Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 4, Sayfalar 35 - 45 2017-12-22

Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Bulgularının Yarı Nicel Değerlendirilmesi
Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector

Handan AKARSU [1]

117 164

Bu çalışmada doğrudan tıp hizmetlerinde çalışanların işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili tehlikelere ve risklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla çalışanların görüşleri alınarak yarı nicel bir çözümleme yapıldı. Böylece belirlenen tehlikeler ve riskler ile uygun öneriler değerlendirildi. Bu araştırma Ocak-Mart 2015 tarihleri arasında Ankara ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı, 227 sağlık çalışanı olan, 97 yataklı bir devlet hastanesinde doğrudan tıp hizmeti veren birimlerden gönüllülük esasına göre belirlenmiş 22 katılımcı ile görüşmeler yapılarak gerçekleştirildi. Görüşler, veri toplama aracı olarak yazar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan sorular bireysel olarak yüz yüze sorularak alınan cevaplarla sağlandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı çözümleme tekniği kullanıldı. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının cevapları çalışılan birimler temelinde ve genel olarak değerlendirildi. Katılımcıların birimlerinde karşılaştıkları birçok tehlikenin ve riskin farkında olduğu belirlenmiştir. Bütün birimlerde şiddet ve enfeksiyon en çok farkındalığın olduğu riskler olarak tanımlanmış, çoğu katılımcının kas iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşadığı belirlenmiştir.

In this study a semi-quantitative analysis was done in order to determine the views of workers who work in direct medical services related to health and safety hazards and risks in the workplace by receiving the opinions of those workers. Thus, appropriate suggestions with determined hazards and risks were evaluated. This research was performed from January to March 2015 in Ankara with 22 participants who were choosen by voluntary basis from the direct medical service units in a public hospital affiliated to Turkish Ministry of Health that has 227 health worker and 97 beds. Opinions were received by asking the questions that are in a semi structured interview form, which was developed by the author as a data collection tool, individually and  face to face. . Descriptive analysis technique was used to analyze the data. The answers were evaluated in two ways: separately for each and totally. It was determined that the participants were aware of several hazards and risks in their units. Also in all the units violence and infection were described as risks that has the most heightened awareness and it was determined that most of the participants were suffered from musculoskeletal diseases.

 • [1]. Piyal B. Y., “Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarına Genel Bakış”, Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Antalya, s.1-5, (2009).
 • [2]. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, Ankara: Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, s.75-137, (2014).
 • [3]. İşkolları Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 28502, 19.12.2012. Erişim Tarihi:15.09.2016.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-8.htm
 • [4]. AKARSU, H., “Sağlık İşkolunda Tehlike ve Riskler: Bir Hastanede Risk Analizi Uygulaması”, Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, (2015).http://www.casgem.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-kitap/id-93/saglik-iskolunda-tehlike-ve-riskler-bir-hastanede.html
 • [5]. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, T.C. Resmi Gazete, 28976, 18.04.2014. Erişim Tarihi: 15.09.2016. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm
 • [6]. EC, Occupational Health and Safety Risks in The Healthcare Sector Guide To Prevention And Good Practice. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Luxemburg, s. 14-234, (2010).Erişim Tarihi: 01.08.2014 http://bookshop.europa.eu/en/occupationalhealth-and-safety-risks-in-the-healthcare-sector-pbKE3111047/
 • [7]. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 28512, 29.12.2012.Erişim Tarihi: 15.09.2016 http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceX mlSearch=
 • [8]. SGK, SGK 2014 İstatistik Yıllığı, (2015). Erişim Tarihi: 2.10.2016 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari
 • [9]. Urhan, B. “Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi”, Çalışma ve Toplum, 2(29): 191-215, (2011).
 • [10]. İlhan N. M., Özkan S., Kurtcebe Ö. Z., Aksakal N. F., “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler”, Toplum Hekimliği Bülteni, 28(3):15-23, (2009).
 • [11].Parlar, S. “Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(6):547-554, (2008).
 • [12].Ayrancı Ü., Yenilmez Ç., Günay Y., Kaptanoğlu C., “Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(3):147-154, (2002).
 • [13].Gökçe T., Dündar C., “Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1): 25-28, (2008).
 • [14].Erol, S., Özkurt Z., Altoparlak Ü., Parlak M., "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 2001 Yılında Gözlenen Hastane İnfeksiyonları." Hastane İnfeksiyonları Dergisi 7(3): 153-156, (2003).
 • [15].Solak S., Abamor Y. M., “Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Zorlanma ve Bel Ağrısı Sıklığı”, sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, s. 188-190, (1999).
 • [16].Büker, N., Aslan E., Altuğ F., Cavlak U., “Hekimlerde Kas–İskelet Sistemi Problemlerinin Analizi” Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi. 10: 163-71, (2006).
 • [17].Alaylı G., Canbaz S., Akyol Y., Durmuş D., “Musculoskeletal Disorders Among Physicians in Samsun”, Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, 19(3):132-136, (2008).
Birincil Dil en
Konular Kimya ve Kimya Mühendisliği
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Handan AKARSU (Sorumlu Yazar)
E-posta: akarsuhandan@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-gujsc-gazi-edu-tr369444, journal = {Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji}, issn = {}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {35 - 45}, doi = {10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444}, title = {Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector}, key = {cite}, author = {AKARSU, Handan} }
APA AKARSU, H . (2017). Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5 (4), 35-45. DOI: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444
MLA AKARSU, H . "Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 5 (2017): 35-45 <http://dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr/issue/32180/369444>
Chicago AKARSU, H . "Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 5 (2017): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector AU - Handan AKARSU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444 DO - 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444 T2 - Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 5 IS - 4 SN - -2147-9526 M3 - doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444 UR - http://dx.doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector %A Handan AKARSU %T Semi Quantitative Evaluation of the Workers’ Findings About Health and Safety in Health Sector %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji %P -2147-9526 %V 5 %N 4 %R doi: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444 %U 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.369444