Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 76 - 93 2018-04-29

Patients With Health Professionals (Doctors And Nurses) Communication Between The Problems And Solutions
Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Emel BAŞOL [1]

159 1391

Contact people breathe it everywhere and always has. After birth, the baby starts to communicate with noticing around and continues until death. Verbal or nonverbal expression is absolute in itself in order to survive, and one of the most basic human needs. Communication in our age has a greater significance than ever before. The reason is attributable to the contact of the base information transmission device of a power source today. Communication between health care worker and patients are under the influence of many factors. Determine the nature of this communication is sometimes influenced by the characteristics of patients can sometimes as the characteristics of health care.

Health systems in many of the health care worker and patient outcomes closely the quality of communication is affected. Physician and nurse satisfaction, patient satisfaction, and quality is important for the development. In this study, it is considered within the scope of communication of health care workers, especially doctors and nurses with patients. In addition, the aim of this study was to determine the communication problems between patients and health care workers and make suggestions for solutions.

İletişim insanın nefes aldığı her yerde ve her zaman bulunmaktadır. Doğumdan sonra bebeğin etrafını fark etmesiyle iletişim başlar ve ölene kadar devam eder. İnsanın hayatta kalabilmesi için kendini sözlü veya sözsüz olarak ifade etmesi mutlaktır ve en temel gereksinimlerinden birisidir. Yaşadığımız çağda iletişim her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel aracının iletişimden kaynaklanmasıdır. Sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki iletişim birçok faktörün etkisi altındadır. Bu iletişimin özelliğini belirleyen, bazen sağlık çalışanlarının özelliklerinden olabildiği gibi bazen de hastaların özelliklerinden etkilenmektedir.


            Sağlık sisteminin pek çok çıktısı sağlık çalışanları-hasta iletişiminin niteliğinden yakından etkilenmektedir. Hekim ve hemşire tatmini, hasta memnuniyeti, kalite ve sağlık sektörünün gelişmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, hastalar ile sağlık çalışanları özellikle doktor ve hemşire kapsamındaki iletişim ele alınmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki iletişim sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yolu için önerilerde bulunmaktır.

  • Hastalık Nedir?; http://www.turkcebilgi.com/hastal%C4%B1k
  • İletişim Nedir?; http://co-ict-learning.aimcy.eu/pluginfile.php/523/mod_resource/content/1/%C4%B0LET%C4%B0%C5 %9E%C4%B0M.pdf
  • Öztürk Ş. Y., “Sağlık Sektöründe İnsan Odaklı İlişkilerin Değişimi”, 2009; http://www.sdplatform.com/Dergi/180/Saglik-sektorunde-insan-odakli-iliskilerin-degisimi.aspx
  • Why is SBAR communication so critical?; http://www.saferhealthcare.com/sbar/what-is-sbar/
  • Yalçın N. – Aştı T., “Hemşire – Hasta Etkileşimi”, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, İstanbul, 2011
  • Disease; http://dictionary.reference.com/browse/disease
  • Disease; http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/disease
  • Çiftçioğlu B. A. – Ordun G., “Hastaların Hekimlerin Kendileri İle Kurdukları İletişiminden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma”, Cilt 9 Sayı 34, Bursa, 2010
  • Atıcı E., “Hasta – Hekim İlişkisini Etkileyen Unsurlar”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2) 91-96, Bursa, 2007
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel BAŞOL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iaaoj418662, journal = {International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {76 - 93}, doi = {}, title = {Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {BAŞOL, Emel} }
APA BAŞOL, E . (2018). Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 76-93. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iaaoj/issue/36744/418662
MLA BAŞOL, E . "Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri". International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 76-93 <http://dergipark.gov.tr/iaaoj/issue/36744/418662>
Chicago BAŞOL, E . "Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri". International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 76-93
RIS TY - JOUR T1 - Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri AU - Emel BAŞOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 93 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri %A Emel BAŞOL %T Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi %P -2148-3175 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD BAŞOL, Emel . "Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri". International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Nisan 2018): 76-93.