Dergimiz eğitim alanında makale kabulüne devam etmektedir.