Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.HÜSBED Aralık 2018 sayısı için yoğun bir makale gönderimi gerçekleşmiştir.

Aralık 2018 sayısı için makale kabulü kapanmıştır.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


HÜSBED


Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi

81.069

171.5032008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.HÜSBED Aralık 2018 sayısı için yoğun bir makale gönderimi gerçekleşmiştir.

Aralık 2018 sayısı için makale kabulü kapanmıştır.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


HÜSBED


Cilt: 11 Sayı: 1, Haziran Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. EĞİTİM KURUMLARINDAKİ PSİKOLOJİK GÜVENCE ALGISININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1 - 26
  Necati CEMALOĞLU, Ömer YAŞAR
 2. ENHANCED REPERTOIRE IDENTITIES: PATHWAYS TOWARD POLITICAL VIOLENCE, TERRORİSM
  Sayfalar 27 - 38
  İsmail DEMİREZEN
 3. ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BURSA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 39 - 62
  Mehmet ÇINAR
 4. SORUNLU KREDİLER BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIĞINDA KREDİ KAYIP KARŞILIĞININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: PANEL DATA VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
  Sayfalar 63 - 82
  Utku ALTUNÖZ
 5. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DİNİ İNANIŞIN MESLEK AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 83 - 98
  Ali APALI, Yasemin APALI
 6. BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKS TAHMİNİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 99 - 124
  Ali ÖZER, Salim Sercan SARI, Eyyup Ensar BAŞAKIN
 7. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 125 - 148
  Ayhan BABAROĞLU, Emel OKUR METWALLEY
 8. MİDYAT AKTAŞ MEVKİİ BİREYLERİNE AİT CALCANEUS KEMİĞİNDEN METRİK VE NONMETRİK DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 149 - 170
  Ayşe ACAR
 9. XV. YÜZYILA AİT BİR MEKTUP ÖRNEĞİNİN DİPLOMATIK, DİL, USLÜP VE TARİHİ KAYNAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 171 - 184
  Ayşe ATICI ARAYANCAN
 10. GAZNELİLER DÖNEMİ HİNDİSTANI’NIN İLK FARS ŞAİRLERİ: EBU’L FEREC RUNÎ MESU’D SÂD-İ SALMÂN
  Sayfalar 185 - 204
  Berna KARAGÖZOĞLU
 11. ALGILANAN YÖNETİCİ KİBRİNİN, SATIŞ ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 205 - 226
  Alper GÜRER, İbrahim BOZACI, Gamze Ebru ÇİFTÇİ
 12. TÜRK KÖKENLİ GÖÇMENLERİN KİMLİK YÖNELİMİ
  Sayfalar 227 - 246
  Cengiz KANIK
 13. AİLE VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AMATÖR ÇALGICILAR FESTİVALİ
  Sayfalar 247 - 266
  Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
 14. TURİZMİN İKTİSADİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN KIŞ TURİZMİ
  Sayfalar 267 - 286
  Fatih ÇAKMAK, Ömer YILMAZ
 15. AY’IN EVRELERİ ETKİSİNİN BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ’NDE GARCH (1,1) MODELİ İLE TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 287 - 304
  FATİH KONAK, Dilek DUMAN
 16. APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 305 - 324
  Fatma TEMELLİ, Dilek ŞAHİN
 17. PERGAMON'UN GÖLGESİNDE BİR KOMŞU KENT: ATARNEUS
  Sayfalar 325 - 342
  Güler ATEŞ
 18. DÖVİZ KURU VE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Sayfalar 343 - 358
  Hakan ÖNER
 19. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 359 - 374
  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Yunus Emre YAYLA
 20. YEŞİL OTELLERİN MALİYETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 375 - 394
  Nurcan SÜKLÜM
 21. KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ OLARAK SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: TÜRKİYE’DE YER ALAN SAVAŞ ANITLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ
  Sayfalar 395 - 420
  Onur AKBULUT, Yakın EKİN
 22. SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 421 - 432
  Özlem ÖZER
 23. KATILIM BANKALARINDA YÖNELİK YATIRIMCI ALGISI: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 433 - 454
  S.Öznur SAKINÇ, Fatma POYRAZ
 24. TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 455 - 476
  Salim İBİŞ, Orhan BATMAN
 25. TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA İLE FİNANSAL KIRILGANLIK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 477 - 498
  Serdar KUZU
 26. 7. SINIF IŞIK KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 499 - 514
  Ufuk TÖMAN, DERYA YARIMKAYA
 27. ENFLASYON-FAİZ İLİŞKİSİ BİR ARDL/SINIR TESTİ UYGULAMASI
  Sayfalar 515 - 528
  Bünyamin DEMİRGİL, Hakan TÜRKAY
 28. “ÖMER MUHTAR”, “GANDİ” VE “LİNCOLN” FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE BİYOGRAFİK FİLMLERE KONU OLMUŞ ŞAHSİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 529 - 550
  Halil UZDU
 29. ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞADIĞI TÜKENMİŞLİK, İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 551 - 580
  Bülent TANSEL
 30. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KÜLTÜR ÖĞRETİMİNDE TÜRKÜLERDEN YARARLANMA
  Sayfalar 581 - 594
  Gülbeyaz ÜNLÜER
 31. ANTİK DÖNEMDE ARTI ÜRÜN DEPOLAMA KAVRAMI VE DEPOLAMA KAPLARI
  Sayfalar 595 - 610
  Kudret SEZGİN
 32. ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME YETERLİLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 611 - 626
  Yener AKMAN
 33. DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE ÖZ-YÖNETİM ALGISI: ÇORUM/TÜRKİYE
  Sayfalar 627 - 648
  Filiz SELEN, Ülkü POLAT
 34. KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 649 - 664
  Yusuf ERSOY, Ali TEHCİ, Bünyamin ERSOY
 35. HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 665 - 682
  Birgül YABANA KİREMİT
 36. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SOSYAL MESAFELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 683 - 708
  Canan AYDOĞAN, Hüsamettin ÇETİN
 37. EKONOMETRİK YAKLAŞIM YOLUYLA TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TAHMİNİ
  Sayfalar 725 - 738
  Emrah Eray AKÇA, Harun BAL
 38. ANALYSIS OF STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE TURKEY’SECONOMY AFTER 2001 CRISIS: TESTING WITH 2008 ECONOMIC CRISIS AND EUROPEAN UNION RELATIONS
  Sayfalar 723 - 736
  Serkan KARA
 39. 8. SINIF BASİT MAKİNELER ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 737 - 754
  Emin Berk OZKAN, Özlem ERYILMAZ MUŞTU
 40. KANITA DAYALI BİLGİLER IŞIĞINDA POSTPARTUM EMOSYONEL SORUNLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
  Sayfalar 755 - 764
  Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
 41. TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 765 - 780
  Oktay GÜVEN
 42. YUMUŞAK GÜÇ VE FARKINDALIK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 781 - 788
  Diler GÖKBAYRAK AĞAÇDAN
 43. EMANETTEN MÜLKE-Kadın-Beden-Siyaset
  Sayfalar 789 - 792
  Hülya TERZİOĞLU
 44. LITTLE TURKEY İN GREAT BRİTAİN
  Sayfalar 793 - 798
  Mehmet Davut ÇOŞTU
 45. BİR DİRENİŞÇİ, BABEK
  Sayfalar 799 - 806
  Ahmet AKIN
 46. MODERN DÜNYA İÇİN TRANSANDANTAL DOĞA
  Sayfalar 807 - 812
  Aziz SEKMAN
 47. BİLİME ADANMIŞ ÖMÜR: NASURİDDİN TUSİ
  Sayfalar 813 - 820
  Melike OKTAY
 48. İSLAM PEYGAMBERİ
  Sayfalar 821 - 825
  Merve OCAK