Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 11, Sayfalar 91 - 114 2018-04-20

Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği
Parental fear of crime in Housing Areas in the City Center: Example of Küçük Ayasofya

Okşan Tandoğan [1]

115 159

Kentsel mekânlarda büyümek çocuk için birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşmenin getirdiği sonuçlar kentsel mekâna olumsuz olarak yansımakta, çocuk fiziksel çevrenin kendine sunduğu olanaklardan mahrum kalmakta, sosyal, kültürel, zihinsel gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Kent merkezindeki konut alanlarında yaşayan çocuklar bu durumdan daha olumsuz olarak da etkilenmektedir. Fonksiyonel ve sosyal olarak bir değişim içinde olan ve heterojen bir yapıya dönüşen bu alanlarda yaşayan çocuklar, ebeveynlerin trafikten kaynaklanan endişeleri yanında suç korkusu nedeniyle bağımsız hareket hakkına sahip değildir. Kentlerde yaşanan suç korkusu, kentlilerin günlük yaşamını önemli ölçüde etkilemekte, park, meydan gibi bazı kentsel mekânların kullanılmamasına, ev-iş arası seyahatlerde tercih edilen güzergâhın ya da ticaret amacıyla seçilen cadde ve sokakların değişmesine ve ticari girişimcilerin bu nedenle zarar görmesine dayalı birçok doğrudan ve dolaylı olumsuz gelişmelere neden olan bir olgudur.  Çocuğun bağımsız hareket edebilirliği ise çocuğun içinde yaşadığı mahallesi ya da kentinde yetişkin gözetimi olmaksızın dolaşabilme, hareket edebilme özgürlüğü olarak tanımlanabilir. Çocuğun bağımsız hareket edebilmesi çocuğun gelişiminde pozitif bir etkiye sahiptir ve çocuğun kişisel gelişimi için temel zorunluluk olarak ifade edilir. Bu çalışma ile kent merkezindeki yer alan konut alanlarında ebeveynlerin suç korkusu ile çocuğun bağımsız hareket edebilirliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın yöntemi alan çalışmasıyla tarama araştırmasından oluşmaktadır. Çalışma alanı kentleşmenin getirdiği sorunları belirgin bir şekilde yaşayan ve şu an konut alanlarının fonksiyonel ve sosyal bir değişim içinde olduğu tarihi bir kent merkezi olan ve Tarihi Yarımada’da bulunan Küçük Ayasofya Mahallesi’dir.

Growing up in urban spaces brings many challenges for the child. As the consequences of rapid urbanization are reflected negatively in the urban space, the child is deprived of the possibilities offered to him by the physical environment and his social, cultural and mental development are affected negatively. Children who live in housing areas of the city center are also affected more negatively. Children living in these areas that are functionally and socially transformed into a heterogeneous structure do not have the freedom to act independently because of parents' fear of traffic as well as fear of crime. This fear of crime is a fact which has a considerable impact of the daily lives of urban dwellers directly or indirectly by preventing urban open spaces such as public parks, squares, plazas, streets being used; causing routes preferred to travel between working places and dwelling places to change; and causing roads and streets chosen for commerce to be altered. Independent mobility of the child can be defined as the freedom to move around and move in the neighborhood or city where the child lives without adult supervision. The ability of the child to act independently has a positive influence on the development of the child and is expressed as the essential requirement for the child's personal development. In this study, it is aimed to determine the relationship between the parents' fear of crime and the independence of the child in the housing areas of the city center. The method of the study consists of a field study and survey research. The study area is Küçük Ayasofya Neighborhood, which is a historic city center that has undergone rapid urbanization and where the residential areas have been currently undergoing a functional and social change.

 • Dolu, O., Uludağ, Ş., Doğutaş, C. (2010 ). Suç Korkusu: Nedenleri, Sonuçları ve Güvenlik Politikaları. A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 65 (1), 57–81. Ergun, N. and Dundar, D. (2004). Functional Changes as an Indicator of Transformation Near The Old City Centre of Istanbul, European Planning Studies, 12(5),723-738.
 • Ferraro, Kenneth F. (1995). Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk. Albany: State University of New York Press.
 • Gaster, S. (1992). Historical Changes in Children’s Access to Us Cities: A Critical Review. Children’s Environments, 9(2), 23–36.
 • Heurlin-Norinder, M. (1996). Children, Environment and Independent Mobility. Paper presented at IAPS 14, Stockholm, Sweden.
 • Hillman, M., Adams, J., Whitelegg, J. (1990). One False Move, A Study of Children’s Independent Mobility. London: Policy Studies Institute.
 • Hillman, M. (1999). The Impact of Transport Policy on Children's Development. Paper presented at the Canterbury Safe Routes to Schools Project Seminar, Canterbury Christ Church University College, 29 May 1999. Accessed 29 March 2010, from http://www.spokeseastkent.org.uk/mayer.php.
 • Huttenmoser M. and Degen-Zimmerman, D. (1995). Lebensraume fur Kinder, Empirische Untersuchungen zur Bedeutung des Wohnumfeldes fur den Alltag und die Entwicklung der Kinder, Bericht 70 desNational Forschungsprogram Stadt und Verkehr(Room for Children: Empirical Research into the Influence of the Daily Environment for Children’s Development, National research Program for City and Transport), Zurich.
 • İBB, (2008). İstanbul İli’ne Ait Fotogrametrik Yöntemle Üretilen 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritalar. Harita Müdürlüğü: İstanbul.
 • Kytta, M. (2004). The Extent of Children’s Independent Mobility and the Number of Actualized Affordances as Criteria For Child-Friendly Environments. Journal of Environmental Psychology, 24 (2004), 179–198.
 • Leden, L.,Per Gårder, P., Schirokoff, A., Monterde-i-Bort, H., Johansson, C., Basbas,S. (2014). A Sustainable City Environment Through Child Safety and Mobility—A Challenge Based on ITS? Accident Analysis & Prevention, 62, 406-414.
 • Malone, K. (2007). The Bubble-Wrap Generation: Children Growing up in Walled Gardens. Environmental Education Research, 13 (4): 513–527.
 • Norinder, M. H. (1996). Children, Environment and Independent Mobility. In Evolving Environmental Ideals - Changing Way of Life, Values and Design Practices, IAPS 14 Conference Proceedings, 314-323. IAPS. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology.
 • Nansen, B., Gibbs, L., MacDougall, C., Vetere, F., Ross, N. J. & J McKendrick, J. (2015). Children's Interdependent Mobility: Compositions, Collaborations and Compromises. Children's Geographies, 13(4), 467-481, Doi: 10.1080/14733285.2014.887813.
 • O’Brien, M., Jones, D., & Sloan, D. (2000). Children’s Independent Spatial Mobility in the Urban Public Realm. Childhood, 7(3), 257–277.
 • Ross, N. J. (2007). My Journey to School…: Foregrounding the Meaning of School Journeys and Children’s Engagements and Interactions in Their Everyday Localities. Children’s Geographies, 5(4), 373–391.
 • Rivkin, M. (1997). The Schoolyard Habitat Movement: What it is and Why Children Need it, Early Childhood Education Journal, (25)1, 61-66.
 • Shaw, B., Watson, B., Frauendienst, B., Andreas Redecker, A., Tim, J.,Hillman, M.(2013). Children’s Independent Mobility: A Comparative Study in England and Germany (1971-2010), The Policy Studies Institute, London.
 • Skelton, T. (2009) Children's Geographies/Geographies of Children: Play, Work, Mobilities and Migration. Geography Compass, 3(4),1430 -1448.
 • Stokes, M., A. (2009). Stranger Danger: Child Protection and Parental Fears in the Risk Society. Amsterdam Social Science, 1(3), 6-24.
 • Tandoğan, O. (2011). Çocuk Dostu Çevre İçin Kentsel Mekana İlişkin Tasarım ve Planlama İlkelerinin Oluşturulması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tandy, C. A. (1999). Children’s Diminishing Play Space: A Study of Intergenerational Change in Children’s Use of Their Neighborhoods. Australian Geographical Studies, 37(2), 154–164.
 • Tranter, P. (1993). Children’s Mobility in Canberra: Confinement or Independence? Monograph series No. 7, Department of Geography and Oceanography. University College, Australian Defence Force Academy, Canberra.
 • Tranter, P. and Doyle, J. (1996). Reclaiming the Residential Street as Playspace. International Play Journal, 4, 81-97. Tranter, P., and Whitelegg, J. (1994). Children's Travel Behaviours in Canberra:Car‐Dependent Lifestyles in a Low‐density City. Journal of Transport Geography, 2(4), 265‐27.
 • Tudor-Locke, C., Ainsworth, B., & Popkin, B. (2001). Active Commuting to School: An Overlooked Source of Children’s Physical Activity? Sports Medicine, 31(5), 309-313.
 • Tuik (2016). MEDAS Merkezi Dağıtım Sistemi. Türkiye, Erişim tarihi: 15 Ekim 2016, http://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr.
 • Valentine, G. and J Mckendrick, J. (1997). Children’s Outdoor Play: Exploring Parental Concerns About Children’s Safety and The Changing Nature of Childhood, Geoforum, 28( 2), 219–235.
 • Zomervrucht,J. (2005). Inviting Streets for Children, Some Lessons and Results of the Childstreet 2005 Conference in Delft, Huizen, The Netherlands, Veilig Verkeer Nederland. Retrieved July 08, 2007, from from http://www.urban.nl/childstreet2005/downloads/Stutgart/zomwevrucht_paper_stuttgart.pdf
 • Zubrick, S., Wood, L., Villanueva, K., Wood, G., Giles-Corti, B., Christian, H. (2010). Nothing But Fear Itself, Parental Fear as a Determinant Impacting on Child Physical Activity and Independent Mobility, Victorian Health Promotion Foundation.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Dergi Bölümü Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Okşan Tandoğan
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { humanitas335657, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {91 - 114}, doi = {10.20304/humanitas.335657}, title = {Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği}, key = {cite}, author = {Tandoğan, Okşan} }
APA Tandoğan, O . (2018). Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 91-114. DOI: 10.20304/humanitas.335657
MLA Tandoğan, O . "Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 91-114 <http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/36653/335657>
Chicago Tandoğan, O . "Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 91-114
RIS TY - JOUR T1 - Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği AU - Okşan Tandoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.335657 DO - 10.20304/humanitas.335657 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 114 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.335657 UR - http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.335657 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği %A Okşan Tandoğan %T Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20304/humanitas.335657 %U 10.20304/humanitas.335657
ISNAD Tandoğan, Okşan . "Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkusu: Küçük Ayasofya Örneği". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Nisan 2018): 91-114. http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.335657