Journal of Health Science and Profession
Cover Image
ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://dergipark.gov.tr/hsp

The Journal of Health Sciences and Professions is a peer-reviewed journal including health sciences and professional education, practice areas and working to encourage the development and exchange of knowledge in these areas. The primary objective of the journal is to contribute to the development of health sciences (physiotherapy and rehabilitation, health management, social work, nursing-midwifery, audiology and gerontology) and occupation area by providing the national and international information sharing. The journal also allows sharing the new developments applications in their field and information from the different cultures and communities. Scientific original research, articles and reviews covering all areas of the health sciences and professional can be published in the journal.

Journal of Health Science and Profession publishes English or Turkish original articles, short communications, case reports and invited or editorial approval reviews on all aspects of health science and profession sciences. 

Journal of Health Science and Profession

ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://dergipark.gov.tr/hsp
Cover Image

102.890

212.716

The Journal of Health Sciences and Professions is a peer-reviewed journal including health sciences and professional education, practice areas and working to encourage the development and exchange of knowledge in these areas. The primary objective of the journal is to contribute to the development of health sciences (physiotherapy and rehabilitation, health management, social work, nursing-midwifery, audiology and gerontology) and occupation area by providing the national and international information sharing. The journal also allows sharing the new developments applications in their field and information from the different cultures and communities. Scientific original research, articles and reviews covering all areas of the health sciences and professional can be published in the journal.

Journal of Health Science and Profession publishes English or Turkish original articles, short communications, case reports and invited or editorial approval reviews on all aspects of health science and profession sciences. 

JOURNAL OF HEALTH SCIENCE AND PROFESSION Last Issue
Volume 6 - Issue 1 - Feb 2019
 1. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi Cilt 6 Sayı 1 Yıl 2019
  Pages 1 - 1
  Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi HSP
 2. Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği
  Pages 1 - 7
  Elif Temuçin, İlknur Dolu, Maral Kargın
 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 8 - 16
  Remziye Semerci, Melahat Akgün Kostak
 4. Ameliyathanelerde Cerrahi Dumanın Etkileri ve Korunmaya Yönelik Alınan Önlemler
  Pages 17 - 24
  Esra Usta, Dilek Aygin, Havva Bozdemir, Nursen Uçar
 5. Gebelerde Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi
  Pages 25 - 33
  Yasemin Özhüner, Neşe Çelik
 6. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dozimetre Taşıyan Sağlık Personelinin İyonlaştırıcı Radyasyon Hakkındaki Risk Algısı ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
  Pages 34 - 41
  Yasin Uzuntarla, Fatih Doğan
 7. Ebelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri
  Pages 42 - 50
  Nazan Tuna Oran, Şebnem Kurul
 8. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Eğitimi Etkinlikleri
  Pages 51 - 61
  Nihal Ayyıldız, Sevim Ulupınar
 9. Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 62 - 73
  Hamide Altundağ, Sevil Şahin
 10. Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başetme Düzeyleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki
  Pages 74 - 83
  Hülya Üstündağ, Zeynep Bostancı, Birgül Aydoğan
 11. Postpartum Kanama Miktarını Tahminde Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?
  Pages 84 - 90
  Resmiye Özdilek, Nafiye Dutucu, Anahit Margirit Coşkun
 12. Primer İnfertil Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek ile İnfertiliteden Etkilenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Pages 91 - 104
  Gülhumar Nuri Tural, Aslı Sis Çelik
 13. Hemşirelerde Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Performansının İncelenmesi
  Pages 105 - 112
  Özlem Özer
 14. Sigara İçen Sağlıklı Erkeklerde Egzersiz Sonrası Kan Laktat Düzeyindeki Değişim İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 113 - 119
  Yonca Zenginler, Buket Akıncı, Tülin Altınoluk
 15. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 120 - 126
  Yeliz Akkuş, Rukiye Türk, Arzu Aydemir
 16. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Pages 127 - 135
  Betül Sönmez, Merve Önal, Gözde Yıldız
 17. Simülasyona Dayalı Hemşirelik Eğitiminde Kuramlar
  Pages 136 - 143
  Ayşe Akalın, Sevil Şahin
 18. Sezaryen Doğum Kararına Ebe Farkındalığı İle Etik Yaklaşım
  Pages 144 - 152
  Sevda Korkut, Nurten Kaya
 19. Sülforafan, Potansiyel Etki Mekanizması ve Hastalıklarla İlişkisi
  Pages 153 - 160
  Emine Koçyiğit, Eda Köksal
 20. Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri
  Pages 161 - 169
  Yasin Çilhoroz, Oğuz IŞIK
 21. Barsak Mikrobiyotası ve Dayanıklılık Egzersizleri
  Pages 170 - 178
  Nesli Ersoy, Gülgün Ersoy
 22. Kadınların Gebeliği Algılama Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler
  Pages 179 - 192
  Sedef ARSLAN, Gülşen Okçu, Anahit M. Coşkun, Fatma Temiz
 23. Alkolizmin Aile ve Çocuk Üzerine Etkisi
  Pages 193 - 200
  Leyla Erdim