HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |

    

    Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi, Toplum ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilen bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 


Dergimiz MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ indeksleri tarafından dizinlenmektedir. 


Dergimizde Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Edebiyat yanı sıra Dilbilim alanlarında bilimsel ve özgün makalelere yer verilmektedir.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

60.862

71.209

    

    Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi, Toplum ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilen bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 


Dergimiz MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ indeksleri tarafından dizinlenmektedir. 


Dergimizde Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Edebiyat yanı sıra Dilbilim alanlarında bilimsel ve özgün makalelere yer verilmektedir.

Cilt: 6 Sayı: 11 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 11 - Nis 2018
 1. Mehmet Rauf’un Halâs Romanında Aşkın Devingenliği
  Sayfalar 1 - 10
  Bilgin Güngör
 2. Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde, Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı, Adlı Yapıtlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Sayfalar 11 - 31
  Esra Uluşahin
 3. Exploring the Opinions of Lecturers and Preparatory Students About Culture in Their Language Classrooms
  Sayfalar 33 - 51
  Pınar Çankaya
 4. A Narrative of Controversy: Orhan Pamuk’s Snow
  Sayfalar 53 - 70
  M. Önder Göncüoğlu
 5. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 71 - 90
  Aylin Beyoğlu, Demirali Y. ERGİN
 6. Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği
  Sayfalar 91 - 114
  Okşan Tandoğan
 7. Küçürek Öyküde Epifan
  Sayfalar 115 - 127
  F.Gül Koçsoy
 8. Ethos Semi-Agentif : Intervention De Segolene Royal Sur Les Centrales Nucleaires
  Sayfalar 129 - 147
  Ece Korkut, Searp Gül
 9. Travma Çözümü Olarak Anti-Natalizm
  Sayfalar 149 - 158
  Cansu Özge Özmen
 10. Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine
  Sayfalar 159 - 168
  Levent Toksöz
 11. Edebiyatın Hafızası Metinlerarasılık: Ferhunde Kalfa’dan Mücella’ya
  Sayfalar 169 - 189
  Serdar Akarkan
 12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 191 - 203
  Hasan Mete, Aytekin Erdem, Gürcan Uzal, Duygu Hüyük
 13. Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 205 - 224
  Nuran ASLAN, Yusuf TOPALOĞLU
 14. Bir Anti-Masal Örneği Olarak Cam Ayakkabıları Reddeden Vejetaryen Külkedisi
  Sayfalar 225 - 238
  Hikmet Asutay, Özlem AGVAN
 15. Über die Historisierung in Anna Seghers’ "Das siebte Kreuz"
  Sayfalar 239 - 255
  Burcu ÖZTÜRK
 16. Türk İstiklâl Harbi’nin Ahâli Gazetesi’ne Yansımasıları
  Sayfalar 257 - 272
  İlker ALP
 17. 171 Numaralı Manisa Şer’iye Sicilindeki Tereke Kayıtlarına Göre Manisa’da Taşınmaz Mallar
  Sayfalar 273 - 299
  Gülser OĞUZ
 18. Müze Eğitiminin Gelişimi
  Sayfalar 301 - 324
  Seher Selin Ozmen
 19. Fransız Besteci Maurıce Ravel’in Kurmaca ve Gerçeklik Arasında Gidip Gelen Yaşam Öyküsü: Jean Echenoz’un Ravel’i
  Sayfalar 325 - 338
  Tülin KARTAL GÜNGÖR