Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)
Kapak Resmi
e-ISSN 2536-4642 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |

 Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2536-4642)  [Journal of the International Scientific Research], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • SOBIAD
 • DOAJ
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • I2OR (International Institute of Organized Research     
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • ISI (International Scientific Indexing)

IBAD EBSCO ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE izlenmektedir.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)

e-ISSN 2536-4642 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |
Kapak Resmi

25.230

40.106

 Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2536-4642)  [Journal of the International Scientific Research], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • SOBIAD
 • DOAJ
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • I2OR (International Institute of Organized Research     
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • ISI (International Scientific Indexing)

IBAD EBSCO ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE izlenmektedir.Bahar 2018 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. Jenerik 3 / 1, 2018
  Sayfalar 1 - 1
  editör ibad
 2. İçindekiler (3 / 1, 2018)
  Sayfalar 2 - 2
  Editör ibad
 3. GELENEKSEL JAPON KULLANIMI’NIN AMERİKAN ALIŞKANLIĞI İLE SENTEZİ OLARAK YENİ BİR KULLANIM: “TEPPANYAKİ”
  Sayfalar 1 - 11
  İlknur YÜKSEL
 4. MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 12 - 24
  Sinan GİRGİN, Tanju DEMİR
 5. MOBİLYADA AYIPLI MAL NEDENİYLE TÜKETİCİNİN HAKLARI
  Sayfalar 25 - 34
  Osman Devrim ELVAN
 6. BANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p,q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 35 - 54
  Önder BÜBERKÖKÜ
 7. EMPRICAL EXAMINATION OF THE TURKISH TRADE DEFICIT
  Sayfalar 55 - 78
  Hasan ALPAGU, Murat İŞIKER
 8. XVII. YÜZYIL ÜÇ BESTEKÂRININ ALTI ÂYİN-İ ŞERÎFİNİN MÜZİKÂL ANALİZİ
  Sayfalar 79 - 90
  Sinem ÖZDEMİR, Şirin KARADENİZ GÜNEY, Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN
 9. LİZBON ANTLAŞMASI’NIN AB’NİN KURUMSAL YAPISINA ETKİLERİ
  Sayfalar 91 - 103
  Demokaan DEMİREL
 10. ADAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN “EDEBİYAT ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA ANALİZİ
  Sayfalar 104 - 117
  Hayrullah KAHYA
 11. DİJİTAL İNOVASYON STRATEJİSİ YÖNETİMİ
  Sayfalar 118 - 130
  Ertuğrul KARAÇUHA, Güven PADO
 12. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA, YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA BECERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 131 - 144
  Senem Seda ŞAHENK ERKAN, Asude BALABAN DAĞAL
 13. MEVSİMSEL BİTKİ GÖRÜNÜMLERİNİN TERCİH VE ALGISAL FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 145 - 154
  Emine TARAKÇI EREN, Elif Merve ALPAK, Tuğba DÜZENLİ
 14. 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMININ TÜRKİYE’DE UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ PROGRAMLARA YANSIMASI
  Sayfalar 155 - 162
  Yusuf KESKİN
 15. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TARZI ARAYIŞINDA, YENİ ARGÜMANLAR: MANİSA VESTEL FABRİKASINDA BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 181 - 193
  Yasin BARUT, Meltem ONAY
 16. SANATSAL CAMLARDA KEMİK TOZU KULLANIMI
  Sayfalar 194 - 203
  Emir ÖZKAYA, Selvin YEŞİLAY
 17. YEREL YÖNETİMLERDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ
  Sayfalar 204 - 218
  Orhan Veli ALICI, Kamil ÖZASLAN
 18. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 230 - 240
  Burcu ÜZÜM, Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA
 19. MEKANSIZ ZAMANLAR ZAMANSIZ MEKANLAR ARASINDAKİ PLAZA ÇALIŞANI BEYAZ YAKA'LAR
  Sayfalar 241 - 261
  Şebnem GÜRSOY ULUSOY
 20. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
  Sayfalar 262 - 274
  Nadir ÇELİKÖZ, Mine ÇELİKÖZ
 21. KÜLTÜR VE KÜLTÜR BOYUTLARININ İNOVASYON KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 275 - 292
  Dr. Güven PADO, Lale TEZCAN
 22. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARINA KATKILARI
  Sayfalar 293 - 303
  Yunus Emre GÜL
 23. TÜRK SİNEMASI ÖRNEKLEMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN BATI İLE KÜLTÜREL YAKINLAŞMA SERÜVENİ
  Sayfalar 304 - 318
  Nizamettin DOĞAR
 24. MELEKEND/MOLLAKENT MEDRESESİ’NDE EĞİTİM HAYATI VE MİMARİ
  Sayfalar 327 - 348
  İbrahim Burçin ASNA
 25. TRABZON İLİNİN YAYLA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLERİLMESİ VE FARKINDALIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 349 - 361
  Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN, Makbulenur BEKAR, Cengiz ACAR
 26. AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER İNDEKSİ ÇERÇEVESİNDE AB ADAY ÜLKELERİ ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ ANALİZİ (2006-2016)
  Sayfalar 362 - 376
  Nurdan KUŞAT
 27. CİNSEL SALDIRGANLIK
  Sayfalar 319 - 327
  Aysun ERGÜL TOPÇU, Gökhan TOPÇU
 28. AKADEMİSYENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ : SİSTEMATİK BİR DERLEME
  Sayfalar 163 - 180
  Zihniye OKRAY
 29. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIK
  Sayfalar 219 - 229
  Çiğdem SAMANCI TEKİN, Fatih KARA
Makale Gönder
IBAD CONGRESSES

1st International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences

Proceedings Book of IBAD-2016 Madrid, SPAIN 
PART 1                             PART 2

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences 

3rd InternationalScientific Research Congress on Humanities and Social Sciences