Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-8110 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, DergiPark Akademik, Ebscohost: Academic Search Complete (Ebscohost ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler tarafından taranmaktadır), Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi, Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, CrossRef, Google Scholar ve ESCI gibi uluslararası ve ulusal alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2636-8110 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi

79.498

186.517

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, DergiPark Akademik, Ebscohost: Academic Search Complete (Ebscohost ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler tarafından taranmaktadır), Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi, Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, CrossRef, Google Scholar ve ESCI gibi uluslararası ve ulusal alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 33 - Haz 2018
 1. PSİKOLOJİK VE PEDAGO-SOSYO-TEOLOJİK AÇIDAN GÜVEN: DİN VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN ANALİZLER
  Sayfalar 1 - 38
  Mustafa Koç
 2. DİN VE DEĞER İLİŞKİSİ: İSRAFA KARŞI FARKINDALIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 39 - 62
  Fatih ÇINAR
 3. Din Görevlilerinde Mesleki Memnuniyet Algısı: Sivas Örneği
  Sayfalar 63 - 82
  Hatice ACAR ÇINAR
 4. القدس في التاريخ القديم ‏"دراسة في الواقع الاثري والتاريخي لليهود"‏
  Sayfalar 103 - 126
  Shawkat Hijjih
 5. Muhammed Abduh’un Kur’an Anlayışı Muhammed Abduh’s Perception Of Quran
  Sayfalar 83 - 102
  AHMET ÖZDEMİR
 6. TAHÂVÎ BAĞLAMINDA İKİ FARKLI HANEFÎLİK OKUMASI (EKMELÜDDÎN EL-BÂBERTÎ VE İBN EBİ’L-İZZ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 127 - 156
  Mustafa Aykaç
 7. دلالة المصطلحات النَّحويَّة في ضوء علم اللُّغة الحديث
  Sayfalar 157 - 180
  Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamit Shoeir
 8. EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ‎ÖĞRENCİLERİNİN DKAB DERSİNE KARŞI TUTUMLARI
  Sayfalar 181 - 208
  Ayhan Öz
 9. قِراءآتٌ دَلاليِّةٌ تَحليليّةٌ في نُصوصٍ شِعريّةٍ عراقيّةٍ حَديثةٍ
  Sayfalar 209 - 236
  Abdulkerim el-Ubeydi
 10. RELİGİOUS REFERENT TRANSMİSSİON İN THE PROCESSOF CONSCİENCE DEVELOPMENT: A QUALİTATİVE STUDY
  Sayfalar 237 - 258
  MUALLA YILDIZ
 11. Din Eğitimi ve Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanılmasının ‎Önemi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 259 - 282
  Salih Aybey
 12. ARAP DİL İLİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 283 - 296
  ZÜBEYT NALÇAKAN
 13. İKİ İLAHİ KİTAP (KİTÂB-I MUKADDES VE KUR’AN-I KERÎM) EKSENİNDE YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA İNÂYET
  Sayfalar 297 - 326
  Emine Taşçı Yıldırım
 14. NADİR KARAKUŞ “HAÇLI SEFERLERİNDE HAŞHAŞÎLER”
  Sayfalar 327 - 330
  AHMET AKIN
 15. NEAL ROBINSON “DISCOVERING THE QUR’AN: A CONTEMPORARY APPROACH TO A VEILED TEXT”
  Sayfalar 331 - 335
  ERSİN KABAKCI
 16. NEAL ROBINSON “KUR’AN’I KEŞFETMEK: ÖRTÜLÜ BİR METNE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM”
  Sayfalar 336 - 345
  FERHAT KOCA
 17. SEYFETTİN ERŞAHİN “İSLAM TARİHİNİ ANLAMA KILAVUZU”
  Sayfalar 346 - 352
  MUHARREM SAMET BİLGİN
 18. SALİH KESGİN "HZ MUHAMMED (S) VE ÖTEKİ: SÜRGÜN HADİSLERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME"
  Sayfalar 353 - 357
  Osman Aydın
 19. MEHMET TIRAŞCI, "TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYAT TARİHİ"
  Sayfalar 358 - 363
  SEMA DİNÇ
 20. MEKKÎ B. EBÎ TÂLİB (ö. 437/1045) “EL-İBÂNE ‘AN ME‘ÂNİ’L-KIRÂÂT”
  Sayfalar 364 - 369
  Yaşar Akaslan