Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Kapak Resmi

88.637

153.978
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. Spastik Kuadriparetik Serebral Palsili Çocuklarin Beslenme Davranişlari İle Beslenme Düzeyleri Arasindaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 281 - 287
  Seda AYAZ TAŞ, Tamer ÇANKAYA
 2. Hastane ve Özel Eğitim Ortamında Fizyoterapi Hizmeti Alan Serebral Palsi’li Çocukların Ailelerinin Beklentileri, Stres ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 288 - 294
  Gamze DEMİRCİOĞLU, Esra ATILGAN, Devrim TARAKCI
 3. Hemşirelerin Temel Psikolojik İhtiyaçları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 295 - 305
  Hava KAYA, Özlem ŞAHİN ALTUN
 4. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 306 - 315
  Betül UNCU, Hülya ÜSTÜNDAĞ
 5. Pediatri Hemşirelerinin Profesyonel Değerlerinin Profesyonel Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 316 - 323
  Mürşide ZENGİN, Emriye Hilal YAYAN, Nazan YILDIRIM, Elif AKIN, Öznur AVŞAR, Emine MAMİŞ
 6. Göğüs Cerrahisi Uygulanan Hastaların Konfor ve Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 324 - 332
  Besey ÖREN
 7. Gebelik Sürecinde Fiziksel Aktivite Değişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 333 - 341
  Özge ÇELİKER TOSUN, Recep Emre OKYAY
 8. Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 342 - 352
  Nevin ÇITAK BİLGİN, Bedriye AK, Dilek COŞKUNER POTUR, Fatma AYHAN
 9. İrritable Bağırsak Sendromlu Hastalarda Gastrointestinal Semptomların Umutsuzluk ve Depresyon Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 353 - 359
  Zeynep ERDOĞAN, Mehmet Ali KURCER, Beyhan BUDAK, Selim AYDEMİR
 10. Evde Yatağa Bağımlı Yaşayan Bilinçli Hastalarda Yalnızlık
  Sayfalar 360 - 366
  Birsel Canan DEMİRBAĞ
 11. Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı-Güvenliği Durumu ve Risk Faktörleri
  Sayfalar 367 - 375
  Cansu KARABİBER, Gülay SARB, Nazan SAVAŞ
 12. Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyabet Kontrolünü Zorlaştıran Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 376 - 386
  Yavuz ÜREN, Elanur YILMAZ KARABULUTLU
 13. Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Düşme Korkusunu Azaltmada Güvenli Hareket ve Yürüme Programının Etkisi
  Sayfalar 387 - 396
  Gülcan ŞEN, Saime EROL
 14. Pilonidal Sinüs Ameliyatı Öncesi Verilen Eğitimin Hastaların Anksiyete Durumuna ve Konforuna Etkisi
  Sayfalar 397 - 403
  Merve KARA, Işıl IŞIK ANDSOY
 15. Ameliyat Geçiren Hastalarda Konfor Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 404 - 413
  Pınar BÜYÜKÜNAL ŞAHİN, Selda RIZALAR
 16. Bornova’da Yaşayan 20 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevelansı ve Risk Faktörleri
  Sayfalar 414 - 423
  Ummahan YÜCEL, Aytül HADIMLI, Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU, Dilek SARI, Birsen KARACA SAYDAM
 17. Radius Distal Uç Kırığı Volar Plaklama Sonrası Fizyoterapi Uygulanan Hastalarda Radyolojik Ölçümler ile Fonksiyonel Ölçümler İlişkili Midir?
  Sayfalar 424 - 434
  Murat TOMRUK, Nihal GELECEK, Onur BAŞÇI, Mustafa Hulisi ÖZKAN
 18. Örgütsel Adalet ve İş Tatmini: Sağlık Sektöründeki Önemi
  Sayfalar 435 - 442
  Selma SÖYÜK
 19. Aşırı Aktif Mesaneli Bireylerde Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli Doğrultusunda Planlanan Davranışsal Tedavi Girişimleri
  Sayfalar 443 - 452
  GÜLSEN ÇAYIR, NEZİHE KIZILKAYA BEJİ
 20. Sihirli Gülüşlerle Yaşama Bir Dokunuş: Mizah Terapi
  Sayfalar 453 - 457
  Ebru BAŞKAYA, Satı DEMİR
 21. Plasenta Tüketimi ve Olası Yarar-Zarar Profili
  Sayfalar 458 - 466
  Neriman GÜDÜCÜ, Neslihan KESER ÖZCAN
 22. Okul Yaralanmalarını Önlemede Sağlık İnanç Modelinin Etkisi
  Sayfalar 467 - 475
  Eda KILINÇ, Kamer GÜR
 23. Ameliyathanede Ergonomik Faktörler ve Çalışan Güvenliği
  Sayfalar 476 - 484
  Esma ÖZŞAKER
 24. Yanıklarda Akut Dönem ve Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 485 - 493
  Aylin AYDIN SAYILAN, Ezgi SEYHAN AK, Nevin KANAN
 25. Postpartum Kanamada Risk Belirleme, Önleme ve Yönetim: Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Sayfalar 494 - 502
  Ayşegül Durmaz, Nuran KÖMÜRCÜ
 26. Ebelik Hizmetlerinde Adölesan Gebeliklere Etik Yaklaşım
  Sayfalar 503 - 508
  Seda GÖNCÜ SERHATLIOĞLU, Nurten KAYA