2008 yılında yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda bir cilt ve iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Derginin amacı, bilim dünyası tarafından tanınmış, sosyal bilimler alanında kabul görmüş, ulusal ve uluslararası niteliklere sahip, sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunan bir dergi olmaktır

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller, Tarih, İlahiyat, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi alanlarını ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanır. Ulusal  ya da uluslar arası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBED, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Dergideki makalelerin intihal kontrolünü sağlamak amacıyla Turnitin programı kullanılmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER


 • TÜBİTAK-ULAKBİM - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

 • EBSCO

 • INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

 • CiteFactor - Akademic Scientific Journals

 • ASOS - Academia Sosyal Bililer İndeksi 

 • ARASTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi

 • Google Scholar

 • ResearhBib - Academic Resource Index

 • İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi

 • TEİ - Türk Eğitim İndeksi

 • İDEAL ONLİNE - Online Kütüphane 

 • Rootindexing – Journal Abstracting and Indexing Service

 • ACARINDEX - Akademik Araştırmalar İndeksi

 • SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)'nin Haziran 2017 ve Aralık 2017 sayıları için hakemlik yapmış hocalarımız hakemlik belgelerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. 

Hakemlik Belgesi İçin Lütfen Tıklayınız! Cilt: 10 Sayı: 2, Aralık Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - Ara 2017