Yazım Kuralları

Makaleler, microsoft word programında yazılmalı  ve şu şekilde ayarlanmalıdır: Kâğıt Boyutu Dikey A4, Üst Kenar Boşluk 3,5 cm, Alt Kenar Boşluk 2,5 cm, Sol Kenar Boşluk 3,5 cm,  Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm, Yazı tipi Bookman Old Style,  Makale başlığı 16 punto/Büyük Harflerle/Sola hizalı, Özetler 8 punto/italik, İngilizce Makale Başlığı 10 Punto/italik/ sola hizalı, Normal Metin Boyutu 9 punto, Satır Aralığı  Tam, Önce 0 nk, Sonra 6 nk, değer 14 nk, Girinti yok. Ayrıca makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır. Gönderilen makalede görünmez şekilde yazılmış ve gizlenmiş herhangi bir yazı, şekil ve benzeri bulunamaz. Gizlenmiş herhangi bir şey bulunması durumda yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

Makale içerisindeki giriş kısmı ve ana başlıklar 1. 2. 3. 4. 5. şeklinde sıralı bir şekilde numaralandırılacak ve tamamı büyük harfle olacaktır. Alt başlıklar 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. … şeklinde devam edecek ve sadece ilk harfleri büyük olacaktır. Detaylı bilgi sistemde yer alan makale şablonu adlı dosyada mevcuttur.

Yazar(lar) makalelerinin metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA 6 Kurallarına (Amerikan Psikoloji Birliği) uymalıdır. Kaynakça ilk yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir.

Makalelerin 8.000 kelimeyi geçmeyecek (maksimum 25 sayfa) şekilde sınırlandırılması önerilmektedir. Sınırları aşan makalelerde izin yetkisi Editör’e aittir.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler, öncelikle Editör/Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan makaleler reddedilir. 

Yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan makaleler ön kontrol sürecinden değerlendirme sürecine aktarılmaz ve makalenin yazar(lar)ına dergi yazım kurallarına göre düzenlenme yapması gerektiği bildirilir. Ön kontrolde yazım kuralarına göre düzenleme için yazar(lar)a bir defaya mahsus en fazla 7 gün süre verilir. Gerekli düzeltmeleri tam olarak yapılmayan makaleler reddedilir. Yazım kuralları için detaylı bilgi sistemde yüklü makale şablonu adlı word belgesinde mevcuttur.

METİN İÇİ ATIF VE KAYNAKÇA’DA APA 6 FORMATI İÇİN YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR:

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları. Erişim adresi: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Dergipark Apa stili 6. sürüm. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf

 

Makale Şablonu dosyası ,Telif Hakkı Devir Formu dosyası ve Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları için tıklayınız