Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 75 - 86 2018-09-30

AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Pervin Güzelyüz [1] , Turgay Altınbilek [2] , Seda Saka [3] , Melek Güneş Yavuzer [4]

82 79

Amaç: Çalışmamızda amatör futbolcularda en sık gözlenen yaralanmaların ve bu yaralanmaların teşhis ve tedavisinde tercih edilen yöntemlerin dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Gözlemsel, retrospektif tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada OrtoSpor Spor Sakatlıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2009-2011 yılları arasında başvuran 513 amatör erkek futbolcunun hasta dosyaları taranmıştır.  Hasta dosyalarından yaş, boy, kilo, sigara kullanımı, yaralanma sayısı, yaralanma bölgesi, yaralanma nedeni ve uygulanan tedavi yöntemleri verileri kaydedilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 23.2 ± 4.9 yıl olan örneklemde yaralanma türleri incelendiğinde, strain (%29), sprain (%24.4) ve tendon yaralanmalarının (%12.1) en sık yaralanmalar olduğu gözlenmiştir. Diz (%47.3), ayak bileği (%24.3) ve kalçanın (%20.6) en sık yaralanan bölgeleri oluşturduğu ve en sık yaralanmanın alt ekstremitede gözlendiği belirlenmiştir. Yaralanma teşhisinde en sık tercih edilen yöntemin klinik değerlendirme (%61) olduğu belirlenmiştir. Tedavi yöntemi olarak en sık medikal tedavi ve istirahat (%47.4), takiben fizik tedavi uygulamalarının (%47) tercih edildiği görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda, amatör futbolcularda en sık gözlenen yaralanmaların alt ekstremitede ve strain türünde olduğu, en fazla klinik değerlendirme ile yaralanma teşhisi konulduğu ve medikal tedavi ve istirahatin en sık tercih edilen tedavi yöntemi olarak seçildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Futbol, spor yaralanmaları
  • 1. van Beijsterveldt AM, van de Port IG, Krist MR, Schmikli SL, Stubbe JH, Frederiks JE, et al. Effectiveness of an injury prevention programme for adult male amateur soccer players: a cluster-randomised controlled trial. British journal of sports medicine. 2012;46(16):1114-8.2. Faruk Yamaner Oİ, Abdullah Güllü, Dursun Güler, Mustafa Gümüş, Cem, Tevfik Akalın AK. Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Alt Ekstremite Yaralanmalarının Araştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2009;19(3):105-12.3. Bülent BAYRAKTAR İY. Yumuşak Doku Yaralanmaları, İyileşme Süreci ve Tedavi Yaklaşımları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2005;3(7):60-7.4. Zelyurt MK. Amatör Futbolcular Gerçekten Amatör Mü?: Amatör Futbolun ProfesyonelleĢme Eğilimi Üstüne Bir AraĢtırma. International Journal of Human Sciences. 2014.5. Ergen E. Spor Hekimliği, Sporda Sağlık Sorunları ve Sakatlıklar 1986.6. Schmidt-Olsen S, Jorgensen U, Kaalund S, Sorensen J. Injuries among young soccer players. The American journal of sports medicine. 1991;19(3):273-5.7. Grzegorz Adamczyk uL. Epidemiology of Football –Related Injuries Part 1. Acta Clinica 2002;2:236-50.8. Stubbe JH, van Beijsterveldt AM, van der Knaap S, Stege J, Verhagen EA, van Mechelen W, et al. Injuries in professional male soccer players in the Netherlands: a prospective cohort study. Journal of athletic training. 2015;50(2):211-6.9. Chomiak J, Junge A, Peterson L, Dvorak J. Severe injuries in football players. Influencing factors. The American journal of sports medicine. 2000;28(5 Suppl):S58-68.10. Young Sul Yoon MC, Dong Won Shin. Football Injuries at Asian Tournaments. The American Journal of Sports Medicine. 2004;32(36):436-41.11. Walden M, Hagglund M, Ekstrand J. Injuries in Swedish elite football--a prospective study on injury definitions, risk for injury and injury pattern during 2001. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2005;15(2):118-25.12. Inklaar H, Bol E, Schmikli SL, Mosterd WL. Injuries in male soccer players: team risk analysis. International journal of sports medicine. 1996;17(3):229-34.13. Woods C, Hawkins R, Hulse M, Hodson A. The Football Association Medical Research Programme: an audit of injuries in professional football-analysis of preseason injuries. British journal of sports medicine. 2002;36(6):436-41; discussion 41.14. Hawkins RD, Hulse MA, Wilkinson C, Hodson A, Gibson M. The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. British journal of sports medicine. 2001;35(1):43-7.15. Hasçelik Z. Spor Hastalıkları Nasıl Engellenebilir? Ankara: GSGM Yayınları; 1990.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pervin Güzelyüz
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Turgay Altınbilek
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6920-4357
Yazar: Seda Saka (Sorumlu Yazar)
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Melek Güneş Yavuzer
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { husagbilder419152, journal = {Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-625X}, address = {HALİÇ ÜNİVERSİTESİ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {75 - 86}, doi = {}, title = {AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Güzelyüz, Pervin and Altınbilek, Turgay and Saka, Seda and Yavuzer, Melek Güneş} }
APA Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . (2018). AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (1), 75-86. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/husagbilder/issue/39630/419152
MLA Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 75-86 <http://dergipark.gov.tr/husagbilder/issue/39630/419152>
Chicago Güzelyüz, P , Altınbilek, T , Saka, S , Yavuzer, M . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Pervin Güzelyüz , Turgay Altınbilek , Seda Saka , Melek Güneş Yavuzer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-625X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI %A Pervin Güzelyüz , Turgay Altınbilek , Seda Saka , Melek Güneş Yavuzer %T AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2018 %J Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2618-625X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Güzelyüz, Pervin , Altınbilek, Turgay , Saka, Seda , Yavuzer, Melek Güneş . "AMATÖR FUTBOLCULARDA SPOR YARALANMALARINDA TERCİH EDİLEN TETKİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 / 1 (Eylül 2018): 75-86.