Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |

HÜSBED ARALIK 2018 SAYISI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!


Dergimiz Aralık sayısı için yeterli makale sayısına ulaşıldığından daha önce de duyurduğumuz gibi 4 Eylül 2018 tarihinden sonra dergimize gelen yazılar 2019 yılı içerisinde yayınlanacak sayılarımız için değerlendirme süreçlerine alınacaktır. Şu anda sistemde ön kontrol sürecinde olan makaleler yıl sonuna kadar gerekli değerlendirmeler (Benzerlik raporu oranı, dergi içeriği ile uyum ve dergi yazım kurallarına uyum gibi) yapılarak bir sonraki aşamaya alınacaktır. Bahsi geçen tarihten sonra dergimize çalışmalarını göndermiş ve gönderecek yazarların bu hususu dikkate almaları rica olunur. 

HÜSBED EDİTÖR BİRİMİ
2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.HÜSBED Aralık 2018 sayısı için yoğun bir makale gönderimi gerçekleşmiştir.

Aralık 2018 sayısı için makale kabulü kapanmıştır.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


HÜSBED


Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi

86.835

188.398

HÜSBED ARALIK 2018 SAYISI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!


Dergimiz Aralık sayısı için yeterli makale sayısına ulaşıldığından daha önce de duyurduğumuz gibi 4 Eylül 2018 tarihinden sonra dergimize gelen yazılar 2019 yılı içerisinde yayınlanacak sayılarımız için değerlendirme süreçlerine alınacaktır. Şu anda sistemde ön kontrol sürecinde olan makaleler yıl sonuna kadar gerekli değerlendirmeler (Benzerlik raporu oranı, dergi içeriği ile uyum ve dergi yazım kurallarına uyum gibi) yapılarak bir sonraki aşamaya alınacaktır. Bahsi geçen tarihten sonra dergimize çalışmalarını göndermiş ve gönderecek yazarların bu hususu dikkate almaları rica olunur. 

HÜSBED EDİTÖR BİRİMİ
2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.HÜSBED Aralık 2018 sayısı için yoğun bir makale gönderimi gerçekleşmiştir.

Aralık 2018 sayısı için makale kabulü kapanmıştır.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


HÜSBED


HÜSBED ANARSAN ÖZEL SAYISI Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. BAKÜ BELEDİYE BİNASINDAKİ FİGÜRLÜ ARMALARIN İKONOGRAFİK YORUMU
  Sayfalar 831 - 846
  Alimurat AKTEMUR
 2. IASOS ANTİK KENTİ 2016 YILI ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 848 - 858
  Asuman BALDIRAN
 3. ZEYTİNLİ ADA (BALIKESİR/ERDEK) TOPLUMUNDA DİŞ ÇÜRÜĞÜ
  Sayfalar 859 - 876
  Fadime SUATA ALPASLAN, Saadet BIÇAK, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
 4. SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA GÖRÜŞÜ
  Sayfalar 877 - 892
  Galip AKIN
 5. İZNİK ROMA TİYATROSU BİZANS TOPLUMUNDA DİŞ SAĞLIĞI
  Sayfalar 893 - 902
  Aygün EKİN MERİÇ, Ruken Zeynep KÖSE
 6. SİKKELER IŞIĞINDA PRUSIAS AD HYPIUM’DAN PONTOS EUXEINOS’A NEHİR TAŞIMACILIĞI VE TİCARİ FAALİYETLER
  Sayfalar 903 - 921
  Ahmet BİLİR, Emre OKAN
 7. SİNOP MÜZESİ HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ MEZAR STELLERİ
  Sayfalar 921 - 946
  Akın TEMÜR
 8. DRAGOS ve HALİÇ METRO TOPLUMLARINDA VERTEBRAL ANOMALİ
  Sayfalar 947 - 956
  Asuman ÇIRAK
 9. MARDİNLİ SÜRYANİLERİN ULUS-AŞIRI CEMAATE DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 957 - 976
  Ayşe GÜÇ
 10. AKGÜNEY TOPLUMUNDA NADİR GÖRÜLEN BİR PATOLOJİ ÖRNEĞİ: STAFNE KİST
  Sayfalar 997 - 990
  Ayşegül ŞARBAK
 11. İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇAĞDAŞ SERGİLER ÜZERİNDEN SANATÇI, YAPIT, MEKÂN VE İZLEYİCİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 991 - 1018
  Bülent ORAL
 12. BİLİM VE ÖNYARGILAR: PREHİSTORİK İNSANA BAKIŞLAR
  Sayfalar 1019 - 1050
  Eric JEAN
 13. TOKAT MÜZESİ GÜMÜŞ YÜZÜKLERİ
  Sayfalar 1051 - 1066
  Ersin ÇELİKBAŞ
 14. ERKEN HRİSTİYANLIK DÖNEMİ'NE AİT BİR LAHİT
  Sayfalar 1067 - 1078
  Esra KESKİN
 15. YÜZÜN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIM ALANLARI
  Sayfalar 1079 - 1092
  Fikri ÖZDEMİR
 16. KULAK KEPÇELERİ YÜZÜN ORTA HATTINA GÖRE SİMETRİK Mİ?
  Sayfalar 1093 - 1106
  Fikri ÖZDEMİR, Vahdet ÖZKOÇAK
 17. SCHEDEL'İN DÜNYA TARİHİ/NÜRNBERG KRONİĞİ'NDE (LIBER CHRONICARUM) KONSTANTİNOPOLİS TASVİRLERİ
  Sayfalar 1107 - 1136
  İlkgül ZENBİLCİ
 18. ARKEOLOJİK TOPLUMLARDA SÜTTEN KESME SÜRECİNİN KEMİK KOLAJENİNDEN ELDE EDİLEN SABİT KARBON VE AZOT İZOTOPLARI İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1137 - 1154
  Kameray ÖZDEMİR
 19. BİZANS DÖNEMİ KOVUKLUKAYA TOPLULUĞUNUN (BOYABAT, SİNOP) BESLENME ALIŞKANLIKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SABİT İZOTOP ORANI ANALİZLERİNİN ÖNCÜL SONUÇLARI
  Sayfalar 1155 - 1176
  Kameray ÖZDEMİR
 20. ARTVİN BORÇKA CAMİLİ VE DÜZENLİ KÖYLERİNDE GELENEKSEL İKİ AHŞAP KÖPRÜ
  Sayfalar 1177 - 1202
  Mehmet Sami BAYRAKTAR
 21. ANTİK SPRADON TOPLUMU ÜZERİNE ANEMİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1203 - 1218
  Mustafa Tolga ÇIRAK
 22. PALEOANTROPOLOJİ ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER
  Sayfalar 1219 - 1240
  Nevin GÖKSAL, Hakan YILMAZ, Zehra ÖZBULUT
 23. FÜZYONUNU TAMAMLAMAMIŞ BİR METOPİK SÜTÜR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1241 - 1250
  Nevin GÖKSAL
 24. ÇANKIRI-ÇORUM-AMASYA HATTI ÜZERİNDEKİ HİTİT YERLEŞİMLERİNİN LOKALİZASYON SORUNLARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1251 - 1264
  Özlem SİR GAVAZ
 25. BEREKETLİ HİLAL'İN KUZEYİNDE YENİ ARAŞTIRMALAR: ADIYAMAN BÖLGESİ
  Sayfalar 1265 - 1280
  Sabahattin EZER
 26. TÜRKİYE’NİN DOĞU YAHUDİLERİ ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 1281 - 1294
  Süleyman ŞANLI
 27. GÖKBEL KÖYÜ HAMAS KIRANI TÜMÜLÜSÜ
  Sayfalar 1295 - 1320
  Şahin YILDIRIM
 28. GLOBAL LİTERATÜRDE ANTROPOMETRİ VE PLASTİK CERRAHİ BİRLİKTELİĞİ: 1975 VE 2017 YILLARI ARASINDAKİ AKADEMİK YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 1321 - 1336
  Ümran MUSLU
 29. 7-10 YAŞ ARASI YÜZME YAPAN ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK VE SOMATOTİP DEĞİŞKENLER
  Sayfalar 1337 - 1346
  Vahdet ÖZKOÇAK
 30. FİZİKİ ANTROPOLOJİ YAYINLARININ GELİŞİMİ
  Sayfalar 1347 - 1362
  Vahdet ÖZKOÇAK
 31. YAŞ GRUPLARI İLE KAFATASI VARYASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1363 - 1376
  Yarenkür ALKAN
 32. ANKARA’DA BİR AYAKKABI ZANAATKÂRI; NURETTİN CEBECİ ve REPERTUARI
  Sayfalar 1377 - 1390
  Onur HAYIRLI, Dilek İŞLER
 33. DİJİTAL ANTROPOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN, İNGİLİZCE DİL SINIFLARINDA TABLET KULLANIMI: ATILIM ÜNİVERSİTESİ MODELİ
  Sayfalar 1391 - 1402
  Onur HAYIRLI, Dilek İŞLER
 34. PARİON ANTİK KENTİ ROMA HAMAMI MEZARLARI VE İSKELETLERİN OSTEOARKEOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1403 - 1428
  Emel ACAR, Alper YILMAZ
 35. KALKOLİTİK DÖNEMDE YUKARI DİCLE VADİSİ’NDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
  Sayfalar 1429 - 1454
  Emrullah KALKAN
 36. BAKİRE MERYEM'İN ÖLÜMÜ VE GÖĞE YÜKSELMESİ
  Sayfalar 1455 - 1474
  Şule GEDİKLİ
 37. ÜRETİM EKONOMİSİ VE TOPLUMSAL ALTYAPI: NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞLAR
  Sayfalar 1475 - 1496
  Belgin AKSOY
 38. HİTİT HUKUKİ METİNLERİNDE ATAERKİLLİK VE ANAERKİLLİK IŞIĞINDA VERASET
  Sayfalar 1497 - 1510
  Arif KUMAŞ
 39. ANTROPOLOJİ ALANINDAKİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 1511 - 1528
  Emre DEMİR
 40. FİLOLOJİK - ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA HİTİT DÖNEMİ SU BENTLERİ VE HAVUZ YAPILARI
  Sayfalar 1529 - 1552
  Ayşe Üke
 41. FARKLI KEMİKLER FARKLI ELEMENT BİRİKİMLERİ: NEOLİTİK DÖNEM TEPECİK-ÇİFTLİK İNSAN KEMİKLERİNDE GÖMÜ SONRASI ELEMENT BİRİKİMLERİ
  Sayfalar 1553 - 1582
  Ebru Emre SEVDİN, Ali Akın AKYOL, Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Kameray ÖZDEMİR
 42. DARA ANTİK KENTİ İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ
  Sayfalar 1583 - 1606
  Ece DEMİRELLİ, Fadime SUATA ALPASLAN
 43. SİNEMADA ANKARA KENTİNİN İZDÜŞÜMÜ: BİR KENTİ SİNEMA ÜZERİNDEN OKUMA DENEYİMİ
  Sayfalar 1607 - 1630
  Göknur SATUR
 44. AMASYA ROMA DÖNEMİ İNSANLARI
  Sayfalar 1631 - 1650
  Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Hanife AKBACAK
 45. SULUCA KARAHÖYÜK’TEN BİR KUŞ BİÇİMLİ KAP ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
  Sayfalar 1651 - 1663
  Semih Yaşar ÇİZİKCİ