Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) hakemli bilimsel bir dergidir. Bir yılda 3 sayı (Şubat- Haziran-Ekim) elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır. 

Dergimize Gönderilen Araştırma Makalelerine Ait Etik Kurul Kararının Olması Zorunludur ve Makale Gönderi Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir

 

Dergimize Gönderilen Bütün Makaleler Ön Kontrol ve Yayın Aşamasında İntihal Sisteminden Geçirilmektedir. Bu Nedenle Yazarların Makalelerini Yayın Sürecinin Her Aşamasında Göndermeden Önce Değerlendirmeleri Önerilir.

 

Dergimize Yazı Göndermeden Önce Dergi Yazım Kurallarını Okuyunuz


Yazarlar Dergi Kapak Sayfasına Yayınlanan Sayıların Tam Dosyalarından Ulaşabilirler


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 3 - Eki 2017