Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 11, Sayfalar 159 - 168 2018-04-20

Emoji Perception of Turkish University Students For Feeling Transfer Purposes: An Example of Namik Kemal University
Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine

Levent Toksöz [1]

106 168

Written messaging as a form of communication has become a part of our daily life with the spread of smartphones. Factors such as tone of voice, gesture and facial expression, which facilitate the transmission of emotions in verbal messages, are absent in text messages which constitutes an obstacle for the sender. In recent years, emoji usage seems to be widespread in order to fill the deficiency. The emoji is defined as a visual symbol used in expressing feelings or some concepts in written messages. In the field surveys for emoji perception, it is stated that women have a more positive attitude. The purpose of this study is to examine the effects of emoji usage on the receiver in written message, taking into account the gender factor. 120 students from Namık Kemal University have participated in the study. Various emoji messages have been shown to the participants; and after each message, they have been asked to evaluate emotional intensity of the sender. According to the results, where the effect of the sender’s gender has not been encountered, the effect of receiver’s gender has been found significant in the evaluation of the sender's emotions. Regardless of the gender of the sender, in messages with emoji involving feelings of 'happiness' and 'anger', female receivers have interpreted the sender’s feelings stronger than the male receivers have done. The results obtained have been evaluated within the frame of the general relationship of men and women of this age group with emoji.

Bir iletişim biçimi olarak yazılı mesajlaşma, akıllı telefonların yaygınlık kazanmasına bağlı olarak günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Sözlü mesajlarda duygu aktarımını kolaylaştıran etkenlerden ses tonu, jest ve mimik gibi faktörlerin yazılı mesajlarda eksik kalması mesajı gönderecek kişi için bir engel teşkil eder. Bu eksikliği gidermek amacıyla son yıllarda emoji kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Emoji kelimesi; yazılı mesajlarda duyguları ya da bir takım kavramları ifade etmede kullanılan görsel simge olarak tanımlanır. Emoji algısına yönelik yapılan alan çalışmalarında kadınların erkeklere göre kullanıma yönelik daha pozitif bir tutum ortaya koydukları belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yazılı mesajda emoji kullanımının alıcıda meydana getireceği etkileri cinsiyet faktörünü göz önünde bulundurarak incelemektir. Bu çalışmaya Namık Kemal Üniversitesi’ne mensup yüz yirmi öğrenci katılım göstermiştir. Göndericinin kadın ve erkek olarak betimlendiği iki farklı senaryo hazırlanarak, alıcı rolünü üstlenen katılımcılara çeşitli emojili mesajlar gösterilmiş, her bir mesajın ardından göndericinin duygu yoğunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucuna göre, göndericinin duygu durumunu değerlendirmede gönderici cinsiyetinin etkisine rastlanılmazken alıcı cinsiyetinin etkisi anlamlı bulunmuştur. Göndericinin cinsiyetinden bağımsız olarak, içinde ‘mutluluk’ ve ‘öfke’ duygularını barındıran emojili mesajlarda, kadın alıcılar erkek alıcılara göre göndericinin sahip olduğu duygu yoğunluğunu daha güçlü olarak yorumlamıştır. Elde edilen sonuçlar bu yaş kuşağına mensup erkek ve kadınların emoji ile olan genel ilişkileri çerçevesinde değerlendirmiştir.

  • Hirose,N.,&Mori,S.(2014).Effects of Emoticons and Pictograms on Communication of Emotional States Via Mobile Text-messaging. Japanese Journal of Research on Emotion,22(1),20-27.
  • Itoi. R., Ohbuchi, K., & Fukuno. M. (1996) “ Across Cultural Study of Preference Of Accounts: Relationship Closeness, Harm Severity, and Motives of Account Making”, Journal of Applied Social Psychology, 26:913-934.
  • Nakamaru,S. (2005). Emotikon no Sekai. Kōza shakai gengo kagaku,2,86-116.
  • Kitamura, H., & Satō S. (2009). Effect of Pictograms in Text-messaging on Impression Formation of Female Students. Japanese Journal of Research on Emotion, 17 (2 ), 148 - 156.
  • Rice, R.E., & Love, G. (1987). Electronic emotion socioemotional content in a computer mediated communication network. Communication research, 14(1), 85-108.
  • Toksöz,L.,&Kahraman,C. (2017). Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı. Humanitas, 5(9), 247-256.
  • Wolf,A.(2000).Emotional Expression Online:Gender Differencers in Emoticon Use. Cyber Psychology and Behavior, 3(5),827-833.
  • 2015 Emoji Report. 05.10. 2017. http://cdn.emogi.com/docs/reports/2015_emoji_report.pdf
  • Türk insanı hangi emojileri kullanıyor? (b.t.)05.10.2017. https://www.fikrimuhim.com/Binary/I mages/ Upload/ Report/DA_Emoji% 20Arastirmasi.pdf;
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Dergi Bölümü Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Levent Toksöz
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { humanitas342113, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {159 - 168}, doi = {10.20304/humanitas.342113}, title = {Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine}, key = {cite}, author = {Toksöz, Levent} }
APA Toksöz, L . (2018). Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 159-168. DOI: 10.20304/humanitas.342113
MLA Toksöz, L . "Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 159-168 <http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/36653/342113>
Chicago Toksöz, L . "Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 159-168
RIS TY - JOUR T1 - Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine AU - Levent Toksöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.342113 DO - 10.20304/humanitas.342113 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 168 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.342113 UR - http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.342113 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine %A Levent Toksöz %T Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20304/humanitas.342113 %U 10.20304/humanitas.342113
ISNAD Toksöz, Levent . "Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Nisan 2018): 159-168. http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.342113