NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 2147-7728 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği | http://dergipark.gov.tr/hemsire

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda iki sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır. 

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ

ISSN 2147-7728 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği | http://dergipark.gov.tr/hemsire
Kapak Resmi

7.436

19.132

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda iki sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır.