Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 187 - 194 2018-12-31

KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ

Beyhan KESİK [1]

21 62

Klasik Türk edebiyatı döneminde şiir çok önemli bir yere sahiptir. Başta padişahlar olmak üzere şehzade, şeyhülislâm, sadrazam, kazasker, kadı, müderris, kâtip, mahkeme kâtibi, hattat, subay, memur, imam-vaiz-hatip, şeyh, defterdar, tüccar, esnaf, arzuhalci, mektupçu gibi pek çok meslek grubuna mensup şairler İstanbul’dan başlayarak Üsküp, Vardar Yenicesi, Konya, Diyarbakır, Urfa (eski adı Ruha), Halep, Bağdat, Kerkük, Kırım gibi merkezlerde boy göstermişlerdir. Padişah, şehzade, şeyhülislam ve sadrazam gibi üst kademelerde görev yapan şair-devlet adamları tezkirelerde ve diğer kaynaklarda hak ettikleri yerleri alırlarken alt kademedekiler hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu şairlerden biri de bazı kaynaklarda Kilisli, bazılarında da Urfalı (Ruha) olduğu belirtilen Mehmet Hâkî Efendi’dir. Hakkında bilgi bulunan kaynaklarda eserlerinden bahsedilmezken tarih kıtalarındaki ustalığına dikkat çekilmiştir.

Bu çalışmayla Kilisli/Urfalı Hâkî’nin iki şiir mecmuası ile hakkında bilgi veren kaynaklardaki şiirleri tanıtılacaktır.

Şiir, mecmua, Hâkî, devlet adamı.
 • Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Arslan, Mehmet (2014). “Hâkî, Mehmed Hâkî” http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4302 [erişim tarihi: 30.11.2018].
 • Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay.
 • Erdem, Sadık (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-Ârif Hikmet. Ankara: TTK Yay.
 • Fatin Davud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: Taş Baskı. 81.
 • Kaplan, Yunus (2014). “Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (3): 188-226.
 • Kesik, Beyhan (2012), “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler”. Adıyaman Üniversitesi SBE Dergisi 5 (9): 115-122.
 • Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, H. Koncu, M. Çakır (hzl.) (2017). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56163,mehmed-tevfik-kafile-i-su39arapdf.pdf?0 [erişim tarihi 03.12.2018]. 281-282.
 • Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay.
 • Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-A’lâm, C.3. Ankara: Kaşgar Neşriyat.
 • Yılmaz, Mehmet (2013). Kültürümüzde Ayet ve Hadisler. İstanbul: Kesit Yay.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3495-4745
Yazar: Beyhan KESİK
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { hikmet494592, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {187 - 194}, doi = {10.28981/hikmet.494592}, title = {KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {KESİK, Beyhan} }
APA KESİK, B . (2018). KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (), 187-194. DOI: 10.28981/hikmet.494592
MLA KESİK, B . "KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 187-194 <http://dergipark.gov.tr/hikmet/issue/41411/494592>
Chicago KESİK, B . "KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2018): 187-194
RIS TY - JOUR T1 - KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ AU - Beyhan KESİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.494592 DO - 10.28981/hikmet.494592 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 194 VL - IS - SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.494592 UR - http://dx.doi.org/10.28981/hikmet.494592 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ %A Beyhan KESİK %T KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ %D 2018 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N %R doi: 10.28981/hikmet.494592 %U 10.28981/hikmet.494592
ISNAD KESİK, Beyhan . "KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / (Aralık 2019): 187-194. http://dx.doi.org/10.28981/hikmet.494592