardım bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), 10(36), 41-47.
 • 3. Cho GC, Sohn YD, Kang KH, Lee WW, Lim KS, Kim W, Oh BJ, Choi DH, Yeom SR ve Lim H. (2010). The effect of basic life support education on lay persons’ willingness in performing by stander hands only cardio pulmonary resuscitation. Resuscitation, 81(6): 691–4.
 • 4. Duman NB, Koçak C, Sözen C. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Faktörler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 57-70.
 • 5. Joseph N, Kumar GS, Babu YR, Nelliyanil M, Bhaskaran U. (2014). Knowledge of first aid skills among students of a medical college in Mangalore city of South India. Annals of Medical And Health Sciences Research, 4(2), 162-166
 • 6. Kırılmaz AY, Arısoy M. Ev Kazaları ve İlk Yardım(2002). Sağlık ve Toplum Dergisi 2002;4:27-32.
 • 7. Kızıl M, Üstünkarlı N, Yıldız Ş, Kurtel K, Şemin İ, Abacıoğlu Y. H. (2018. İlkyardım Bilgilerinin Doğruluğu Ve İlkyardım Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi, 3(1), 15-30.
 • 8. Lilja GP, S.R.,Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide Emergency medical services. In Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski SJ. Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide 5th ed. New York, NY: McGraw&Hill 1999. 1-6.
 • 9. Nayir T, Uskun E, Türkoğlu H, Uzun E, Öztürk M, Kişioğlu N. (2011). Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeyleri ve tutumları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18(4), 123-127.
 • 10. Sert H, Çetinkaya S, Seven A, Pelin M. (2017). Knowledge levels of senior nursing students about epilepsy. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin epilepsi hakkındaki bilgi düzeyleri. Journal of Human Sciences, 14(2), 1966-1974.
 • 11. Ülger H, Deniz T, Saygun M, Çiftçi N, Karakuş A, Kandiş H. (2013). Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(2).
 • 12. Yetiş G ve Gürbüz P.(2018).Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 64-76.
 • 13. TC Sağlık Bakanlığı. (2015, Temmuz). İlkyardım Yönetmeliği. Erişim tarihi: 8.1.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729.pdf.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ezgi Temel (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Büşra Şahin
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nurdan GEZER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Rahşan Çam
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { hbd514260, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8439}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {34 - 38}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Temel, Ezgi and Şahin, Büşra and GEZER, Nurdan and Çam, Rahşan} }
APA Temel, E , Şahin, B , GEZER, N , Çam, R . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1 (3), 34-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/hbd/issue/43003/514260
MLA Temel, E , Şahin, B , GEZER, N , Çam, R . "Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2019): 34-38 <http://dergipark.gov.tr/hbd/issue/43003/514260>
Chicago Temel, E , Şahin, B , GEZER, N , Çam, R . "Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 (2019): 34-38
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri AU - Ezgi Temel , Büşra Şahin , Nurdan GEZER , Rahşan Çam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 38 VL - 1 IS - 3 SN - -2636-8439 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hemşirelik Bilimi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri %A Ezgi Temel , Büşra Şahin , Nurdan GEZER , Rahşan Çam %T Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri %D 2019 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Temel, Ezgi , Şahin, Büşra , GEZER, Nurdan , Çam, Rahşan . "Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri". Hemşirelik Bilimi Dergisi 1 / 3 (Ocak 2019): 34-38.