Kapak Resmi
38.475     |     43.018
Dergi Sayıları
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) hakemli bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır
SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Haz 2017
Telif Hakkı Devir Formu

Telif Hakkı Devir Formu

İntihal Değerlendirmesi

ithenticate-logo1.jpg