Başeditör
Ad: Dr. Recep HALICIOGLU
E-posta: rhalicioglu@osmaniye.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Hakan Çelik
E-posta: hkncelik01@gmail.com