Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hutfd

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini ve Index Copernicus dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/hutfd
Kapak Resmi

4.371

17.845

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini ve Index Copernicus dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.


Cilt: 15, Sayı; 3 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Alüminyum Toksisitesine Maruz Bırakılmış İnsan Lenfosit Hücrelerinde Çörek Otu (Nigella sativa) Ekstraktının Anti-Genotoksik ve Anti-Sitotoksik Etkileri
  Sayfalar 103 - 110
  Hakim ÇELİK, Abdurrahim KOÇYİĞİT, Cahit BAĞCI, İsmail KOYUNCU, Ali Ziya KARAKILÇIK
 2. Foramen zygomaticoorbitale, Foramen zygomaticotemporale, Foramen zygomaticofaciale İnsidansı ve Foramen zygomaticofaciale için Güvenli Bölge Tayini
  Sayfalar 111 - 115
  Serdar BABACAN, Nazan GÜNER, Nilgün TUNCEL ÇİNİ, İlker Mustafa KAFA
 3. İstanbul'da üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi maliyet analizi
  Sayfalar 116 - 124
  Mahmut DEMİR, Özgül SALİHOĞLU
 4. Tip 2 diyabetes mellitusun plazma fibrinojen düzeyine etkisi
  Sayfalar 125 - 128
  Eren GÜRKAN, Birsel KAVAKLI
 5. Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda patent duktus arteriozus sıklığı ve klinik sonuçlara etkisi: üçüncü düzey bir merkezin verileri
  Sayfalar 129 - 133
  Ufuk ÇAKIR, Cüneyt TAYMAN, Buse ÖZER BEKMEZ, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ
 6. Diagonal earlobe crease is associated with increased mean platelet volume
  Sayfalar 134 - 139
  Selim KUL, Muhammet Raşit SAYIN, İhsan DURSUN, Sinan ŞAHİN, Doğuş HEMŞİNLİ, Cihan AYDIN, Ahmet Hakan ATEŞ
 7. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Klebsiella pneumoniae sepsisin risk faktörleri, laboratuvar bulguları, mortalite oranları ve zaman içindeki antibiyotik dirençlerinin araştırılması
  Sayfalar 140 - 144
  Hüseyin GÜMÜŞ, Halil KAZANASMAZ
 8. Çocuklarda çift toplayıcı sistemlerde girişimsel yaklaşımlar: Klinik deneyimlerimiz ve literatürün gözden geçirilmesi
  Sayfalar 145 - 150
  Sefer Tolga OKAY, Esra ÖZÇAKIR, Serpil SANCAR, Hakan ERDOĞAN, Mete KAYA
 9. Hiperbarik tıp kliniğine yapılan diyabetik ayak konsültasyonlarının analizi ve etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 151 - 155
  Ali Erdal GÜNEŞ
 10. Aşırı Aktif Mesane Hastalarında İdrar Nerve Growth Faktör Düzeyi Ve Semptomlarla İlişkisi
  Sayfalar 156 - 160
  Eyyup Sabri PELİT, Erem Kaan BAŞOK, Banu İŞBİLEN BAŞOK, Asıf YILDIRIM, Fatma ÇETİN PELİT
 11. Üriner Sitoloji Raporlamasında Paris Sistemi Ne Kadar Etkin?
  Sayfalar 161 - 165
  Ayşegül AKSOY ALTINBOĞA, Aydan KILIÇARSLAN, Nuran SUNGU, Hayriye TATLI DOĞAN, Bahri GÖK, Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL
 12. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun yaş tipinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonun etkinliğinin araştırılması
  Sayfalar 166 - 175
  Müslüm TOPTAN, Ahmet SATICI, Ayhan SAĞLIK
 13. The Association Between Blood Homocystein-Paraoxonase Levels and the Polymorphisms of Methylenetetrahydrofolate Reductase and Paraoxonase 1 Genes in Alzheimer Disease Patients
  Sayfalar 176 - 181
  Hasan BAYINDIR, Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Salim NEŞELİOĞLU
 14. 25-OH Vitamin D Düzeyi Ölçümünde Radyoopak Madde İnterferansının Deneysel Araştırılması
  Sayfalar 182 - 185
  Ataman GÖNEL
 15. Biyofilm pozitif Staphylococcus epidermidis icaA gen ekspresyonuna, Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 kökeninin etkisinin in-vitro incelenmesi
  Sayfalar 186 - 189
  Mehmet DEMİRCİ, Akın YİĞİN
 16. Total Diz Artroplastisinde Periartiküler Enjeksiyon Deneyimlerimiz
  Sayfalar 190 - 193
  Nuray ALTAY, Mehmet Akif ALTAY, Evren BÜYÜKFIRAT, Mahmut Alp KARAHAN
 17. Subfoveal koroid neovaskülarizasyonlu yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda fotodinamik tedavi uygulaması
  Sayfalar 194 - 198
  Fatih Mehmet ADIBELLİ, Michael HALPERT
 18. Keçiboynuzu ekstrelerinin insan servikal kanser hücreleri üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik etkileri
  Sayfalar 199 - 206
  Hatice GÜMÜŞHAN AKTAŞ
 19. Romatoid artrit tanısı için kan sayım değerleri, sitrik sitrülin peptit (ccp) için referans olabilir mi?
  Sayfalar 207 - 210
  Serap SATIŞ
 20. Müdavi hekim ve konsültan hekim olarak gerçekleştirilen tibbi genetik konsültasyonlarinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 211 - 215
  Evren GÜMÜŞ
 21. Nd:YAG lazer arka kapsülotomi boyutunun refraksiyon ve göz içi basinç değerleri üzerine etkisi
  Sayfalar 216 - 220
  Mehmed uğur IŞIK
 22. Miyokardiyal köprülenme ve miyokardiyal repolarizasyon ilişkisi
  Sayfalar 221 - 225
  Mustafa Begenç TAŞCANOV, Fatih GÜNGÖREN, M.Emre ERKUŞ
 23. Yoğun bakım ünitesinde antidepresan ilaç kullanımına bağlı akut zehirlenme tanılı olguların geriye dönük analizi
  Sayfalar 226 - 229
  Mehmet Kenan EROL, Mahmut Alp KARAHAN, Nuray ALTAY, Evren BÜYÜKFIRAT
 24. Bir üniversite hastanesine KOAH alevlenme ile yatan hastaların genel özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 230 - 235
  İdris KIRHAN, Fatih ÜZER
 25. Non-kardiyak iskemik inmeli hastalarda prognoz ile troponin ilişkisi
  Sayfalar 236 - 240
  Mustafa CEYLAN, Ahmet YALÇIN
 26. Seroprevalence of hepatitis and HIV in people admitted to Diyarbakır state hospital
  Sayfalar 241 - 244
  Mehmet Sinan DOĞAN, Veysel ERATİLLA, Elif ERATİLLA
 27. Nontravmatik femur kırığı hastalarında mortalite ve hastanede kalış süresini etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi
  Sayfalar 245 - 249
  Mehmet TEPE, Mevlüt DOĞUKAN, Öznur ULUDAĞ, Mehmet DURAN, Abuzer ULUDAĞ
 28. Comparison of pregnancy and neonatal outcome in spontaneous and invitro fertilization (IVF) twin pregnancies
  Sayfalar 250 - 254
  Coşkun ŞİMŞİR, Ziya KALEM, Batuhan BAKIRARAR, Muberra NAMLI KALEM
 29. Kolorektal kanserli hastaların karaciğer metastazlarına uygulanan transarteriyal kemoembolizasyon tedavisinin erken dönem sonuçları ve komplikasyonları
  Sayfalar 255 - 258
  Muhammet ARSLAN, Serkan DEĞİRMENCİOĞLU, Muhammed TEKİNHATUN, Atike Gökçen DEMİRAY
 30. Successful treatment of paliperidone palmitate induced akathisia with mirtazapine: A case report
  Sayfalar 259 - 261
  Hamza AYAYDIN, Şermin BİLGEN ULGAR
 31. Sekonder İnfertil Bir Kadında Dev Myom Vakası
  Sayfalar 262 - 264
  Hacer UYANIKOĞLU, Güler ÇAKMAK, Emine Bihter GÜNDOĞDU
 32. G6PD eksikliği olan hastada favizme bağlı aneminin spontan düzelmesi
  Sayfalar 265 - 268
  MAHMUT DEMİR, Ahmet GÜZELÇİÇEK, Hüseyin GÜMÜŞ, Halil KAZANASMAZ, Abdullah SOLMAZ
 33. Bir annenin EMDR terapisi sonrası çocuğunun okul başarısızlığında dramatik düzelme
  Sayfalar 269 - 272
  Şermin BİLGEN ULGAR, Hamza AYAYDIN