İstanbul Veteriner Bilimleri Dergisi (IVBD)İstanbul Veteriner Hekimler Odasının (İVHO) bilimsel hakemli dergisidir. Açık erişimli ve elektronik (e-dergi) olarak yayınlanan bu dergi, veteriner bilimlerinin bütün alanlarında yüksek kaliteli makaleler yayınlamayı hedeflemektedir. Derginin yayın dili İngilizce olup, yılda üç sayı yayınlamaktadır. Yayına kabul edilen makalelere en kısa sürede sayfa ve DOI  numarası verilmektedir. İstanbul Veteriner Bilimleri Dergisinde yayınlanacak makaleler için yayın  ücreti alınmamaktadır.