Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-8110 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, DergiPark Akademik, Ebscohost: Academic Search Complete (Ebscohost ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler tarafından taranmaktadır), Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi, Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, CrossRef, Google Scholar ve ESCI gibi uluslararası ve ulusal alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2636-8110 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.160

153.526

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, DergiPark Akademik, Ebscohost: Academic Search Complete (Ebscohost ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler tarafından taranmaktadır), Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi, Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, CrossRef, Google Scholar ve ESCI gibi uluslararası ve ulusal alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 32 - Ara 2017
 1. DİNİ İSTİSMARA AÇIK BİLGİ KAYNAĞI OLARAK “AYRICALIKLI BİLGİ”: KEŞF, İLHAM VE RÜYA –FELSEFİ BİR ANALİZ
  Sayfalar 387 - 410
  Latif TOKAT
 2. İSLAMİ İLİMLER/İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 411 - 432
  ÖZER ÇETİN
 3. GAYRİMÜSLİM HÂKİMİYETİ ALTINDA YAŞAMANIN FIKHÎ AÇIDAN İMKÂNI ÜZERİNE
  Sayfalar 433 - 461
  Muammer ARANGÜL
 4. ABBASÎ HALÎFESİ VE FRENK HÜKÜMDARI BÜYÜK KARL İLİŞKİSİ
  Sayfalar 463 - 486
  Nadir KARAKUŞ
 5. ROUSSEAU’DA İNSAN DOĞASI VE DEĞERLER EĞİTİMİ
  Sayfalar 487 - 506
  SEMRA TÜFENKÇİ, MUSTAFA ÇETİN
 6. SON ÇAĞRI KUR’AN’IN MUKADDİMESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 507 - 526
  MÜRSEL ETHEM
 7. ÂKİFZÂDE ABDURRAHİM EFENDİ VE “MİR’ÂTÜ’N-NÂZIRÎN”ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ*
  Sayfalar 527 - 556
  NURAN ÇETİN
 8. SEÇMELİ DİN DERSLERİ NEDEN TERCİH EDİLMİYOR? (Ordu İli Örneği)
  Sayfalar 557 - 582
  Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
 9. HIZIR-İLYAS KABULÜ BAĞLAMINDA ANADOLU’DA KUTSAL MEKÂN ALGISININ YENİDEN İNŞASI SORUNU -ELVAN ÇELEBİ ZÂVİYESİ ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 583 - 605
  GÜLDANE GÜNDÜZÖZ
 10. HANEFÎ MEZHEBİNDE SAHÂBE KAVLİNİN HÜCCET DEĞERİ
  Sayfalar 607 - 641
  RECEP ÇETİNTAŞ
 11. KUR’AN’DA HZ. PEYGAMBER’İN GÜNAH İŞLEME İMKÂNI (Nisa Suresi 105-107. Ayetler Örneği)
  Sayfalar 641 - 669
  SÜLEYMAN PAK
 12. XV. ASIRDA YAŞAMIŞ BİR OSMANLI MÜFESSİRİ OLAN MUHYİDDİN MUHAMMED EN-NİKSÂRÎ VE TEFSÎR-İ SÛRE-İ İHLÂS’I
  Sayfalar 671 - 691
  MEHMET AKİF APAYDIN
 13. MU’TEZİLE’NİN DUA ANLAYIŞI
  Sayfalar 693 - 716
  HÜSEYİN MARAZ
 14. YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK ANILARINDAKİ TANRI İMGESİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 717 - 740
  FATMA NUR BEDİR
 15. RÂVÎNİN ADÂLETİNE İLİŞKİN HUSUSİYETLER BAĞLAMINDA BUHÂRÎ’NİN HADİS RİCÂLİNE YAKLAŞIMI “el-Câmiu’s-Sahîh Özelinde”
  Sayfalar 741 - 770
  OSMAN AYDIN
 16. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XIV. TEFSİR ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR İLMİ: KONUSU, HEDEFİ VE SINIRLARI” PANELİ
  Sayfalar 771 - 786
  SAKİN TAŞ, SAMED YAZAR