Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 778 - 787 2017-10-30

EVALUATION OF PRE-SCHOOL EDUCATION ADMINISTRATOR'S LEVELS OF COMMUNICATION ROLES ACCORDING TO TEACHER'S VISION
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Haydar DURUKAN [1] , Arzu BAYINDIR [2]

98 89

Conflicts within the organization, attrition and dialogue happens through communication. Health relationship between school, guardian parent and  students could be carried out via communication. Research universe  and  sampling of this study includes 310 preschool teachers, 230 school teachersworking in Çanakkale city respectively. Study data were collected with a 10 article scale  and the SPSS software were used in analysis of the data. As a result, according to the opinions of the participant teachers, the managers “mostly” demonstrate the role of communication. According to these opinions it can be stated that the managers make use of  scientifical communication methods,  were able to use verbal and non-verbal communication ways and established a healthy communication network within the school.

ÖZET
Kurumdaki anlaşmazlıklar, yıpranmalar ve diyalog iletişim sayesinde olur. Okul, veli ve öğrenci arasındaki sağlıklı ilişkiler iletişim sayesinde olur. Bu araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde görev yapan 310 okulöncesi öğretmeni oluşturmakta örneklemi ise 230 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri 10 maddeden oluşan ölçekle toplanmış olup verilerin analizinde SPSS programından faydalanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin iletişim rolünü “çoğu zaman” sergiledikleri görülmektedir. Bu görüşlere göre yöneticilerin bilimsel anlamda iletişim sürecinden yararlandıkları, sözlü ve sözsüz iletişim kanallarını kullandıkları ve okul içerisinde sağlıklı bir iletişim ağı kurdukları belirtilebilir.

  • Açıkgöz, H.M. (2005). Etkili iletişim. Ankara : Elis Yayınları.
  • Aydın, M. (2010). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara : Hatipoğlu Yayınevi.
  • Beach, D.M. & Reinhartz, J. (2000). Supervisory Leadership- Focus on Instruction. Boston: Allyn & Bacon.
  • Çınar,O. (2010) Okul Müdürlerinin İletişim Sürecinde Etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Kütahya. Sayı: 26
  • Maçin, E. (2010). Yönetici İletişim Becerilerinin Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2009) Örgütsel Psikoloji. (3. Baskı) Alfa Yayınevi. Bursa.
  • Tabak, R.S. (2003) Sağlık İletişimi. İstanbul : Literatür Yayınevi.
  • Yıldırım, K. (2013) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Müdürlerinin Denetim Görevlerini Gerçekleştirmelerine İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi. Elazığ.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Haydar DURUKAN
E-posta: hdurukan@comu.edu.tr

Yazar: Arzu BAYINDIR
E-posta: arzubayindir@comu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347813, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {778 - 787}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347813}, title = {OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DURUKAN, Haydar and BAYINDIR, Arzu} }
APA DURUKAN, H , BAYINDIR, A . (2017). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 778-787. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347813
MLA DURUKAN, H , BAYINDIR, A . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 778-787 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347813>
Chicago DURUKAN, H , BAYINDIR, A . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 778-787
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Haydar DURUKAN , Arzu BAYINDIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 778 EP - 787 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Haydar DURUKAN , Arzu BAYINDIR %T OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U