Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.515

141.114


2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

·         TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         EBSCO

·         INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

·         CEEOL- Central and Eastern European Online Library

·         CiteFactor - Akademic Scientific Journals

·         ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

·         ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

·         Google Scholar

·         ResearhBib - Academic Resource Index

·         İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

·         TEİ - Türk Eğitim İndeksi

·         İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

·         Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

·         ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

·         SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.
Cilt: 10 Sayı: 2, Aralık Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. SOMATOSKOPİ VE ANTROPOMETRİ TEKNİKLERİNİN ADLİ BİLİMLER İÇİN ÖNEMİ
  Sayfalar 703 - 714
  Vahdet ÖZKOÇAK, Galip AKIN, Timur GÜLTEKİN
 2. PERFORMANS KARNESİ (BALANCED SCORECARD) VE PERFORMANS KARNESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KAYSERİ İMALAT SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 715 - 736
  Azzem ÖZKAN, Cihat SAVSAR
 3. SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 737 - 756
  Turhan KORKMAZ, Emrah İsmail ÇEVİK, Hasan UYGURTÜRK
 4. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN POLİS ADAYLARININ SİLAH ATIŞ PERFORMANSLARI ÜSTÜNDE ETKİSİ
  Sayfalar 757 - 774
  Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK, Sercan ACAR, Murat DOĞAN
 5. TIP EĞİTİMİNDE ÖRTÜK MÜFREDAT ÖĞRENCİLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNİ ETKİLEMEKTE MİDİR? LONGİTUDİNAL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 775 - 784
  Zeynep BAYKAN, Melis NAÇAR
 6. THE RELIGIOUS LIVES OF EUROPEAN TURKS; The Role of Religious Groups
  Sayfalar 785 - 796
  Yakup ÇOŞTU
 7. ‘DURUMSAL MUHAFAZAKÂRLIK’ ANLAYIŞI ÜZERİNE TEORİK & ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 797 - 818
  Fatih DUMAN
 8. ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİ İÇİN AHP ve TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE 3PL FİRMA SEÇİMİ
  Sayfalar 819 - 834
  Tamer EREN, Seyda GÜR
 9. TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN, ÖZ SAYGI VE SOSYAL KİMLİK BOYUTLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ: İTALYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 835 - 854
  Nahit Erdem KÖKER, Deniz MADEN
 10. TÜRKİYE’DE SAĞ MİLLİYETÇİ SİYASAL DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE ÇEVRE ALGILAMASI
  Sayfalar 855 - 878
  Hakan REYHAN
 11. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ALEVİLİĞİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YETERLİK ALGILARI
  Sayfalar 879 - 902
  İbrahim TURAN
 12. SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER
  Sayfalar 903 - 926
  Ayfer YILMAZ
 13. TURKEY'S ARABİAN MİDDLE EAST POLİCY AND SYRİAN CİVİL WAR
  Sayfalar 927 - 944
  Erman AKILLI
 14. EDEBİYAT VE KÜLTÜR: BİREYSEL VE TOPLUMSAL GELİŞMEDE OKUMA VE KÜTÜPHANE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE
  Sayfalar 945 - 968
  Gökşen ARAS
 15. TÜKETİCİLERİN AKARYAKIT İSTASYONU TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİNE YÖNELİK ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 969 - 992
  Mutlu Yüksel AVCILAR, Mehmet Fatih AÇAR
 16. BÜROKRASİYİ TOPLUMSAL ve SİYASAL BOYUTUYLA ELE ALAN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
  Sayfalar 993 - 1006
  Recep Aydın
 17. SOSYAL HİZMET ve BAUMAN: SOSYAL ADALET
  Sayfalar 1007 - 1020
  Doğa BAŞER, Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU, Mehmet KIRLIOĞLU
 18. ÖRGÜTLERDE İNSAN ENERJİSİ: TEORİK ÇERÇEVE
  Sayfalar 1021 - 1042
  Ali BAYRAM
 19. ÖRGÜTLERDE DESTEK ALGILARININ ÇALIŞANIN DUYGULARINI İFADE ETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1043 - 1060
  Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER
 20. 2012-2015 YILLARI ARASINDA DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NA İNTİKAL EDEN SORULARIN YAYGIN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1061 - 1082
  Kamil ÇOŞTU
 21. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1083 - 1108
  Sebahattin Emre DİLEK, Nur KULAKOĞLU DİLEK
 22. EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK
  Sayfalar 1109 - 1120
  Taner GÜNEY
 23. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİRE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1121 - 1136
  Ahmet İhsan KAYA, Recep BİNDAK
 24. ORTA ÇAĞ’DA BİZANS EL YAZMALARINDA GÖRÜLEN ÖRGÜ KOMPOZİSYONLARI
  Sayfalar 1137 - 1158
  Esra KESKİN, İlkgül KAYA ZENBİLCİ
 25. TÜRK İMALAT SANAYİİNİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİ (2001-2014)
  Sayfalar 1159 - 1180
  Osman Barbaros KEMER, Muhammed Fatih AYDEMİR
 26. İRAN EKSENİNDE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ: ANLAŞMAZLIKTAN KAZANCA
  Sayfalar 1181 - 1206
  Onur OKYAR
 27. KALKINMA VE DEVLET ALGISI: ÇORUM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1207 - 1234
  Sevinç SOYACAK ÖZALP
 28. ÇALIŞMA SAATLERİNİN AİLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1235 - 1256
  Hasan Hüseyin UZUNBACAK
 29. OKULUM VE ÖĞRETMENİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORUM?
  Sayfalar 1257 - 1276
  Ayşe ÖZTÜRK SAMUR, Gözde İNAL KIZILTEPE
 30. POSTMODERN TÜKETİM VE DİNDARIN ELİTLİK (SEÇKİNLİK) GÖSTERGELERİ
  Sayfalar 1277 - 1298
  Erol SUNGUR
 31. KÜMELEME ANALİZİ İLE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1315 - 1336
  Dilek ŞAHİN
 32. OSMANLI’DA ESKİ ESER KORUMACILIĞI VE BİR ÖRNEK: OSMAN HAMDİ BEY’İN SİDE’YE GÖÇMEN İSKANINI ENGELLEME ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 1299 - 1314
  Erdal TAŞBAŞ
 33. GİRİŞİMCİLİĞİN BELİRLEYENİ OLARAK GİRİŞİMSEL ÖZYETERLİLİK
  Sayfalar 1337 - 1354
  Serdar YENER, Sultan SALUR
 34. İLKOKUL ÇEVRE FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1355 - 1372
  Nihal YILDIZ YILMAZ, Ayşe MENTİŞ TAŞ
 35. KENTLİ YOKSULLARIN KONUT SORUNUNA YÖNELİK PROAKTİF BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ARTIMLI KONUT MODELİ
  Sayfalar 1373 - 1408
  Mehmet AKALIN
 36. MUHAMMED TEYMÛR’UN FÎ’L-KİTÂR* İSİMLİ KISA ÖYKÜSÜNÜN FARKLI ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1409 - 1424
  Gürkan DAĞBAŞI
 37. 5/1/1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNE YÖNELİK BASINDA YER ALAN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1425 - 1452
  Cumhur GÜNKÖR, Cennet GÖLOĞLU DEMİR
 38. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1453 - 1472
  BULENT TANSEL
 39. OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DENETİM ODAĞI İNANÇLARI ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNU ETKİLER Mİ?*
  Sayfalar 1473 - 1488
  İsa YILDIRIM, Şükrü ADA
 40. YÖNELİM METAFORLU DEYİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 1489 - 1498
  Muhammed Emin YILDIZLI
 41. SOSYAL SERMAYE KAVRAMINA TÜRKİYE'DEKİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1499 - 1520
  Tuba YİYİT
 42. UZAKTAN EĞİTİMDE DERS İÇERİĞİ OLUŞTURMA PLATFORMU
  Sayfalar 1521 - 1546
  Ömer Faruk AKMEŞE, Hasan ERBAY, Bülent Gürsel EMİROĞLU, Hakan KÖR
 43. ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1547 - 1558
  Hakan KÖR, Hamit AKSOY, Hasan ERBAY
 44. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASİ KARİYER EĞİLİMİ VE SİYASAL YAŞAMA KATILIM BOYUTLARININ İNCELENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1559 - 1580
  Mehmet Celal GÜLTEKİN
 45. OTEL ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1581 - 1594
  Ufuk IŞIK, Yavuz Kağan YASIM
 46. ÇORUM İLİ DODURGA İLÇESİ MEHMETDEDETEKKE KÖYÜNE AİT KİLİM ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 1595 - 1616
  Begül ÖZKOCA, Sinem Hürem ŞANLI
 47. BANKACILIKTA HİZMET KALİTESİNİN AHS ve TOPSIS TEKNİKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇORUM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1617 - 1638
  Buğra BAĞCI, Safa HOŞ, Ömür DEMİRER
 48. TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEK ETİĞİ İLKELERİNİN FAYDACI ETİK YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1639 - 1662
  Burak DÜZ
 49. ULUSLARARASI POLİTİKA’DA GÜVENLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: BUSH VE OBAMA ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME*
  Sayfalar 1663 - 1686
  Burak GÜNEŞ
 50. COĞRAFİ BÖLGELERE VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 1687 - 1704
  Safa HOŞ, Buğra BAĞCI, Ömür DEMİRER
 51. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM’DE DİJİTAL TEKNOLOJİNİN KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1705 - 1724
  Mehmet Akif İNCİ, Adalet KANDIR
 52. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN KORUNMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1725 - 1758
  Altuğ ORTAKCI
 53. SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA ODAKLI YAKLAŞIM: HASTA KATILIMI
  Sayfalar 1759 - 1770
  Okan ÖZKAN
 54. ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINA YÖNELİK ADAY ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ (AÖTÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1771 - 1798
  Nevzat GENCER
 55. TURİZM GELİŞİM YAKLAŞIMLARI KAPSAMINDA YEREL HALKIN TURİZME YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI: MAZI KÖYÜ-TÜRKBÜKÜ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 1799 - 1824
  Ö. Devrim YILMAZ, Aysu FİLİZ
 56. ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1825 - 1846
  Yusuf ÇELİK, Ahmet ÜSTÜN
 57. BİLİMSEL DİN ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ LİTERATÜRÜN ELEŞTİRİSİ
  Sayfalar 1847 - 1854
  Fatma Nur BEDİR
 58. KÜRESEL ÇATIŞMANIN YENİ ALANLARI: KAYNAK SAVAŞLARI
  Sayfalar 1855 - 1859
  Fırat KAYA