HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |

İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

48.004

50.706

İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Cilt: 6 Sayı: 11 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 11 - Nis 2018
 1. Mehmet Rauf’un Halâs Romanında Aşkın Devingenliği
  Sayfalar 1 - 10
  Bilgin Güngör
 2. Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde, Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı, Adlı Yapıtlarında Kültürel Unsurların Çevirisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Sayfalar 11 - 31
  Esra Uluşahin
 3. Dil Sınıflarında Kültür Öğretimi Hakkında Okutman ve Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 33 - 51
  Pınar Çankaya
 4. Bir İhtilaf Anlatısı: Orhan Pamuk’un Kar Romanı
  Sayfalar 53 - 70
  M. Önder Göncüoğlu
 5. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 71 - 90
  Aylin Beyoğlu, Demirali Y. ERGİN
 6. Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği
  Sayfalar 91 - 114
  Okşan Tandoğan
 7. Küçürek Öyküde Epifan
  Sayfalar 115 - 127
  F.Gül Koçsoy
 8. Konuşan Öznenin Kılıcı Rolü : Segolene Royal’in Nükleer Santraller Konusundaki Röportajı
  Sayfalar 129 - 147
  Prof.Dr. Ece Korkut, Arş.Gör. Searp Gül
 9. Travma Çözümü Olarak Anti-Natalizm
  Sayfalar 149 - 158
  Cansu Özge Özmen
 10. Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine
  Sayfalar 159 - 168
  Yrd.Doç.Dr. Levent Toksöz
 11. Edebiyatın Hafızası Metinlerarasılık: Ferhunde Kalfa’dan Mücella’ya
  Sayfalar 169 - 189
  Serdar Akarkan
 12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 191 - 203
  Hasan Mete, Aytekin Erdem, Gürcan Uzal, Duygu Hüyük
 13. Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 205 - 224
  Nuran ASLAN, Yusuf TOPALOĞLU
 14. Bir Anti-Masal Örneği Olarak Cam Ayakkabıları Reddeden Vejetaryen Külkedisi
  Sayfalar 225 - 238
  Prof.Dr. Hikmet Asutay, Özlem AGVAN
 15. Anna Seghers’i̇n Yedinci Haç Romanında Tarihselleştirme Üzerine
  Sayfalar 239 - 255
  Burcu ÖZTÜRK
 16. Türk İstiklâl Harbi’nin Ahâli Gazetesi’ne Yansımasıları
  Sayfalar 257 - 272
  İlker ALP
 17. 171 Numaralı Manisa Şer’iye Sicilindeki Tereke Kayıtlarına Göre Manisa’da Taşınmaz Mallar
  Sayfalar 273 - 299
  Gülser OĞUZ
 18. Müze Eğitiminin Gelişimi
  Sayfalar 301 - 324
  Seher Selin Ozmen
 19. Fransız Besteci Maurıce Ravel’in Kurmaca ve Gerçeklik Arasında Gidip Gelen Yaşam Öyküsü: Jean Echenoz’un Ravel’i
  Sayfalar 325 - 338
  Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR