Harran University Journal of Engineering
Cover Image
e-ISSN 2528-8733 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Harran University |

Dergimiz DOAJ ve Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.


Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019 yılından itibaren yeni yazım formatına geçmiştir. Bu tarihten sonra yayınlanacak tüm makalelerde ORCID ID zorunlu olmuştur.

Harran University Journal of Engineering

e-ISSN 2528-8733 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Harran University |
Cover Image

7.079

35.981

Dergimiz DOAJ ve Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.


Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019 yılından itibaren yeni yazım formatına geçmiştir. Bu tarihten sonra yayınlanacak tüm makalelerde ORCID ID zorunlu olmuştur.

Cilt: 3 - Sayı: 3 Last Issue
Volume 3 - Issue 3 - Dec 2019
 1. Termal Uydu Görüntülerinin Jeotermal Kaynak Araştırmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Afyonkarahisar Örneği
  Pages 1 - 7
  Nizar Polat, Mehmet ali Dereli, Mehmet ali Uğur, Mustafa Yalçın
 2. Sabit GNSS İstasyonları Koordinat Zaman Serilerinde Deneysel Mod Ayrıştırma
  Pages 8 - 14
  Seldanur Çelik, Emine Tanır Kayıkçı
 3. Akışkan Hacimleri Yöntemiyle Yapılan Sayısal Modellemelerde Yan Duvar Etkisinin İncelenmesi
  Pages 15 - 21
  Veysel GÜMÜŞ, Oğuz Şimşek, N. Göksu SOYDAN, M. Sami AKÖZ, M. Salih KIRKGÖZ
 4. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hat Güzergahının Değerlendirilmesi
  Pages 22 - 30
  Tamer Eren, Mustafa Hamurcu, Nida İlbegüm Süt
 5. Dolusavak Mansabında Oluşan Hidrolik Sıçramanın Su Yüzü Profilinin Belirlenmesi
  Pages 31 - 37
  Oğuz ŞİMŞEK, M. Sami AKÖZ, N. Göksu SOYDAN, Veysel GÜMÜŞ
 6. Düzlemsel Tip Güneş Kollektörlerde Verim Artırıcı Uygulamalar
  Pages 38 - 42
  Cenap Güven, Ersan Kırar, Yusuf Işıker, M. Azmi Aktacir
 7. Elektrik Tesisinde Harmonik İncelemesi ve Harmonik Filtreli Kompanzasyon
  Pages 43 - 51
  FARUK KÜRKER, RAMAZAN TAŞALTIN, KERİM KARADAĞ
 8. GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri
  Pages 52 - 58
  Güzel YILMAZ, Bülent Sefer ÖZTÜRKMEN
 9. Adıyaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi
  Pages 59 - 62
  Harun Türkmenler, Mehmet Fatih Dilekoğlu, Mustafa Aslan, Zeynep Ruşen Can
 10. Kentsel Dönüşüm Alanlarının Geotasarım Yöntemi ile Planlanması: Eyyübiye Örneği
  Pages 63 - 69
  Halil İbrahim Şenol, Fred Barış Ernst, Songül Akdağ
 11. Taban Suyu Derinlikleri İçin Grid Tabanlı Yeni Bir Optimizasyon Modeli Geliştirilmesi:Aşağı Seyhan Havzası Örneği
  Pages 70 - 80
  Ali Demir Keskiner, Mahmut ÇETİN, Mehmet ŞİMŞEK, Takanori NAGANO, Sabri AKIN
 12. Erzurum Cumhuriyet Caddesi Trafik Tıkanıklığı Problemi İçin Kordon Bazlı Tıkanıklık Fiyatlandırılmasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması
  Pages 81 - 92
  Muhammed Yasin ÇODUR, Harun Coşkun
 13. Alkali Aktivatör Parametrelerinin ve Test Koşullarının Geopolimer Betonların Büzülme ve Sünme Davranışı Üzerine Etkisi
  Pages 93 - 101
  Kasım Mermerdaş, Şevin Ekmen
 14. Kazı Aşamaları Dikkate Alınarak Derin Kazı Sistemlerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi
  Pages 102 - 111
  Halil Murat Alğın, Arda Burak Ekmen, Egemen Kaya
 15. Boşanma Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Mekânsal İstatistiksel Yöntemler ile İrdelenmesi
  Pages 112 - 118
  Mehmet Ali DERELİ, Nizar Polat
 16. Mechanical And Permeability Properties Of Boron-Modified-Active-Belite (Bab) Cement Concretes Under Different Curing Regimes
  Pages 119 - 126
  Ali Şeref CENGİZ
 17. GAP Bölgesinde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçişte Yeşil Enerji Teknolojilerine Yönelik Değer Zincirinin Kurulması
  Pages 127 - 132
  Yılmaz Dağtekin, Muhyettin Sirer, Nusret Mutlu, Melih Pınarcıoğlu, Bülent Yeşilata
 18. Modifiye Nişasta ve Selüloz Lifli Sütlerde İnkübasyon Süresi Boyunca pH Değişimlerinin Belirlenmesi
  Pages 133 - 141
  Büşra GÖNCÜ, Muhammed Ali PALABIÇAK, Mutlu Buket AKIN, Musa Serdar AKIN
 19. Soil Structure Interaction Analysis of Two Dimensional Steel Frames under Seismic Loads
  Pages 142 - 148
  Cemile Özşam, Mustafa Özakça
 20. Atık Polistirenden Modifiye Sülfolama ile Yeni Flokülant Sentezi ve Kullanımı
  Pages 149 - 155
  Esra YEL, Sofia SAFİ, Gamze DİNÇ
 21. İstatistiksel K-Ortalamalar Kümeleme Analizi ile Doğal Taşların Yeni İşlenebilirlik İndeksi
  Pages 156 - 165
  Gencay Sarıışık, Ahmet Sabri Öğütlü
 22. 0-1 Tamsayılı Programlama İle Ders Programı Çizelgeleme Probleminin Çözümü: Bir Yükseköğretim Kurumunda Uygulama
  Pages 166 - 175
  Tamer Eren, Cemre Taş, Neşet Bedir
 23. Grade 2 ve Grade 5 Titanyum Tozlarının Sıkıştırılabilme Karakteristikleri Üzerinde Yağlayıcı Etkisinin Araştırılması
  Pages 176 - 182
  Mustafa Üstündağ, Remzi Varol
 24. Osmaniye Kent Merkezinden Geçen D-400 Karayolu Üzerindeki Trafik Yoğunluğunu Arttıran Faktörlerin CBS Tabanlı Analizi
  Pages 183 - 189
  Nuri ERDEM
 25. Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atıkların Toplanması: Kırıkkale İlinde Homojen Çok Araçlı Araç Rotalama Uygulaması
  Pages 190 - 196
  Hacı Mehmet ALAKAŞ, Şafak Kızıltaş, Tamer Eren, Evrencan Özcan
 26. AMELİYATHANELERİN PERFORMANSLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BULANIK AHP İLE DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 197 - 204
  Tamer Eren, Şeyda Gür
 27. Hazırlık Zamanlı Ortak Teslim Tarihli Özdeş Paralel Makine Çizelgeleme Problemlerinin Çok Amaçlı Çözümü
  Pages 205 - 213
  Serkan KAYA, İ. Hakan KARAÇİZMELİ
 28. Investigation of the Possible GPS-TEC Anomalies before the 2005 Northern Peru Earthquake
  Pages 214 - 221
  Mustafa Ulukavak, Mualla Yalçınkaya, Muhammed Arslan Tariq
 29. Çok Amaçlı Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Çözümünde Meta Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı
  Pages 222 - 233
  Serkan KAYA, Nilgün FIĞLALI
 30. Mühendislik Eğitiminde Uzamsal Görselleştirme Becerisinin Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması
  Pages 234 - 242
  Vehbi BALAK, Murat KISA
 31. Diyarbakır Yöresinde Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Bazalt, Kalker, Dere Malzemelerinin Karakteristik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 243 - 250
  Dilan Aslan, Ali Sarıışık
 32. Tekstil Terbiye İşletmelerinde Pamuklu Kumaş Üretim Kalitesinin Artırılması
  Pages 251 - 257
  İzzettin Hakan Karaçizmeli, Serkan KAYA
 33. Genetik programlama yardımıyla konut tipi yapıların betonarme karkas maliyetlerinin ön tasarım aşamasında tahmin edilmesi
  Pages 258 - 267
  Kasım Mermerdaş, İsmail Güneş, Sevde Nur Bağyapan
 34. Effect of alkali activator concentrations and elevated temperature curing regimes on the strength of fly ash based geopolymer mortar
  Pages 268 - 275
  Kasım Mermerdaş, Gailan Pirazhn, Safie Mahdi Oleiwi, Esameddin Mulapeer
 35. Cr2O3 Katkılı Çeliklerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu
  Pages 276 - 281
  Abuzer Açıkgöz, Bülent Aktaş, Faik Elek, Hasan Karaytu, Emin Kaya, Ahmet Karakaş
 36. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Makine Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Becerilerine Etkisi
  Pages 282 - 290
  Vehbi BALAK, Murat KISA
 37. ÇAMURUN HİDROTERMAL KARBONİZASYONU
  Pages 291 - 296
  Özlem Demir, Deniz Uçar, Ezgi Sühel Aktaş
 38. Hidrolojik Kuraklık Değerlendirmesi: Murat Nehri-Palu Örneği
  Pages 297 - 301
  Veysel GÜMÜŞ, Mustafa Semih YILDIZ, Oğuz Şimşek
 39. SERBEST AMONYAK İLE ÖN ARITIMIN ANAEROBİK ÇÜRÜTME PERFORMANSINA ETKİLERİ
  Pages 302 - 308
  Özlem Demir, Deniz Uçar, Nurcan Ateş