Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 34, Sayfalar 539 - 572 2018-12-15

Seyyid Muhammed Ali Rızâ and His Mevlid
SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ

Duygu Kayalık Şahin [1]

14 57

In the dictionaries, the word “mevlid” means “place and time of birth” which refers to the place and time where Prophet Muhammad was born particularly. As a literary term mevlid is a piece written about the birth, the miracles that took place in the birth, the life, the physical-moral qualities, and the decease of Prophet Muhammad. In the beginning mevlid was written as a part of the “siyer (life of Prophet Muhammad) literaute” which gained an independent meaning over time. Especially with esteem of Süleyman Çelebi's Mevlid, many mevlid texts were written. One of these writings which was written by Seyyid Muhammad Ali Rıza, amongst the 20th century poets was discussed in our work. The only known manuscript of this Mevlid is recorded in Suleymaniye Library, Manuscript Donations Collection No. 7161/1. In our study, after giving some information about mevlid, the mevlid text entitled "Mevlûd-i Seydî" was examined in terms of form and evaluated in terms of content. The author was introduced with the available information, and finally, transcript of the mentioned copy was prepared.

Sözlüklerde, ‚doğum yeri‛ ve ‚doğum zamanı‛ anlamlarına gelen mevlid kelimesi, ıstılahîmânâda Hz. Muhammed’in doğduğu zamanı ve mekânı ifade etmektedir. Edebî bir terim olarak mevlid, Hz. Muhammed’in doğumunu, doğumunda meydana gelen mucizeleri, hayatını, fizikî-ahlakî özelliklerini ve vefatını anlatan, genellikle manzûm olarak kaleme alınan eserlerdir. Önceleri siyer türünün bir bölümü olarak yazılan mevlid, zamanla müstakil bir tür mahiyeti kazanmıştır. Özellikle Süleymân Çelebî’nin Mevlid’inin çok sevilmesiyle birlikte, çok sayıda mevlid kaleme alınmıştır. Yazılan bu mevlidlerden biri de çalışmamızda ele aldığımız 20.yy şairlerinden Seyyid Muhammed Ali Rıza’ya aittir. Bu Mevlid’in, bilinen yegâne yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Koleksiyonu 7161/1 numarada kayıtlıdır. Çalışmamızda, mevlid türüne dair bazı bilgiler verildikten sonra ‚Mevlûd-i Seydî‛ başlıklı mevlid metni, şekil bakımından incelenmiş muhteva bakımından değerlendirilmiştir. Müellif, eldeki bilgilerle tanıtılmış, son olarak mezkûr nüshanın transkripsiyonlu metni hazırlanmıştır.
 • Ahterî, Mustafa Efendi. Ahterî-i Kebir, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009.
 • Aksoy, Hasan. ‚Eski Türk Edebiyatında Mevlidler‛, Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi, 5/9 (2007): 323-332.
 • Ateş, Süleyman. Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce Meâli, İstanbul: Hayat Yayınları, 2012.
 • Ayverdi, İlhan. Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Kubbealtı, 2011.
 • Dede Osman Avni‛. Erişim: 12 Şubat 2018. http://mustafaduzleme.blogspot.com.tr/2015/05/esseyh- es-seyyid-dede-osman-avni.html.
 • Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2007. ‚Halisiyye Kolu‛. Erişim: 12 Şubat 2018. http://www.halisiyye.com/.
 • el-Mevârid, Arapça-Türkçe Lügat, Mevlüt Sarı, İstanbul: Bahar Yayınları, 1984.
 • Köksal, M. Fatih. Mevlid-Nâme, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.
 • Mütercim Âsım Efendi. el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
 • Pekolcay, Neclâ. Mevlid, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997.
 • Seyyid Muhammed Ali Rıza. Mevlûd-i Seydî, Yazma Bağışlar, 7161/1: 1a -10b, Süleymaniye Kütüphanesi.
 • Şemseddin Sami. Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2005.
 • Top, Yılmaz. ‚Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî (Ö. H. 983/1575?)’nin Mevlûdü’n-Nebî’si‛, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19 (2017): 345-432.
 • Yılmaz, Mehmet. Kültürümüzde Ayet ve Hadisler Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Kesit Yayınları, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9619-633X
Yazar: Duygu Kayalık Şahin (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { hititilahiyat505033, journal = {Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2651-3978}, eissn = {2636-8110}, address = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {539 - 572}, doi = {10.14395/hititilahiyat.505033}, title = {SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ}, key = {cite}, author = {Kayalık Şahin, Duygu} }
APA Kayalık Şahin, D . (2018). SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (34), 539-572. DOI: 10.14395/hititilahiyat.505033
MLA Kayalık Şahin, D . "SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2018): 539-572 <http://dergipark.gov.tr/hititilahiyat/issue/41870/505033>
Chicago Kayalık Şahin, D . "SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2018): 539-572
RIS TY - JOUR T1 - SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ AU - Duygu Kayalık Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14395/hititilahiyat.505033 DO - 10.14395/hititilahiyat.505033 T2 - Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 539 EP - 572 VL - 17 IS - 34 SN - 2651-3978-2636-8110 M3 - doi: 10.14395/hititilahiyat.505033 UR - http://dx.doi.org/10.14395/hititilahiyat.505033 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ %A Duygu Kayalık Şahin %T SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2651-3978-2636-8110 %V 17 %N 34 %R doi: 10.14395/hititilahiyat.505033 %U 10.14395/hititilahiyat.505033
ISNAD Kayalık Şahin, Duygu . "SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (Aralık 2018): 539-572. http://dx.doi.org/10.14395/hititilahiyat.505033