Proofreading and Translation (Düzeltme ve Çeviri Desteği)

TR

Akademik çalışmalarınızın indeksli dergilerde kabul olma olasılığını yükseltmek, okunurluğunun ve atıf alma olasılığının arttırılması için Proofreading (kontrol ve düzeltme) işlemlerinin yapılması önerilmektedir. Bu yüzden dergi olarak yazarlarımıza ve akademik dil yazım desteği almak isteyenlere katkı sağlamak için, Çeviri ve Proofreading hizmeti sunmaktayız. 


DESTEKLER: 

1- Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe akademik çeviri (translation)

2- Hazırlanmış makale ve yazıların yazım kontrolü (Proofreading)


DESTEKLENEN YAZIM TÜRLERİ: 

Makaleler, bildiriler, tezler, kitaplar, sayfalar, paragraflar vb.


BAŞVURU SÜRECİ: 

1- Çalışmanızı Word (doc, docx) formatında almak istediğiniz desteği belirterek gönderin. İletişim: iarej.info@gmail.com

2- Çalışmanız deneyimli, anlaşmalı çevirmenlere gönderilir ve dergimize özel uygun teklif ve bitiş tarihi alınır.

3- Kabul etmeniz durumunda çeviri veya düzeltme (proofreading) yapılır.

     İletişim: iarej.info@gmail.comEN

In order to increase acceptance possibility of your scientific and academic studies by indexed journals, and increase their readability and citation possibility, proofreading is strongly advised. Therefore, to provide contribution for our authors and those requesting academically writing support, we present translation and proofreading service.

 

SUPPORTS

1- Academically translation from Turkish to English and from English to Turkish

2- Proofreading of your articles and texts

 

SUPPORTED WRITING TYPES

Articles, reports, theses, books, papers, paragraphs etc.

 

APPLICATION PROCESS

1- Sent your study in Microsoft Word format (*doc, *docx) and define what type of support you request. (Contact: iarej.info@gmail.com )

2- Your study will be forwarded to our alliance talented translators for taking appropriate price offer and due date.

3- Once you accept the offer, your translation or proofreading will be completed.

(Contact: iarej.info@gmail.com )