Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda dört defa yayımlanır ve hakemli bir dergidir. 

Endeks: 

  • EconLit
  • TÜBİTAK ULAKBİM
  • ASOS