NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-7728 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği | http://dergipark.gov.tr/hemsire

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır. 

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ

e-ISSN 2147-7728 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği | http://dergipark.gov.tr/hemsire
Kapak Resmi

12.096

43.433

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır. 

Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 0 - 0
  Asiye Durmaz Akyol
 2. Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik İle Empati Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 37 - 44
  Handan ALAN, Esra ALTIN ARSLAN, Hatice Betül ALTINIŞIK
 3. Periton Diyalizine Yeni Başlayan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi
  Sayfalar 45 - 54
  Gülay BİNGÖL, Eylem TOPBAŞ, Öznur GÖRGEN, Nimet FERAHOĞLU, Lale AKKAYA
 4. Sosyoekonomik Kültürel Düzeyin Peritonit Gelişimi Üzerine Etkisi (20 Yıllık Deneyim)
  Sayfalar 55 - 61
  Mercan ÇELENK, Nuray CİĞERDELEN, Ayfer MEYDAN, Osman DÖNMEZ
 5. Türkiye'de Hemşirelik Müfredat Programında Diyaliz Hemşireliğinin Yeri ve Önemi
  Sayfalar 62 - 70
  Öznur GÖRGEN, Eylem TOPBAŞ, Gülay BİNGÖL
 6. Böbrek Transplantasyonu Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 71 - 76
  Kadriye ALDEMİR, Aysel GÜRKAN
 7. Diyabetik Nefropati Evreleri Ve Evrelere Özgü Hemşirelik Yaklaşımı
  Sayfalar 77 - 84
  Gülay BİNGÖL, Eylem TOPBAŞ
 8. Böbrek Nakli Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Cinsel Sorunlar Ve Danışmanlık Gereksinimleri
  Sayfalar 85 - 90
  Nilgun AKSOY, Deniz DEMET
 9. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Bakım Vericilerinin Yaşam Kalitesi
  Sayfalar 91 - 97
  Türkan AKYOL GÜNER, Zeynep ERDOĞAN, Betül ÖZDEMİR, Gizem ÇOBAN, Nesrin AKSU