Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda iki defa (Aralık-Haziran) yayımlanan, hakemli bir dergidir. 

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Yayım Periyodu: Yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBE Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

  • TÜBİTAK-ULAKBİM
  • İNDEX COPERNİCUS INTERNATIONAL
  • CiteFactor-AKADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS
  • ASOS-AKADMIA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ
  • ARAŞTIRMAX- BİLİMSEL YAYIN İNDEKSİ
  • AKADEMİK DİZİN- AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ
  • SCIPIO- SCIENTIFIC PUBLISHING& INFORMATION ONLİNE
  • TEİ- TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ
  • İDEAL ONLİNE- ONLİNE KÜTÜPHANE
  • SOBİAD- SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.