http://dergipark.gov.tr/husbfd

Merhaba,

2014 yılı başlarında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri sağlık bilimleri alanında kanıt değeri yüksek, güncel ve bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği bir ‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’ nin yayın hayatına geçirilmesini önermişler ve bu öneri doğrultusunda yeni bir dergi oluşturulması hazırlıkları başlamıştır. Komisyon üyelerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu hazırlıkları bir yıldan kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıldı ve ilk sayımızla Aralık 2014 tarihinden itibaren karşınızdayız. 

Dergimizin fikir babası ve hazırlayıcısı Fakültemiz Stratejik Planlama Komisyonudur ve bu nedenle de dergimizin editörler kurulu, komisyon üyelerinden oluşmaktadır. Editörler kurulunda fakültemiz bölümlerine temsilen birer üye bulunmaktadır.  Dergimizin hazırlık sürecinde fakülte ve üniversitemiz yönetimi bizlerden desteğini esirgememiştir. Bu süreçte dergi projemiz üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş ve dergimizin çevrim-içi yayınlanmasında sunucu desteği üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi tarafından sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dergisi,  Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil-Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri alanlarında İngilizce ve Türkçe vaka çalışmaları ile birlikte araştırma ve derleme makalelerini yayınlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dergisi, yılda üç kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almasını planladığımız dergimizin alanda çalışan siz değerli profesyonellerin desteği ile kısa bir süre içerisinde bu hedeflerine ulaşacağı umuduyla, dergimizi ilginize sunuyoruz.

Editörler Kurulu


Cilt:4, Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 3 - Ara 2017