Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 4, Sayfalar 71 - 85 2017-12-22

İl Bazında Enerji Dengesi Analizi: Karabük Örneği
Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample

Seyfi ŞEVİK [1]

110 205

Bu çalışmanın amacı; Karabük ilinin enerji arz-talep dengesini ortaya koymak, bu denge içerisinde kahverengi ve yeşil enerjilerin payını ve bunların genel eğilimini değerlendirmek ve bir enerji akış şeması oluşturmaktır. Karabük ilinde, kurulu gücü 122 MW olan 4 adet lisanslı ve 1 adet lisanssız olmak üzere toplamda 5 adet aktif elektrik enerji santrali ile yıllık yaklaşık 530 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim ile, kendi elektrik tüketiminin % 45’i karşılanabilmektedir. Karabük ili elektrik kurulu gücünün Türkiye kurulu gücüne oranı % 0.17 iken Türkiye tüketimine oranı % 0.21’dir. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı % 58.8 iken toplam enerji üretimi içerisindeki payı ise % 32’dir. Karabük, yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayıp bununla birlikte, fosil yakıt tüketimi de oldukça yüksektir. Karabük, yerli olmayan enerji kaynaklarının ağır bir sömürüsü ile karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji ve etkili enerji verimliliği programları, yerli olmayan enerji kaynakları üzerindeki ülkenin bağımlılığını azaltabilir

The purpose of this study; to reveal the energy supply-demand balance of the Karabük province, to evaluate their overall trends and the share of brown and green energy in the balance and to create an energy flowchart. Karabük province has an installed capacity of 122 MW with 4 licensed and 1 unlicensed power plants. It is carried out about 530 GWh of electricity generation annually. With this generation, 45% of own electricity consumption can be met. Ratio of Karabük electricity installed capacity to installed capacity of Turkey is 0.17%, it's ratio is 0.21% to consumption in Turkey. While share in the total installed capacity of renewable energy is 58.8%, the share in total energy generation is 32%. Karabük haven't energy resources however, fossil fuel consumption is also very high. Province of Karabük is characterized by a heavy exploitation of non-domestic energy resources. Karabük does not have sufficient energy sources. Effective energy efficiency programs and renewable energy can reduce country's reliance on non-domestic energy sources.

 • [1]. Bayrak, Y. “Ankara ili elektrik üretim-tüketim durumu”, İÇEF-Ankara Enerji Forumu, Ankara, 24-25 Şubat 2007.
 • [2]. Yang, Y., Sun, X., Zhu, X., Xie, Y. “Scenario simulation and policy analysis on energy development in Qinghai Province”, Procedia Computer Science, 17, 720–28, 2013.
 • [3]. Mischke, P., Xiong, W. “Mapping the energy flow from supply to end use in three geographic regions of China”, 4th Asian Energy Economics Conference, Beijing, Armenia, 2014.
 • [4]. Bastianoni, S., Marchettini, N., Panzieri, M., Ridolfi, R. “Thermodynamic analysis of the province of Ravenna (Italy)”, Ann Chim., 92(9), 771-81, 2002.
 • [5]. Liu, H., Wang, Q., Li, XJ., Song, Y., Li, GJ. “Emergy analysis of ecological–economic system in Liaoning Province”, Chinese Journal of Applied Ecology, 19(3), 627–33, 2008.
 • [6]. EMO, “İstanbul ili elektrik üretim-tüketim durumu”, www.emo.org.tr/ekler/64c47f97ee545d0_ek.pdf, [Erişim: 05.01.2016].
 • [7]. Simon, AJ., Belles, RD. “Estimated State-level energy flows in 2008”, Lawrence Livermore National Lab., United States, January 2011, https://flowcharts.llnl.gov/content/energy/energy_archive/energy_flow_2008/2008StateEnergy.pdf.
 • [8]. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı (LLNL), http://lowchars.llnl.gov. [Erişim: 07.01.2016].
 • [9]. Zhang, M., Wang, W. “Using an energy flow chart to analyze Jiangsu Province’s energy balance”, Renewable Energy, 39, 307-12, 2012.
 • [10]. Cheng, B., Dai, H., Wang, P., Xie, Y., Chen, L., Zhao, D., Masui, T. “Impacts of low-carbon power policy on carbon mitigation in Guangdong Province, China”, Energy Policy, 88, 515–27, 2016.
 • [11]. GÜNDER. http://gunder.org.tr/.
 • [12]. TEİAŞ, http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx.
 • [13]. http://www.enerjiatlasi.com. [Erişim: 05.02.2016].
 • [14]. TEİAŞ, “Üretim tesisleri bölgesel bağlantı kapasite raporu”, 2019-2024, 11.08.2014.
 • [15]. http://www2.epdk.org.tr/data/DPDVerileri/KARAB%C3%9CK.pdf, [Erişim: 20.12.2015].
 • [16]. KARGAZ, 2015. www.kargaz.com.tr/.
 • [17]. http://www.kargaz.com.tr/DogalGazYatirim.aspx?SayfaIcerik=51, [Erişim: 20.02.2016].
 • [18]. Yıldız, A., Çay, Y., Özer, F. “Karabük ilindeki hava kirliliğinin doğal gaz kullanımı ile değişimi”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 497-506, December 2012.
 • [19]. Solmaz, G., Budak, E., Karakaş, İ. “Karabük İli 2014 yılı çevre durum raporu”, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karabük, 2015.
 • [20]. Kardemir A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2015, https://www.kardemir.com/.
 • [21]. TÜİK, “İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046, [Erişim: 20.02.2016].
 • [22]. http://www.eie.gov.tr/YEKrepa/KARABUK-REPA.pdf.
 • [23]. http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/pages/78.aspx.
 • [24]. http://lisans.epdk.org.tr/epvysweb/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzetSorgula.xhtml, [Erişim: 04.10.2015].
 • [25]. www.epdk.org.tr, [Erişim: 04.10.2015].
 • [26]. Baş, Ş. “Hidroelektrik Enerji, TR81 Bölgesi HES Raporu”, T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 24-29, 2014.
 • [27]. TÜİK, “Seçilmiş Göstergelerle Karabük”, 2013, http://www.tuik.gov.tr.
 • [28]. ww3.epdk.org.tr/documents/.../Str_illerbaz2015OcakElektrikVerileri.xlsx,[Erişim:04.11.2015].
Birincil Dil en
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seyfi ŞEVİK (Sorumlu Yazar)
E-posta: seyfisevik@hitit.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-gujsc-gazi-edu-tr369224, journal = {Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji}, issn = {}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {71 - 85}, doi = {10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224}, title = {Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample}, key = {cite}, author = {ŞEVİK, Seyfi} }
APA ŞEVİK, S . (2017). Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5 (4), 71-85. DOI: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224
MLA ŞEVİK, S . "Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 5 (2017): 71-85 <http://dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr/issue/32180/369224>
Chicago ŞEVİK, S . "Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 5 (2017): 71-85
RIS TY - JOUR T1 - Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample AU - Seyfi ŞEVİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224 DO - 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224 T2 - Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 85 VL - 5 IS - 4 SN - -2147-9526 M3 - doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224 UR - http://dx.doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample %A Seyfi ŞEVİK %T Provincial Energy Balance Analysis: Karabük Sample %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji %P -2147-9526 %V 5 %N 4 %R doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224 %U 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369224