Hastane Öncesi Dergisi, Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneğinin resmi bilimsel yayın organıdır. Dergi çift-kör hakem değerlendirmeli, elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı yayınlanan süreli bir yayındır.

ISSN 2548-1215

Dergi

ASOS INDEX (Academia Social Science Index)

1507569.png

Arastirmax Scientific Publication Index

arastirmax_logo.gif

 tarafından taranmaktadır.