Amaç

Derginin amacı, bilim dünyası tarafından tanınmış, sosyal bilimler alanında kabul görmüş, ulusal ve uluslararası niteliklere sahip, sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunan bir dergi olmaktır.

Kapsam

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Yabancı Diller, Tarih, İlahiyat, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi gibi sosyal bilim alanlarını ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanır. Ulusal  ya da uluslar arası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBED, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.