Baş Editör / Editor-in-Chief

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı

OKAN Üniversitesi, Tıp Fakültesi

e-mail: chiefiaaoj@gmail.com

Sorumlu Alan Editörleri

Prof.Dr. Elif Sonsuzoğlu

Sorumlu Alan Editörü

Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

e-mail: esonsuzoglu@gmail.com

iaaojssj@gmail.com


 Doç. Dr. Bilge GÖK

Sorumlu Alan Editörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e-mail: bilgeb@hacettepe.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Aliye ERDEM

Sorumlu Alan Editörü

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

e-mail: aliye.erdem@ankara.edu.tr

Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Turgay Berksoy

Marmara Üniversitesi


Dr. Mustafa Özel

Şehir Üniversitesi


Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi


Prof.Dr. Naim Kapucu

Florida State Üniversitesi

IAAOJ

Akademik Koordinatör

Dr. Emine Seda Koç

e-mail: coordinatoriaaoj@gmail.com 


Teknik Koordinatör

Dr. Mustafa Karataş

e-mail: coordinatoriaaoj@gmail.com 


IAAOJ İngilizce Editörü

Yasenya SÖYLER

e-mail: yasenyadenyal.yd@gmail.com