Yayım Süreçleri

MAKALELER VE ÇEVİRİLER

12536


Makale ve çeviriler için yayın süreci üç aşamalı olarak gerçekleşir:

Ön Kontrol

Yazım ve İntihal Sorumlusu metinleri şekil, yazım kuralları, İSNAD'a uygunluk ve intihal oranı açısından inceler; düzeltme gerektiren metinlerin yazarlarıyla iletişime geçer.

Yazım ve İntihal Kontrol Formu

Değerlendirme

Yazım ve İntihal kontrolünden geçen metinler Yayın Kuruluna gönderilir. Yayın Kurulu üyeleri metinleri değerlendirmeye alır; hakem değerlendirmesi için kabul edilen ve reddedilen metinleri belirler.

Araştırma Makalesi Yayın Kurulu Değerlendirme Formu

Derleme Makalesi Yayın Kurulu Değerlendirme Formu

Çeviri Yayın Kurulu Değerlendirme Formu

Yayın Kurulundan geçen metinler Hakemlere gönderilir.

Araştırma Makalesi Hakem Değerlendirme Formu

Derleme Makalesi Hakem Değerlendirme Formu

Çeviri Hakem Değerlendirme Formu

Hakem değerlendirmesinden geçen metinler Yazım ve İntihal Sorumlusu tarafından yeniden kontrol edilir.

Düzenleme

Yazım ve intihal kontrolünden geçen metinler Dil Sorumlusuna gönderilir.

Dil kontrolünden geçen metinler Redaktör tarafından tashih ve redaksiyon için kontrol edilir.

Redakte edilen metinler son okuma için yazara gönderilir.

Yazardan dönen metinlerin DOI numaraları alınır ve dergi yayıma hazırlanır.

Dergi yayımlanır.


KİTAP DEĞERLENDİRMESİ | SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ | VEFAYAT

12531


Kitap Değerlendirmesi, sempozyum değrlendirmesi ve vefayat için yayın süreci üç aşamalı olarak gerçekleşir:

Ön Kontrol

Yazım ve İntihal Sorumlusu metinleri şekil, yazım kuralları, İSNAD'a uygunluk ve intihal oranı açısından inceler; düzeltme gerektiren metinlerin yazarlarıyla iletişime geçer.

Yazım ve İntihal Kontrol Formu

Değerlendirme

Yazım ve intihal kontrolünden geçen metinler editör tarafından görevlendirilen Alan Editörlerine gönderilir. Alan editörleri metinleri değerlendirmeye alır; kabul edilen ve reddedilen metinleri belirler.

Kitap Değerlendirmesi Kontrol Formu

Sempozyum Değerlendirmesi Kontrol Formu

Kabul edilen metinler Yazım ve İntihal Sorumlusu tarafından yeniden kontrol edilir.

Düzenleme

Yazım ve intihal kontrolünden geçen metinler Dil Sorumlusuna gönderilir.

Dil kontrolünden geçen metinler Redaktör tarafından tashih ve redaksiyon için kontrol edilir.

Redakte edilen metinler son okuma için yazara gönderilir.

Yazardan dönen metinlerin DOI numaraları alınır ve dergi yayıma hazırlanır.

Dergi yayımlanır.