Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hsp
Kapak Resmi

80.570

131.688
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir.

DERGİMİZİN KAYNAK YAZIMINDA DEĞİŞİKLİLER YAPILMIŞTIR: YAZARLARIN YAZI GÖNDERMEDEN ÖNCE KAYNAK YAZIM KURALLARINI OKUMASI ÖNERİLİR Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir (Benzerlik oranı %20 ve az). Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından UlaşabilirlerSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 2018
  Sayfalar 0 - 1
  Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
 2. Fizyoterapistlerin Çalışma Ortamı ve Koşulları İle Mesleki Memnuniyetlerinin İncelenmesi / The Investıgation of Work Environment, Working Conditions and Job Satisfaction among Physiotherapists
  Sayfalar 1 - 5
  Yıldız ANALAY AKBABA, Ezgi TÜRKMEN, Tansu BİRİNCİ
 3. Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Anneliğe İlişkin Görüşleri / The Relationship between Maternal Attachment Perception of Women's Maternal Role
  Sayfalar 6 - 15
  Zümrüt BİLGİN, Şule ECEVİT ALPAR
 4. Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerde Obezite Sıklığının ve Obezitenin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Effect of Obesity and Obesity on Life Quality in Pregnancy Following Family Health Center
  Sayfalar 16 - 23
  Rukiye DOĞAN, Fatma Deniz SAYINER, Hüseyin Mete TANIR
 5. The Moral Sensibility of Nursing Students
  Sayfalar 24 - 30
  Türkan KARACA
 6. Gebelikte Sigara Kullanımının Yenidoğan Sağlığı ve Plasenta Ağırlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi / Research on the Effects of Smoking on Neonate Health and Placenta Weight during Pregnancy
  Sayfalar 31 - 38
  Sevil GÜNAYDIN, Melike DİŞSİZ, Dilek YILDIRIM
 7. Sağlıklı Kişilerde Kavrama Kuvveti ile Öksürme Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of the Relationship between Handgrip Strength and Cough Strength in Healthy Individuals
  Sayfalar 39 - 43
  Seher ÖZYÜREK, Burçin AKTAR
 8. Status of Active and Passive Smoking, Addiction Level and Stages Of Change at a Public Unıversity Employees
  Sayfalar 44 - 50
  Gülnaz KARATAY, Nazan GÜRARSLAN BAŞ
 9. Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Davranışları ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship between Nursing Students' Individual Innovative Behaviors and Autonomy Levels
  Sayfalar 51 - 58
  Merve TARHAN, Pınar DOĞAN
 10. Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği / Occupational Safety of Nurses Working at the Hospital
  Sayfalar 59 - 64
  Gülnur AKKAYA, Selma ATAY
 11. İntörnlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Risklerin Değerlendirilmesi / Assessing the Risks that Interns Meet in the Working Environment
  Sayfalar 65 - 71
  Özlem TERZİ, Yıldız PEKŞEN
 12. Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar / Personal and Professional Difference between the Generation of Nurses
  Sayfalar 72 - 80
  Gülşen IŞIK, Nuray EĞELİOĞLU CETİŞLİ, Yasemin TOKEM, Dilan YILMAZ, Aylin İLHAN
 13. Sezaryen Öncesi Açlık Süresinde Kanıta Dayalı Yaklaşım / Evidence Based Approach to Preoperative Fasting Time Before Cesarean Section
  Sayfalar 81 - 86
  Tuba KIZILKAYA, Asiye GÜL
 14. Nötropenik Diyette Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches to Neutropenic Diet
  Sayfalar 87 - 94
  Cansu BEKAR, Aylin AÇIKGÖZ
 15. Akran Zorbalığını Önlemede Hemşirenin Rolü / Role of Nurse in Peer Bullying Prevention
  Sayfalar 95 - 101
  Gülümser DOLGUN
 16. Yenidoğan Tarama Testlerinde Örnek Alınması Ve Gönderilmesinde Hemşirelerin Sorumlulukları / Taking Samples and Sending in Newborn Screening Tests and Responsibilities of Nurses
  Sayfalar 102 - 106
  Leyla Erdim, Sevil İnal
 17. Şizofreni Hastalığında Umut Kavramı / The Concept of Hope in Schizophrenia Disease
  Sayfalar 107 - 112
  Özlem ŞAHİN ALTUN, Zeynep OLÇUN
 18. Sezaryen Oranını Azaltmaya Yönelik Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları / Evidence-Based Midwifery Practices to Reduce Cesarean Rat
  Sayfalar 113 - 119
  Yasemin BAŞKAYA, Fatma Deniz SAYINER