Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2536-4642)  [Journal of the International Scientific Researches], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

IBAD, Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

IBADda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

IBADda insan ve toplum bilimlerinin tüm alanları ile (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dilbilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

IBAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Ancak ele alınan konunun içeriğine göre bu oran %50'ye kadar çıkabilir. 

IBAD, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

 IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

  • DOAJ
  • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
  • ResearchBib (Academic Resource Index),
  • Google Scholar
  • JF (JournalFactor)
  • I2OR (International Institute of Organized Research     
  • COSMOS IF

IBAD EBSCO ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE izlenmektedir.


                                       KONGRE DUYURUSU                                

    ICES-2018

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Kongresi (ICES-2018) 9-11 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir. 

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) will be held on April 9-11, 2018 in Istanbul, TURKEY

http://www.ibadcongresses.org/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   IBAD-2018
3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2018) 9-11 Temmuz 2018 tarihinde Üsküp, MAKEDONYA'da düzenlenecektir.

3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences will be held on July 9-11, 2018 in Skopje, MACEDONIA 
http://www.skopje.ibadcongresses.org/

Güz 2017 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
IBAD CONGRESSES

1st International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences

Proceedings Book of IBAD Madrid, SPAIN-2016
PART 1                             PART 2


2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences


Open Access&CC By

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır