Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 305 - 324 2018-07-21

APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Fatma TEMELLİ [1] , Dilek ŞAHİN [2]

81 222

Bu çalışmada;  Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’ne üye olan (APEC) 12 ülkede 1990-2014 dönemleri arasında finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi ile araştırılmıştır. Finansal gelişmişlik göstergesi olarak özel sektör kredilerinin GSYH % payı, ekonomik büyüme göstergesi olarak da kişi başına gelir değişkeni kullanılmıştır. Analizde yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran yeni nesil panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür. Panelin genelinde finansal gelişmedeki bir birimlik artışın ekonomik büyümeyi 0.099 birim artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, APEC Ülkeleri, Panel Veri Analizi
 • Jung, S. (2017). “Financial Development and Economic Growth: Evidence from South Korea Between 1961 and 2013”, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 6(2): 89-106.
 • Badri, A.ve Sheshgelani, A. (2016). “Financial Development, Financial Integration and Economic Growth”, American Journal of Business and Society, 1(4): 195-199.
 • Kandır, S.Y., İskenderoğlu, Ö. ve Önal, Y.B. (2007). “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2): 311-326.
 • Kar, M. ve Taş, S. (2004).İktisadi Kalkınmada Para ve Sermayenin Yeri. Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular. (Ed.) Sami Taban ve Muhsin Kar (159-188), Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Acemoğlu, D. ve Zilibotti F. (1997). “Was Prometheus Unbound by Chance? Risk Diversification and Growth”, Journal of Political Economy, 105(4): 709-751.
 • Keskin, N. ve Karşıyakalı, B. (2006). “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi Bağlamında Türkiye Örneği”, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Tebliğ Notları, 11-13 Eylül.
 • King, R.G. ve Levine, R. (1993). “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108(3): 717–737.
 • Leitao, N. (2010). “Financial Development and Economic Growth: A Panel Data Approach”, Theoretical and Applied Economics, 17(10): 15-24.
 • Lerohim, S., Affandi, S. ve Mahmood, W. (2014). “Financial Development and Economic Growth in ASEAN: Evidence from Panel Data”, MPRA: 1-9.
 • Nazmi, Nader (2005). “Deregulation, Financial Deepening and Economic Growth: The Case of Latin America”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 45(2): 447-459.
 • Dinler, Z. (1997). İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ndlovu, G. (2013). “Financial Sector Development and Economic Growth: Evidence from Zimbabwe”, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(2): 435-446.
 • Onur, S. (2005). “Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi Arasındaki İlişki”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 127-152.
 • Bangake, C. Eggoh, J. (2010). “Finance-Growth Link in OECD Countries: Evidence from Panel Causality and Cointegration Test”, Brussels Economic Review, 53(3): 375-392.
 • Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”,Economic Development and Cultural Change, 14(2): 174–189.
 • Pesaran, M. H.(2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-SectionDependence,” Journal of Applied Econometrics, 22: 365-312.
 • Pesaran, M.H. Yamagata, T.(2008). “TestingSlopeHomogeneity in LargePanels,” Journal of Econometrics,142: 50-93.
 • Adusei, M. (2012). “Financial Development and EconomicGrowth: Is Schumpeter Right?” British Journal of Economics, Management &Trade 2(3): 265-278.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, 11: 105-127.
 • Rachdi, H. ve Mbraek, H. (2011). “The Causality Between Financial Development and Economic Growth: Panel Data Cointegration and GMM System Approaches”, International Journal of Economicsand Finance, 3(1): 143-151.
 • Rajan, G. R. ve Luigi, Z. (1998). “Financial Dependence and Growth”, American Economic Review, 88(3): 72-76.
 • Abida, Z., Sghaier, I. ve Zghidi, Nahed (2015). “Financial Development and Economic Growth: Evidence from North African Countries”, Economic Alternatives, 2: 17-33.
 • Rana, R. ve Barua, S. (2015). “Financial Development and EconomicGrowth: Evidence from A Panel Study on South Asian Countries”, Asian Economic and Financial Review, 5(10): 1159-1173.
 • Saaed, A. ve Hussain, M. (2015). “The Causal Relationship among Trade Openness, Financial Development and Economic Growth: Evidence from Kuwait”. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 4(1): 1385-1413.
 • Shan, J. (2005). “Does Financial Development ‘Lead’ Economic Growth? A Vector Auto-Regression Appraisal”, Applied Economics, 37(12): 1353-1367.
 • Becsi, Z. ve Wang, P. (1997). “Financial Development and Growth”, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Fourth Quarter, 82(4): 46-62.
 • Siddique, M. ve Majeed, M. (2015). “Energy Consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2): 658-682.
 • Turan, T. (2008). İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, Yalın yayıncılık, İstanbul.
 • Westerlund, J.(2008). “Panel CointegrationTests of The Fisher Effect”, Journal of Applied Econometrics. 23: 193-233.
 • Afşar, A. (2007). “Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36: 188-198.
 • Ahmed, S. M. ve Ansari, M. I. (1998). “Financial Sector Development and Economic Growth: The South-Asian Experience”, Journal of Asian Economics, 9( 3): 503-517.
 • Ak, M.Z., Altıntaş, N. ve Şimşek, A.S. (2016). “Türkiye’de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2): 151-160.
 • Dumitrescu, E. ve Hurlin, C. (2012), “Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels”, Economic Modelling, 29(4): 1450–1460.
 • Alper, E. ve Öniş, Z. (2001). “Finansal Küreselleşme, Demokrasi Açığı ve Yükselen Piyasalarda Yaşanan Sürekli Krizler: Sermaye Hareketlerinin Liberalleşmesi Sonrasında Türkiye Deneyimi”, Doğu Batı Dergisi, 4(17): 203-225.
 • Asghar, N. ve Hussain, Z. (2014). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Developing Countries”, Pakistan Economic and Social Review, 52(2): 99-126.
 • Atamtürk, B. (2005). “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Nedensellik Yönü Üzerine Bir İnceleme (1975–2003)”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46. Seri: 99-105.
 • Bencivenga, V.R. ve Smith, B.D. (1991). “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, The Review of Economic Studies, 58(2): 195-209.
 • Bhunia, A. (2012). “Causal Relationship Between Economic Growth and Financial Development: An Econometric Analysis”, The International Journal of Applied Economics and Finance, 1-12. http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/ijaef/0000/44205-44205.pdf. (Erişim Tarihi: 28.01.2018).
 • Bilel, K.ve Mouldi, D. (2011). “The Relationship Between Financial Liberalization, FDI and Economic Growth: An Emprical Test for MENA Countries”, Economics and Finance Review, 1(10): 20-26.
 • Capasso, S. (2004). “Financial Markets, Development and Economic Growth: Tales of Informational Asymmetries”, Journal of Economic Surveys, 18(3): 267-292.
 • Contuk, F. Y. ve Güngör, B. (2016). “Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71: 89-108.
 • Diamond, D. ve Dyvbig, P. (1983). “Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity”, Journal of Political Economy, 91: 401-419.
 • Eberhardt, M.ve Bond, S. (2009). “Cross-Section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator”, MPRA, 1-26.
 • Erim, N. ve Türk, A. (2005). “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 21-45.
 • Ewetan, O. ve Okudua, H. (2013). “Is There A Link Between Financial Sector Development And Economic Growth in Nigeria?”, International Journal of Financial Economics, 1(4): 108-118.
 • Falahaty, M. ve Hook, L. (2013). “The Effect of Financial Development on Economic Growth in the MENA Region”, Journal of Economic Cooperation and Development, 34(3): 35-60.
 • Hermes, N. ve Lensink, R. (1996).” Financial Development and Economic Growth: Theory and Experiences from Developing Countries”, Routledge, New YorkJapelli, T. ve Pagano, M. (1994). “Savings, Growth and Liguidity Constraints”, Quarterly Journal of Economics, 109(1): 83-109.
 • Jun, S. (2012). “Financial Development and Output Growth: A Panel Study for Asian Countries”, Journal of East Asian Economic Integration, 16(1): 97-115.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7436-5289
Yazar: Fatma TEMELLİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek ŞAHİN

Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil391397, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {305 - 324}, doi = {10.17218/hititsosbil.391397}, title = {APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {TEMELLİ, Fatma and ŞAHİN, Dilek} }
APA TEMELLİ, F , ŞAHİN, D . (2018). APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 305-324. DOI: 10.17218/hititsosbil.391397
MLA TEMELLİ, F , ŞAHİN, D . "APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 305-324 <http://dergipark.gov.tr/hititsosbil/issue/38196/391397>
Chicago TEMELLİ, F , ŞAHİN, D . "APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 305-324
RIS TY - JOUR T1 - APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ AU - Fatma TEMELLİ , Dilek ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.391397 DO - 10.17218/hititsosbil.391397 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 324 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.391397 UR - http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.391397 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %A Fatma TEMELLİ , Dilek ŞAHİN %T APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.391397 %U 10.17218/hititsosbil.391397
ISNAD TEMELLİ, Fatma , ŞAHİN, Dilek . "APEC ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Temmuz 2018): 305-324. http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.391397