Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 788 - 810 2017-10-30

EXAMINING SYNCHRONOUS VIRTUAL CLASSROOM SOFTWARE
EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ

Serkan İZMİRLİ [1] , Halil İbrahim AKYÜZ [2]

176 198

In this study, synchronous virtual classroom software used in online learning environments was examined. In this literature review study, first, virtual classroom software was described and its features were stated. Then, areas of virtual classroom software use were mentioned. After that, advantages and disadvantages of virtual classroom software were expressed and commonly used virtual classroom software such as Adobe Connect, Perculus, Blackboard, WizIQ, GoToTraining, Electa, OpenMeetings and Big Blue Button was introduced. Finally, virtual classroom software was compared with regards to some features like licensing, sharing, video playing, remote control and supporting Turkish language packet. After the comparison, it was found that software has some advantages and disadvantages relative to each other. However, it was seen that all of them have basic features. It is expected that this study will contribute to institutions and users delivering online distance education about what a virtual classroom is and selecting virtual classroom software in line with their needs.

Bu çalışmada çevrim içi öğrenme ortamlarında kullanılan eş zamanlı sanal sınıf yazılımları incelenmiştir. Alanyazın taraması yöntemi benimsenen çalışmada, öncelikle sanal sınıf yazılımının tanımı yapılmış ve özellikleri ifade edilmiştir. Ardından sanal sınıf yazılımlarının kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Sonra sanal sınıf yazılımlarının yararları ve sınırlılıkları dile getirilmiş ve yaygın olarak kullanılan sanal sınıf yazılımları olan Adobe Connect, Perculus, Blackboard, WizIQ, GoToTraining, Electa, OpenMeetings ve Big Blue Button tanıtılmıştır. Son bölümde ise sanal sınıf yazılımları; lisanslama seçeneği, paylaşım seçeneği, video oynatma, uzaktan kontrol ve Türkçe dil desteği gibi özellikler açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmadan sonra yazılımların birbirlerine göre üstünlükleri ve sınırlılıkları olduğu bulunmuştur. Bunula birlikte bütün yazılımların temel özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Gerçekleştirilen bu çalışmanın çevrim içi uzaktan eğitim veren kurumların ve bireylerin sanal sınıf yazılımları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanacakları sanal sınıf yazılımını seçebilmelerine katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

 • Adobe Connect (2017). Adobe Connect. http://www.adobe.com/tr/products/adobeconnect/ Erişim tarihi: 01.04.2017
 • Anderson, T. (2008). Towards a theory of online learning. T. Anderson (Ed.), Theory and practice of online learning içinde. Athabasca, AB: Athabasca University Press.
 • Aydin, B., & Yuzer, T. V. (2006). Building a synchronous virtual classroom in a Distance English Language Teacher Training (DELTT) program in Turkey. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(2), 9-20.
 • Big Blue Button (2017). Big Blue Button. http://bigbluebutton.org/ Erişim tarihi: 01.05.2017
 • Blackboard Collaborate (2017). http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.aspx Erişim tarihi: 01.04.2017
 • Electa (2017). Electa. http://e-lecta.com Erişim tarihi: 01.05.2017
 • GoToTraining (2017). GoToTraining. https://www.gotomeeting.com/training Erişim tarihi: 01.05.2017
 • Herand, D., & Hatipoğlu, Z. A. (2014). Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Eğitim Platformları'nın Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 65-75.
 • Işık, A. H., Karacı, A., Özkaraca, O., & Biroğul, S. (2010). Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla. http://ab.org.tr/ab10/kitap/isik_karaci_AB10.pdf Erişim tarihi: 01.05.2017
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Lavolette, E., Venable, M. A., Gose, E., & Huang, E. (2010). Comparing synchronous virtual classrooms: Student, instructor and course designer perspectives. TechTrends, 54(5), 54-61.
 • Marmara Üniversitesi. (2017). Online Master Tezi Savunması. http://aef.marmara.edu.tr/notice/online-master-tezi-savunmasi Erişim tarihi: 01.05.2017
 • McBrien, J. L., Jones, P., & Cheng, R. (2009). Virtual spaces: Employing a synchronous online classroom to facilitate student engagement in online learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(3), 1-17.
 • Milosavljević, B., Nikolić, Z., & Mikarić, B. (2008). Virtual-classroom free software – the comparative analysis. 16th Telecommunications forum TELFOR 2008. Belgrade, Serbia, 882–885.
 • Moore, M., & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view (2nd edition). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
 • Ng, K. C. (2007). Replacing face-to-face tutorials by synchronous online technologies: Challenges and pedagogical implications. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(1), 1-15.
 • Open Meetings (2017). Open Meetings. http://openmeetings.apache.org/ Erişim tarihi: 01.05.2017
 • Perculus (2017). Perculus. http://perculus.com/ Erişim tarihi: 01.04.2017
 • Schullo, S., Hilbelink, A., Venable, M., & Barron, A. E. (2007). Selecting a virtual classroom system: Elluminate Live vs. Macromedia Breeze (Adobe acrobat connect professional). MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 3(4), 331-345.
 • Shank, P., & Sitze, A. (2004). Making sense of online learning: A guide for beginners and the truly skeptical. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • WizIQ (2017). http://wiziq.com Erişim tarihi: 01.04.2017
 • Yıldırım, D., Tüzün, H., Çınar, M., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H.G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://ab.org.tr/ab11/bildiri/198.pdf Erişim tarihi: 01.05.2017
 • YÖK (2017). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar, Ankara. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/17374/Uzaktan_ogretime_%C4%B0liskin_Usul_ve_Esaslar_19.06.2014+_GK_15.04.2015_YK_%28Maliye_+Goruslu%29.pdf/5b6dae07-ff5c-4c40-8cf3-3fc7e62cac7f Erişim tarihi: 05.07.2017
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan İZMİRLİ
E-posta: sizmirli@gmail.com

Yazar: Halil İbrahim AKYÜZ
E-posta: hakyuz18@hotmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347815, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {788 - 810}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347815}, title = {EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {İZMİRLİ, Serkan and AKYÜZ, Halil İbrahim} }
APA İZMİRLİ, S , AKYÜZ, H . (2017). EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 788-810. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347815
MLA İZMİRLİ, S , AKYÜZ, H . "EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 788-810 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347815>
Chicago İZMİRLİ, S , AKYÜZ, H . "EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 788-810
RIS TY - JOUR T1 - EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ AU - Serkan İZMİRLİ , Halil İbrahim AKYÜZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 788 EP - 810 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ %A Serkan İZMİRLİ , Halil İbrahim AKYÜZ %T EŞ ZAMANLI SANAL SINIF YAZILIMLARININ İNCELENMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U