BRITISH AND U.S. HEGEMONY IN THE LIGHT OF HEGEMONY DEBATES: FROM GUIDED TO RULE SETTING HEGEMONY
HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA

Muammer KAYMAK [1]

178 3107

In this article, the supremacy of Britain and U.S. who formulate basic principles and norms shaping the operation of international system in the last two centuries respectively, has been compared in the light of hegemony debates. Within this framework, the conditions which lead to emergence of two different hegemonic leadership and their basic mechanisms have been investigated by focusing on Neo-Gramscian and G. Arrighi’s hegemony analysis that attempts to apply Gramscian hegemony to World-System Theory. Despite their divergent theoretical premies, these two critical approaches define hegemony as power of a state to exercise governmental functions over a system of sovereign states on the basis of consent. 

Bu yazıda uluslararası ilişkilerde hegemonya tartışmaları ışığında, kapitalizmin son iki yüzyıllık tarihinde sistemin uluslararası düzeyde işleyişini biçimlendiren temel ilke ve normları oluşturan İngiltere ve ABD’nin üstünlüğü karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede hegemonya kavramını, güçlü bir devletin iktisadi, askeri ve entelektüel kapasitesine dayanarak diğer devletler üzerinde rıza temelinde hükümet benzeri bir fonksiyon icra etmesi biçiminde tartışan Neo-Gramsciyen Kuram ile Gramsciyen hegemonya anlayışını Dünya Sistemi Kuramına uygulamaya çalışan G. Arrighi’nin ortaya koyduğu hegemonya analizlerinden yararlanarak iki farklı hegemonik liderliğin ortaya çıktığı koşullar ve işleyiş biçimleri tartışılmaktadır. 
 • Anderson, P. (1974), Lineages of Absolutist State, London: New Left Books.
 • Arrighi, G. (1993), “Three Hegemonies of Historical Capitalism”, in S. Gill (ed.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, New York: Cambridge University Press, 148-185.
 • Arrighi, G. (2000), Uzun Yirminci Yüzyıl: Para Güç ve Çağımızın Kökenleri, Çev., R. Boztemur, Ankara: İmge.
 • Bieler, A., A.D. Morton (2004), “A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations”, Capital&Class, 28 (1), 85-113.
 • Burnham, P. (1991), “Neo-Gramscian Hegemony and the International Order”, Capital&Class, 15 (3), 73-92.
 • Brenner, R. (1977), “The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian Marxism”, New Left Review I, 104, 25-92.
 • Cain, P.J., A.G. Hopkins (1987), “Gentlemanly Capitalism and British Expansion Overseas II: New Imperialism, 1850-1945”, The Economic History Review, 40 (1), 1-26.
 • Carr, E.H. (1999), Milliyetçilik ve Sonrası, Çev., O. Akınhay, İstanbul: İletişim.
 • Chirot, D., T.D. Hall (1982), “World-System Theory”, Annual Review of Sociology, 8, 81-106.
 • Clapham, J.H. (1968), The Economic Development of France and Germany 1815-1914, London: Cambridge University Press.
 • Cox, R.W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, Millennium-Journal of International Studies, 10 (2), 126-155.
 • Cox, R.W. (1983), “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, Millennium-Journal of International Studies, 12 (2), 162-175.
 • Cox, R.W. (1991), “ 'Real Socialism' in Historical Perspective”, Socialist Register, 27, 169-193.
 • Cohn, T.H. (2012), Global Political Economy: Theory and Practice, Boston: Longman.
 • Engels, F. (1997), İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Çev., Y. Fincancı, Ankara: Sol.
 • Galagher, J., R. Robinson (1953), “The Imperialism of Free Trade”, The Economic History Review, 6 (1), 1-15.
 • Gamble, A. (2002), "Hegemony and Decline: Britain and the United States", in P. K. O'Brien and A. Clesse (eds), Two Hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States, 1941-2001, Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 127-140.
 • Gamble, A. (2007), “Keynes, Anglo-Amerika ve Hegemonik İstikrar Teorisi”, Çev., O Etiman, Mülkiye, 31 (256), 31-44.
 • Gill, S., D. Law (1988), The Global Political Economy:Perpsectives, Problems, and Policies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Gilpin, R. (1981), War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gourevitch, P. (1977), “Trade, Domestic Coalitions, and Liberty: Comparative Responses to the Crisis of 1873–1896’, Journal of Interdisciplinary History, 8 (2), 281-313.
 • Gramsci, A. (2010), Gramsci Kitabı: Seçme Yazılar, 1916-1935, D. Forgacs (ed), Çev., İ. Yıldız, Ankara: Dipnot.
 • Hobsbawm, E. (1989), Devrim Çağı, Çev., J. Ergüder ve A. Şenel, Ankara: Verso Yayınları.
 • Hobsbawm, E.J. (1998), Sanayi ve İmparatorluk, Çev., A. Yılmaz, Ankara: Dost .
 • Hill, C. (2005), 1640 İngiliz Devrimi, Çev. N. Kalaycıoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Kanth R.K. (1986), Political Economy and Laissez-Faire: Economics and Ideology in the Ricardian Era, Totowa, New Jersey: Rowman & Littlefield.
 • Kennedy, P. (1988), The Rise and Fall of the Great Powers:Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, London: Unwin Hyman.
 • Kiernan, V.G. (1978), America, the New Imperialism:From White Settlement to World Hegemony, London: New Left Books.
 • Krasner, S.D. (1976), “State Power and the Structure of International Trade”, World Politics, 28 (3), 317-347.
 • Mathias, P. (1969), The First Industrial Nation, An Economic History of Britain, 1700-1914, London: Methuen. Mooers, C. (1997), Burjuva Avrupa'nın Kuruluşu, Çev., B. S. Şener, Ankara: Dost Yayınları.
 • More, C. (1997), The Industrial Age:Economy and Society in Britain, 1750-1985, Pearson: Harlow.
 • Polanyi, K. (2000), Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev., A. Buğra, İstanbul: İletişim. Roll, E. (1956), A History of Economic Thought, London: Faber and Faber Ltd.
 • Schwartz, H.M. (2010), States versus Markets: The Emergence of a Global Political Economy, New York: Palgrave Macmillan.
 • Supple, B. (1976), "The State and The Industrial Revolution: 1700-1914", in C. M. Cipolla (ed.), The Industrial Revolution, 1700-1914, Fontana Economic History of Europe, Vol. III, New York: The Harvester Press,
 • Sweezy, P. et al. (1978), The Transition from Feudalism to Capitalism, London: Verso.
 • Van Der Pijl, K. (1993), “Soviet Socialism and Passive Revolution”, in S. Gill (ed.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, New York: Cambridge University Press, 237-258.
 • Wickersham, J. M. (1994), Hegemony and Greek Historians, Rowman & Littlefield.
 • Wallerstein, I. (1974), "The Rise and Future Demise of the World-Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis", Comparative Studies in Society and History, 16 (4), 387-415.
 • Williams, E. (1964), Capitalism and Slavery, London: Deutsch.
 • Wood, E. M. (2003), Kapitalizmin Köken: Geniş Bir Bakış, Çev., A. C. Aşkın, Ankara: Epos.
 • Yetiş, M. (2009), “Gramsci ve Devletin İki Görünümü”, Mülkiye, 33 (264), 129-153.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muammer KAYMAK
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { huniibf309281, journal = {Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-8752}, eissn = {1309-6338}, address = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {}, volume = {34}, pages = {63 - 92}, doi = {}, title = {HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA}, key = {cite}, author = {KAYMAK, Muammer} }
APA KAYMAK, M . (). HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34 (1), 63-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/28710/309281
MLA KAYMAK, M . "HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 34 (): 63-92 <http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/28710/309281>
Chicago KAYMAK, M . "HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 34 (): 63-92
RIS TY - JOUR T1 - HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA AU - Muammer KAYMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 92 VL - 34 IS - 1 SN - 1301-8752-1309-6338 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA %A Muammer KAYMAK %T HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-8752-1309-6338 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD KAYMAK, Muammer . "HEGEMONYA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA İNGİLİZ VE AMERİKAN HEGEMONYALARI: YÖNLENDİRİCİ HEGEMONYADAN KURAL KOYUCU HEGEMONYAYA". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 34 / 1 63-92.