Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)
Kapak Resmi
ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet TANYILDIZ |Kıymetli Araştırmacılar!

Dergimizin GÜZ 2018 Sayısı (Yıl 4, Sayı 9) için makale kabulü devam etmektedir.

Bu sayıda yayımlanacak makaleler için son gönderim tarihi 30 Eylül 2018'dir.

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)

ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet TANYILDIZ |
Kapak Resmi

22.378

63.302Kıymetli Araştırmacılar!

Dergimizin GÜZ 2018 Sayısı (Yıl 4, Sayı 9) için makale kabulü devam etmektedir.

Bu sayıda yayımlanacak makaleler için son gönderim tarihi 30 Eylül 2018'dir.

SAYI 8, BAHAR 2018 Son Sayı
Sayı 8 - Nis 2018
 1. NECATİ BEY’İN GAZELLERİNDE KANITLAYICI ANLATIM BİÇİMİ
  Sayfalar 1 - 27
  Kaplan ÜSTÜNER
 2. YAHYÂ KEMÂL’İN HATIRALARINDA VE ŞİİRLERİNDE ANNE İMAJI
  Sayfalar 28 - 36
  Mustafa KARABULUT
 3. SOFYALI BÂLÎ’NİN DÖRT ŞEYHE DAİR İSTİHBÂRÎ BİR MEKTUBU
  Sayfalar 37 - 64
  Oğuzhan ŞAHİN
 4. YAZICIOĞLU MEHMED’İN MUHAMMEDİYESİNE YAZILMIŞ BİR NAZİRE: YÛSUF BİN SULTAN ŞAH’IN MUHAMMEDİYESİ
  Sayfalar 65 - 83
  Mehmet Sait ÇALKA
 5. ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ
  Sayfalar 84 - 106
  Hasan EKİCİ
 6. CAHİT KOYTAK ŞİİRİ
  Sayfalar 107 - 128
  Ekrem GÜZEL
 7. AHMED-İ DÂÎ DİVANI’NDA ESKİCİL ÖGELER
  Sayfalar 129 - 143
  İsmail GÜNEŞ
 8. 18. YÜZYIL OLAYLARINA DÜŞÜLMÜŞ TARİHLER
  Sayfalar 144 - 187
  Mustafa ASLAN
 9. NECÂTÎ BEY DÎVÂNI’NDA EDEBÎ SANATLARIN MİZAH YARATMA İŞLEVİ
  Sayfalar 188 - 203
  Jülide ERKEN
 10. KERBELÂ’NIN EN KÜÇÜK ŞEHÎDİ –ALÎ-Yİ ASGAR- İÇİN YAZILMIŞ BİR MERSİYE
  Sayfalar 204 - 228
  Uğur YİĞİZ
 11. ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ
  Sayfalar 229 - 241
  Ali YÖRÜR
 12. MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: NİKÂTÜ’L-MA’ÂRİF MECMUASI
  Sayfalar 242 - 263
  Fatih BAĞMANCI
 13. İSMAİL POLAT’IN “HÜLLE VE TÖRE” ROMANINDA DİN YOZLAŞMASI
  Sayfalar 264 - 274
  Adem GÜRBÜZ
 14. MENSUR BİR AŞK VE MACERA HİKÂYESİ: KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB
  Sayfalar 275 - 304
  Özkan CİĞA
 15. KİTAP TANITIMI / DEĞERLENDİRME (MUHSİN MACİT- HATÂYÎ DÎVÂNI)
  Sayfalar 305 - 309
  Muzaffer KARATAŞ
 16. KİTAP TANITIMI / DEĞERLENDİRME (GÜLŞEN-İ RÂZ-ŞEYH MAHMÛD ŞEBÜSTERÎ (Terc: Nuh Mehmet Hamurcu)
  Sayfalar 310 - 315
  Ahmet KARA