Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-717X | e-ISSN 2146-7188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-717X | e-ISSN 2146-7188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/
Kapak Resmi

16.523

53.719
Sayı:1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Haz 2017
 1. Simental Irkı Bir Buzağıda Çoklu Ürogenital Sistem Anomalisi
  Sayfalar 95 - 98
  Sadık YAYLA, Engin KILIÇ, Hasan ÖZEN, Vedat BARAN, Uğur AYDIN, Emin KARAKURT
 2. Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması
  Sayfalar 99 - 101
  Duygu DALĞIN, Yücel MERAL, Taylan ÖNYAY, Metin ÇENESİZ
 3. Nöroprotektif Etkili Bir Flavonoid: Nobiletin
  Sayfalar 102 - 107
  Gül Fatma YARIM, Metin ÇENESİZ, Murat YARIM, Filiz KAZAK
 4. Viral Enfeksiyonlarda Telomeraz Aktivitesi
  Sayfalar 108 - 111
  Elif BAYRAM, Metin ÇENESİZ, Semra OKUR GÜMÜŞOVA
 5. In Vitro Sitotoksisite Testleri
  Sayfalar 112 - 118
  Orhan TOKUR, Abdurrahman AKSOY
 6. Diyetsel Zeolitin, Japon Bıldırcınlarında Besi Performansı ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 5
  Mehmet Hanifi DURAK, Tahir BAYRIL, Aynur ŞİMŞEK, İlyas ALAK, Esra GÖKALP, Sema GÜRGÖZE
 7. Kliniğimize Gelen Koyun ve Keçi Dystocia Olgularının Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik Yaklaşım ve Sonuçlar
  Sayfalar 6 - 10
  Ömer KORKMAZ, Hayrettin ÇETİN, Mehmet Osman ATLI, Abuzer Kafar ZONTURLU
 8. Ratlarda Parasetamol ile Oluşturulan Hepatotoksisite Üzerine Taraxacum officinale Etanol Ekstraktının Etkisi
  Sayfalar 11 - 18
  Esra AKTAŞ ŞENOCAK, Betül APAYDIN YILDIRIM
 9. Sığırlarda Ahır Zemin Tiplerinin Ayak Hastalıkları ve Tırnak Deformasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 19 - 24
  Mehmet Cengiz HAN, Aydın SAĞLIYAN, Eren POLAT
 10. Kısırlaştırılan Kedilerde Krom Pikolinatın Ağırlık Artışı, Morfometrik Ölçümler ile Kan Lipid ve Leptin Seviyelerine Etkisi
  Sayfalar 25 - 31
  Öznur ASLAN, Kutlay GÜRBULAK, Fatma UYANIK, Yücel ÇAM, Kazım GÜVENÇ
 11. Nijerya’nın Kwara Eyaletinde Tüketime Sunulan Kızartılmış Balıklar ile Kullanılan İşleme Levhası ve Aletlerde Listeria monocytogenes Varlığının Belirlenmesi
  Sayfalar 32 - 37
  Ibrahim ADESHINA, Mozeedah ABDULWAHAB, Yusuf Adetunji ADEWALE, Sa'adu Bala SULEIMAN, Lateef Oloyede TIAMIYU
 12. Kırşehir İli Merkez İlçede Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi
  Sayfalar 38 - 45
  Coşkun ÇELİK, Savaş SARIÖZKAN
 13. Laktasyondaki İneklerde Tohumlama Anında Azaltılan GnRH Dozunun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 46 - 50
  Ramazan SERTKOL, Mustafa Kemal SARIBAY
 14. Brucella canis’in Tanısında Eksfolyatif Sitopatoloji Verilerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Kültür ve ELISA Yöntemleri ile Karşılaştırması
  Sayfalar 51 - 56
  Nihat YUMUSAK, Pelin Fatos POLAT, Sevil ERDENLIG GURBILEK, Cigdem CEBI SEN, Rahsan YILMAZ
 15. GAP Bölgesi’nde Pestisit Satış Yerlerinde Çalışanlarda Kolinesteraz İnhibitörleri ve Karaciğer Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 62
  Fatma MUTLU, Zeynep ŞİMŞEK, Mehmet CİCİ
 16. Aydın ve İzmir İllerindeki Koyun ve Keçilerde Pestivirus Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması
  Sayfalar 63 - 68
  Zafer Emin URAL, Nural EROL
 17. Köpekte Beynin 3 Tesla Manyetik Rezonans ile 3 Boyutlu Multiplanar Rekonstruksiyonu
  Sayfalar 69 - 72
  Çağdaş OTO
 18. Sığırlarda Oküler ve Perioküler Tümörlerin Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 73 - 78
  Ünal YAVUZ, Nihat YUMUŞAK
 19. Koç Spermasının Dondurulmasında Bireysel Farklılıkların Etkisi
  Sayfalar 79 - 83
  Çiğdem ÇEBİ ŞEN, Recai KULAKSIZ, Ali DAŞKIN, Ergun AKÇAY
 20. Yaş Domates Posasına Farklı Düzeylerde Melaslı Kuru Şeker Pancarı Posası İlavesinin Silaj Kalitesi ile İn Vitro Sindirim Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 84 - 89
  Halim Gökhan SARGIN, Nihat DENEK
 21. Güvercinde (Columbidae columbiformes) Pekten Okulinin Histomorfolojik Yapısı
  Sayfalar 90 - 94
  Deniz KORKMAZ