Yazım Kuralları

Yazar rehberi 

Dergide uygulanmakta olan yazım kurallarına aşağıda belirtilmiştir.

1. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Dergimiz online yayın takip sistemine sahiptir. Bu nedenle aday makale başvuru işlemleri sadece derginin web adresinden yapılır. Lütfen gerekli kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayarak makalenizi sisteme yükleyiniz.

3. Bir çalışmanın uzunluğu, ekler dâhil 9000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Harran Maarif Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde taranma çalışmalarını yürüttüğü için, kabul almış makaleler için Türkçe gönderilecek çalışmalarda ayrıca 600 - 1.000 sözcükten oluşacak geniş İngilizce özet, İngilizce gönderilecek çalışmalarda ayrıca 600 - 1.000 sözcükten oluşacak geniş Türkçe özet hazırlanmalıdır.

4. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda sayfaya, üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.54 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ve 2 satır aralıkla hazırlanmalıdır.

5. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA 6th stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

6. Yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

a)    200 kelimeyi aşmayacak Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,

b)    200 kelimeyi aşmayacak İngilizce özet ve 3-5 kelime arası Keywords,

c)     Araştırma çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.  Yöntem kısmında ise örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır. 

d)   Derleme türü çalışmalarda problem ortaya koyulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli, problemler ortaya konulmalı ve çözüm önerileri geliştirilmelidir.

e)     Kaynakça yazımında, metin içinde ya da kaynakça ekinde, başlıklar, tablolar, resimler, şemalar, alıntılar, atıflar, ve diğer hususlar için APA (6th) stili kullanılmalıdır.

f)     Türkçe gönderilen makaleler için, 600–1,000 kelimeden oluşan ve makalenin İngilizce adı ve alt bölümlerini (örn. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç) içeren uzun İngilizce özet hazırlanmalıdır.

g)    İngilizce gönderilen makaleler için, 600–1,000 kelimeden oluşan ve makalenin Türkçe adı ve alt bölümlerini (örn. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç) içeren uzun Türkçe özet hazırlanmalıdır.

7. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)dan, çalışmanın tüm yazarlarca okunduğunun, onaylandığının, başka bir dergide yayınlanmamış veya değerlendirme için gönderilmemiş olduğunun ve yayınlandığı takdirde tüm yayın haklarının dergiye devredildiğinin belirtildiği imzalı bir mektubu derginin adresine e-posta, posta veya faks ile göndermeleri gerekir.

8. Harran Maarif Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.