Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize yüklediğiniz makaleler için değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

1. Makale Ön Kontrole düşer.

    - Makalenin yazım formatı incelenir ve turnitin programı ile benzerlik taraması yapılır.

    - Makalenin İngilizce özeti 'nin (Abstract) türkçe özet ile uygunluğu ve yazım dili kontrol edilir.

    - Yazım formatına uymayan yada İngilizce özetinde düzeltme gereken makale yazara bildirilir ve 1 ay içerisinde makalenin düzeltilmesi istenir. Aksi takdirde makale çekilmiş kabul edilir.

2. Makale Değerlendirme aşamasına geçer.

    -Makaleye alan editörü atanır

    -Makaleye hakemler atanır

    -Makalenin sonucu; red, düzeltme yada kabul olabilir.

        *Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale red edilmişse süreç sonlandırılır ve makale reddedilir

        *Makale için düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde yapması istenir.

        *Makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.

3. Makale düzenleme aşamasında sonradan oluşan ya da gözden kaçan bir düzeltme varsa yazardan istenir ve 15 gün süre tanınır. 1 ay içerisinde dönüş yapmayan yazarların makalesini çektiği kabul edilir. 

4. Süreç tamamlanır.

**Hakem değerlendirme süreci alan editörlerimizin kontrolünde, azami sürede ve alıntılama programları kullanılarak yapılır. 

**Makaleniz hangi sayıda yayınlanacaksa, size o sayı yayınlanmadan önce telif formu göndermeniz hakkında bir mail gönderilir.