Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 1 - 12 2018-09-06

Türkiye'de işitme kayıplı yenidoğanların işitsel algı ve dil gelişimi
Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey

SEBNEM SEVINC [1] , AYSE SANEM SAHLI [2] , EROL BELGIN [3]

134 173

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, işitme kaybı tanısı alan yenidoğanların demografik ve klinik özelliklerini sunmak ve işitsel re/habilitasyon sonuçlarını işitsel algı, konuşma ve dil becerileri açısından değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Yenidoğanların demografik verileri alındıktan sonra, işitsel algı performansları ile alıcı ve ifade edici dil becerileri, Ling'in altı sesi testi, IT-MAIS/MAIS ve Okulöncesi Dil Ölçeği kullanılarak,  ilk başvuruda ve sonrasındaki 1., 2., 3., 4. ve 5. yılda değerlendirilmiştir.

Bulgular: İlk değerlendirmede ortalama yaşı 48.70 ± 17.19 ay (dağılım 5-75) olan toplam 30 yenidoğan (10 kız, 20 erkek) çalışmaya alınmıştır. Ling'in altı sesi ve IT-MAIS / MAIS puanlarında ve dolayısıyla fark etme ve tanıma performansında önemli artışlar olduğu görülmüştür.  Bu gelişmeler, özellikle birinci ve ikinci yıllarda daha belirgindir.  Yenidoğanların alıcı  ve ifade edici  dil performansları giderek artış görmekle birlikte,  ikinci yılın sonunda kronolojik yaş seviyesine ulaşmıştır.

Tartışma: Yenidoğan ulusal  işitme taraması programları, özellikle işitme kayıplı yenidoğanların erken teşhis, değerlendirme ve tedavileri için yaygınlaştırılmalıdır. Bu konularda iletişim becerileirnin artırılması ve geliştirilmesi ve  daha iyi sonuçlar elde edilmesi için oldukça gereklidir.

Aim: The aim of this retrospective cohort study was to present the demographic and clinical features of newborns diagnosed with hearing loss and to evaluate the results of hearing rehabilitation in terms of auditory perception and speech and language skills.

Materials and methods: Demographic data, auditory perception performances and receptive and expressive language skills of newborns were evaluated with Ling’s six sounds test, Infant-Toddler/Meaningful Auditory Integration Scale and Preschool Language Scale Fourth Edition on first admission and subsequently at 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th years.

Results: A total of 30 newborns (10 girls, 20 boys), with an average age of 48.70±17.19 (range, 5 to 75) months at the initial evaluation-were included in this study. There was significant increases on the detection and recognition performance of Ling’s six sounds and IT-MAIS/MAIS scores. These improvements were observed more remarkably especially in the first and second years. Receptive and expressive language performances of newborns were increasing gradually and reached to the level of chronologic age at the end of the second year.

Conclusion: Neonatal hearing screening programs must be popularized for early diagnosis and referral of newborns with hearing loss. Increased awareness and improvement of communication on these topics are mandatory for achievement of better results.


  • Reference1 Yusuf Kemaloğlu
  • Reference2 Yıldırım Bayazıt
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SEBNEM SEVINC (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe University, Vocational School of Health Services, Hearing-Speech Training Center
Ülke: Turkey


Yazar: AYSE SANEM SAHLI
Kurum: Hacettepe University, Vocational School of Health Services, Hearing-Speech Training Center
Ülke: Turkey


Yazar: EROL BELGIN
Kurum: ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF AUDIOLOGY
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { husbfd356438, journal = {Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 12}, doi = {10.21020/husbfd.356438}, title = {Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey}, key = {cite}, author = {SEVINC, SEBNEM and BELGIN, EROL and SAHLI, AYSE SANEM} }
APA SEVINC, S , SAHLI, A , BELGIN, E . (2018). Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 1-12. DOI: 10.21020/husbfd.356438
MLA SEVINC, S , SAHLI, A , BELGIN, E . "Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2018): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/husbfd/issue/39044/356438>
Chicago SEVINC, S , SAHLI, A , BELGIN, E . "Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2018): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey AU - SEBNEM SEVINC , AYSE SANEM SAHLI , EROL BELGIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21020/husbfd.356438 DO - 10.21020/husbfd.356438 T2 - Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9918 M3 - doi: 10.21020/husbfd.356438 UR - http://dx.doi.org/10.21020/husbfd.356438 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey %A SEBNEM SEVINC , AYSE SANEM SAHLI , EROL BELGIN %T Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey %D 2018 %J Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2528-9918 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21020/husbfd.356438 %U 10.21020/husbfd.356438
ISNAD SEVINC, SEBNEM , SAHLI, AYSE SANEM , BELGIN, EROL . "Türkiye'de işitme kayıplı yenidoğanların işitsel algı ve dil gelişimi". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Eylül 2018): 1-12. http://dx.doi.org/10.21020/husbfd.356438