Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-5340 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-5340 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

205.536

446.505
Sayı: 29-2 Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 29-2 - Haz 2014
 1. Lise ve Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Uydu Hareketi ile İlgili Görüşlerinin Düşünce Deneylerine Yansıması
  Sayfalar 1 - 15
  HATİCE ACAR, ZEYNEP GÜREL
 2. Incorporating Authentic Models into Business Letter Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities
  Sayfalar 16 - 33
  ALİYA AIMOLDINA, SHOLPAN ZHARKYNBEKOVA
 3. Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi
  Sayfalar 34 - 56
  İBRAHİM ÇİL, MEHMET AKİF TOKAT, YUSUF S. TÜRKAN, NURETTİN DOĞAN
 4. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 57 - 68
  GIYASETTİN DEMİRHAN, YEŞİM BULCA, FATMA SAÇLI, MURAT KANGALGİL
 5. Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 69 - 80
  AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN, ALİYE ATAY KAYIŞ
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi
  Sayfalar 81 - 93
  ÖZGE GENÇEL ATAMAN
 7. Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 94 - 114
  MUSTAFA İLHAN, BAYRAM ÇETİN
 8. Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 115 - 128
  MAHMUT KALMAN, TOKAY GEDİKOĞLU
 9. A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education
  Sayfalar 129 - 143
  ZELİHA KAYGISIZ ERTUĞ, NURAY GİRGİNER
 10. Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 144 - 159
  ÖZGEN KORKMAZ, ERTUĞRUL USTA, İBRAHİM KURT
 11. Common Ground for Positioning: A discourse Analysis on Second Language Socialization
  Sayfalar 160 - 174
  DENİZ ORTAÇTEPE
 12. Öğretim Elemanları ve Ders Özelliklerinin Öğretim Elemanlarının Performanslarına İlişkin Değerlendirmelerle İlişkileri
  Sayfalar 175 - 188
  SEVGİ ÖZGÜNGÖR, ERDİNÇ DURU
 13. Dereceli Puanlama Anahtarı ve Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanların Uyum Düzeyleri
  Sayfalar 189 - 197
  BURCU PARLAK, NURİ DOĞAN
 14. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 198 - 214
  DUYGU PİJİ KÜÇÜK
 15. Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi
  Sayfalar 215 - 227
  MUNİSE SEÇKİN, SERKAN YILMAZ
 16. Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri
  Sayfalar 240 - 254
  ZEYNEP CEREN ŞİMŞEK, ASİYE İVRENDİ
 17. English Learning Strategies of Various Nations: A Study in Military Context
  Sayfalar 228 - 239
  EKREM SOLAK
 18. Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları
  Sayfalar 255 - 266
  GÜLDEN TÜM, Gülden TÜM
 19. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Algıları
  Sayfalar 267 - 281
  GAMZE YAVUZ KONOKMAN, TUĞBA YANPAR YELKEN
 20. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 282 - 294
  RÜŞTÜ YEŞİL
 21. Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 295 - 310
  HÜSEYİN YILDIZOĞLU, BERRİN BURGAZ