Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Kapak Resmi

94.866

178.327
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi Cilt 6 Sayı 1 Yıl 2019
  Sayfalar 1 - 1
  Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi HSP
 2. Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği
  Sayfalar 1 - 7
  Elif Temuçin, İlknur Dolu, Maral Kargın
 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 8 - 16
  Remziye Semerci, Melahat Akgün Kostak
 4. Ameliyathanelerde Cerrahi Dumanın Etkileri ve Korunmaya Yönelik Alınan Önlemler
  Sayfalar 17 - 24
  Esra Usta, Dilek Aygin, Havva Bozdemir, Nursen Uçar
 5. Gebelerde Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi
  Sayfalar 25 - 33
  Yasemin Özhüner, Neşe Çelik
 6. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dozimetre Taşıyan Sağlık Personelinin İyonlaştırıcı Radyasyon Hakkındaki Risk Algısı ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
  Sayfalar 34 - 41
  Yasin Uzuntarla, Fatih Doğan
 7. Ebelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri
  Sayfalar 42 - 50
  Nazan Tuna Oran, Şebnem Kurul
 8. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Eğitimi Etkinlikleri
  Sayfalar 51 - 61
  Nihal Ayyıldız, Sevim Ulupınar
 9. Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 62 - 73
  Hamide Altundağ, Sevil Şahin
 10. Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başetme Düzeyleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki
  Sayfalar 74 - 83
  Hülya Üstündağ, Zeynep Bostancı, Birgül Aydoğan
 11. Postpartum Kanama Miktarını Tahminde Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?
  Sayfalar 84 - 90
  Resmiye Özdilek, Nafiye Dutucu, Anahit Margirit Coşkun
 12. Primer İnfertil Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek ile İnfertiliteden Etkilenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 91 - 104
  Gülhumar Nuri Tural, Aslı Sis Çelik
 13. Hemşirelerde Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 112
  Özlem Özer
 14. Sigara İçen Sağlıklı Erkeklerde Egzersiz Sonrası Kan Laktat Düzeyindeki Değişim İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 119
  Yonca Zenginler, Buket Akıncı, Tülin Altınoluk
 15. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 120 - 126
  Yeliz Akkuş, Rukiye Türk, Arzu Aydemir
 16. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 127 - 135
  Betül Sönmez, Merve Önal, Gözde Yıldız
 17. Simülasyona Dayalı Hemşirelik Eğitiminde Kuramlar
  Sayfalar 136 - 143
  Ayşe Akalın, Sevil Şahin
 18. Sezaryen Doğum Kararına Ebe Farkındalığı İle Etik Yaklaşım
  Sayfalar 144 - 152
  Sevda Korkut, Nurten Kaya
 19. Sülforafan, Potansiyel Etki Mekanizması ve Hastalıklarla İlişkisi
  Sayfalar 153 - 160
  Emine Koçyiğit, Eda Köksal
 20. Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri
  Sayfalar 161 - 169
  Yasin Çilhoroz, Oğuz IŞIK
 21. Barsak Mikrobiyotası ve Dayanıklılık Egzersizleri
  Sayfalar 170 - 178
  Nesli Ersoy, Gülgün Ersoy
 22. Kadınların Gebeliği Algılama Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 179 - 192
  Sedef ARSLAN, Gülşen Okçu, Anahit M. Coşkun, Fatma Temiz
 23. Alkolizmin Aile ve Çocuk Üzerine Etkisi
  Sayfalar 193 - 200
  Leyla Erdim