Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-7188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/

Harran Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, tüm veteriner hekimliği ve sağlık bilimleri kurumlarına ve bireylere ulaşmayı amaçlayan, 6 ayda bir ve yılda 2 kez elektronik ortamda yayınlanan, ücretsiz bilimsel ve kör hakemli bir dergidir. Kısaltılmış isim “Harran Üniv Vet Fak Derg”dir. Dergi, Dergipark sisteminde editoryal incelemeye tabidir.

Dergiye gönderilen tüm yeni makaleler, Editör tarafından Danışma Kuruluna gönderilir ve incelenir, yayın kurallarına uymayan makaleler reddedilir. Editör ve Danışma Kurulu tarafından uygun bulunan makaleler, iThenticate programı ile intihal yönünden incelendikten sonra en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen makaleler editör tarafından dil ve dilbilgisi açısından incelenir ve kabul edilir. Kabul edilen makaleler dizgiye gönderilir. Dizgiden gelen makale, son kontrol için yazara gönderilmesinden sonra onay durumunda yayın için sıraya alınır.

Dergimizde yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler için telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Harran Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, aşağıdaki şekilde indekslenen veya özetlenen uluslararası bir dergidir:

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2146-7188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/
Kapak Resmi

20.573

93.279

Harran Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, tüm veteriner hekimliği ve sağlık bilimleri kurumlarına ve bireylere ulaşmayı amaçlayan, 6 ayda bir ve yılda 2 kez elektronik ortamda yayınlanan, ücretsiz bilimsel ve kör hakemli bir dergidir. Kısaltılmış isim “Harran Üniv Vet Fak Derg”dir. Dergi, Dergipark sisteminde editoryal incelemeye tabidir.

Dergiye gönderilen tüm yeni makaleler, Editör tarafından Danışma Kuruluna gönderilir ve incelenir, yayın kurallarına uymayan makaleler reddedilir. Editör ve Danışma Kurulu tarafından uygun bulunan makaleler, iThenticate programı ile intihal yönünden incelendikten sonra en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen makaleler editör tarafından dil ve dilbilgisi açısından incelenir ve kabul edilir. Kabul edilen makaleler dizgiye gönderilir. Dizgiden gelen makale, son kontrol için yazara gönderilmesinden sonra onay durumunda yayın için sıraya alınır.

Dergimizde yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler için telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Harran Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, aşağıdaki şekilde indekslenen veya özetlenen uluslararası bir dergidir:

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Mannheimia haemolytica İzole Edilen Pyometralı Bir Kedi Uterusunun Anormal Genişlemesi
  Sayfalar 233 - 236
  Zeynep GÜNAY UÇMAK, Belgi DİREN SIĞIRCI, Melih UÇMAK, Ali Can ÇETİN, Kemal METİNER, Barış HALAÇ
 2. Kangal Köpeklerinde Trachea’nın Bilgisayarlı Tomografi ile Üç Boyutlu Değerlendirilmesi
  Sayfalar 133 - 137
  Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Zait Ender ÖZKAN, Saime Betül BAYGELDİ, Yeşim ASLAN KANMAZ
 3. Effects of Oleuropein on Hyperglycemia, Total Oxidant and Antioxidant Capacity in Streptozotosin-Diabetic Rats Treated with Metformin and Insulin
  Sayfalar 138 - 143
  Nadide Nabil KAMİLOĞLU, Hülya DAĞDELEN HASTÜRK
 4. Şanlıurfa Yöresinde Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
  Sayfalar 144 - 148
  Hikmet ÜN, İrfan ÖZGÜNLÜK, Mehmet ÇABALAR
 5. Fiziksel ve Kimyasal Koşulların Çeşitli Yöntemlerle Elde Edilmiş Viral DNA’ya Etkileri
  Sayfalar 149 - 153
  Zeynep AKKUTAY YOLDAR
 6. Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Ratlarda Mate (Ilex paraguariensis) Çayının Obeziteyi Önleyici Etkisinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak Araştırılması
  Sayfalar 154 - 161
  Ahmet UYAR, Erhan ESİM
 7. Koyun ve Keçilerde Doğumun İndüksiyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 162 - 167
  E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
 8. Sütçü İneklerde Pnömovagina ile Açlık Çukurluğu Derinliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Ön Çalışma
  Sayfalar 168 - 172
  E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
 9. Intrarenal Segmentation of the Renal Arteries in the Red Fox (Vulpes Vulpes Leinnoleus 1758) from Anatolia
  Sayfalar 173 - 178
  Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Mehmet CAN, Gürsoy AKSOY
 10. Akrep Antivenomunun İmmunassay Yöntem Üzerindeki İnterferans Etkisinin Deneysel Araştırılması
  Sayfalar 179 - 185
  Ataman GÖNEL
 11. Serological Investigation of Equine Viral Arteritis Infection in Donkeys and Horses in the Eastern Anatolia Region
  Sayfalar 186 - 191
  Sibel GÜR, Metin GÜRÇAY, Bünyamin İREHAN, Turhan TURAN
 12. Deneysel Diyabetik Ratlarda Ardıç (Juniperus communis L.) Yağının Nefropati Üzerine Etkileri
  Sayfalar 192 - 199
  Turan YAMAN, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
 13. Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 200 - 206
  Gürbüz AKSOY, Mehmet AVCI, Halil Selçuk BİRİCİK, Oktay KAPLAN, Muğdat YERTÜRK
 14. Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi
  Sayfalar 207 - 212
  Selvinaz YAKAN
 15. Buzağılarda Doğum Sırasında ve Sonrasında Şekillenen Kırık Olgularının ve Sağaltım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 213 - 218
  İbrahim YURDAKUL
 16. Broiler Piliçlerde A Vitamin Yokluğunda Patolojik Bulgular
  Sayfalar 219 - 221
  Aydın ÇEVİK
 17. Pathomorphologic Characteristics of Non-Neoplastic Lesions in Bovine Urinary Bladders
  Sayfalar 222 - 228
  Hikmet KELES, Mehmet Fatih BOZKURT, Zafer OZYILDIZ, Mehmet Eray ALCIGIR
 18. Probiyotik Etkili Bifidobacterium longum ATCC 15707’nin, Staphylococcus aureus ATCC 29213’e İn-vitro Etkisinin Real-Time PCR Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 229 - 232
  Akın YİĞİN, Mehmet DEMİRCİ