Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2536-4758 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2536-4758 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

262.024

668.029
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 34 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Yetiye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti
  Sayfalar 1 - 26
  Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK, Yasemin ACAR
 2. Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır? Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar
  Sayfalar 27 - 53
  Davut SARITAŞ, Yüksel TUFAN
 3. Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF
  Sayfalar 54 - 70
  Derya ALTINMAKAS, Sevdeğer ÇEÇEN, Hande SERDAR TÜLÜCE, Şebnem YALÇIN
 4. Case Studies of Science Teachers Designing Socioscientific Issues-Based Instruction
  Sayfalar 71 - 89
  Engin KARAHAN, Gillian H. ROEHRIG
 5. Print Awareness Skills and Home Literacy Environment of Turkish Preschoolers
  Sayfalar 90 - 105
  Gözde AKOĞLU, Çiğdem KIZILÖZ
 6. Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi
  Sayfalar 106 - 122
  Hülya KASAPOĞLU
 7. Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 123 - 144
  Mehmet YILDIRIM, Coşkun BAYRAK
 8. Relationships between Foreign Language Teachers’ Cognitions and Actions: Evidence from Instructors at Tertiary-level
  Sayfalar 145 - 159
  Mustafa ÖZTÜRK, Ali YILDIRIM
 9. Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü
  Sayfalar 160 - 181
  Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ, Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT
 10. Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi
  Sayfalar 182 - 196
  Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ
 11. The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study
  Sayfalar 197 - 217
  Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM-KURT, Fatma ARICI-ŞAHİN, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR, Paul HOARD
 12. 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü
  Sayfalar 218 - 241
  Yasemin BAKİ
 13. Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü
  Sayfalar 242 - 258
  Yusuf TÜRKER, Kazım ÇELİK
 14. Açık Uçlu ve Çoktan Seçmeli Başarı Testlerinin Psikometrik Özellikleri ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 259 - 282
  Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN DEMİR
 15. Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 283 - 303
  Zehra ATBAŞI, Necdet KARASU