Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)
Kapak Resmi
e-ISSN 2536-4642 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |

                                       KONGRE DUYURUSU                                

  3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2018) 9-11 Temmuz 2018 tarihinde Üsküp, MAKEDONYA'da düzenlenecektir.

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences will be held on July 9-11, 2018 in Skopje, MACEDONIA  http://www.skopje.ibadcongresses.org/

Dergimize kongrelerden bağımsız olarak da makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2536-4642)  [Journal of the International Scientific Research], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

IBAD, Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

IBADda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

IBADda insan ve toplum bilimlerinin tüm alanları ile (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dilbilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

IBAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %30’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Ancak ele alınan konunun içeriğine göre bu oran %50'ye kadar çıkabilir. 

IBAD, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

 IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • SOBIAD
 • DOAJ
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • I2OR (International Institute of Organized Research     
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • SIS (Scientific Indexing Service) 

IBAD EBSCO ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE izlenmektedir.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)

e-ISSN 2536-4642 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |
Kapak Resmi

14.992

20.772

                                       KONGRE DUYURUSU                                

  3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2018) 9-11 Temmuz 2018 tarihinde Üsküp, MAKEDONYA'da düzenlenecektir.

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences will be held on July 9-11, 2018 in Skopje, MACEDONIA  http://www.skopje.ibadcongresses.org/

Dergimize kongrelerden bağımsız olarak da makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2536-4642)  [Journal of the International Scientific Research], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

IBAD, Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

IBADda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

IBADda insan ve toplum bilimlerinin tüm alanları ile (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dilbilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

IBAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %30’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Ancak ele alınan konunun içeriğine göre bu oran %50'ye kadar çıkabilir. 

IBAD, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.

 IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • SOBIAD
 • DOAJ
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • I2OR (International Institute of Organized Research     
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • SIS (Scientific Indexing Service) 

IBAD EBSCO ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE izlenmektedir.Bahar 2018 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. Jenerik 3 / 1, 2018
  Sayfalar 1 - 1
  editör ibad
 2. GELENEKSEL JAPON KULLANIMI’NIN AMERİKAN ALIŞKANLIĞI İLE SENTEZİ OLARAK YENİ BİR KULLANIM: “TEPPANYAKİ”
  Sayfalar 1 - 11
  İlknur YÜKSEL
 3. MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 12 - 24
  Sinan GİRGİN, Tanju DEMİR
 4. MOBİLYADA AYIPLI MAL NEDENİYLE TÜKETİCİNİN HAKLARI
  Sayfalar 25 - 34
  Doç.Dr. Osman Devrim ELVAN
 5. BANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p,q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 35 - 54
  Yrd.Doç.Dr. Önder BÜBERKÖKÜ
 6. EMPRICAL EXAMINATION OF THE TURKISH TRADE DEFICIT
  Sayfalar 55 - 78
  Yrd.Doç.Dr. Hasan ALPAGU, Arş.Gör. Murat İŞIKER
 7. XVII. YÜZYIL ÜÇ BESTEKÂRININ ALTI ÂYİN-İ ŞERÎFİNİN MÜZİKÂL ANALİZİ
  Sayfalar 79 - 90
  Yrd.Doç.Dr. Sinem ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Şirin KARADENİZ GÜNEY, Öğretim Görevlisi Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN
 8. LİZBON ANTLAŞMASI’NIN AB’NİN KURUMSAL YAPISINA ETKİLERİ
  Sayfalar 91 - 103
  Yrd.Doç.Dr. Demokaan DEMİREL
 9. ADAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN “EDEBİYAT ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA ANALİZİ
  Sayfalar 104 - 117
  Yrd.Doç.Dr. Hayrullah KAHYA
 10. DİJİTAL İNOVASYON STRATEJİSİ YÖNETİMİ
  Sayfalar 118 - 130
  Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA, Dr. Güven PADO
 11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA, YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA BECERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 131 - 144
  Dr. Senem Seda ŞAHENK ERKAN, Dr. Asude BALABAN DAĞAL
 12. MEVSİMSEL BİTKİ GÖRÜNÜMLERİNİN TERCİH VE ALGISAL FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 145 - 154
  Arş.Gör. Emine TARAKÇI EREN, Dr. Elif Merve ALPAK, Yrd.Doç.Dr. Tuğba DÜZENLİ
 13. 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMININ TÜRKİYE’DE UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ PROGRAMLARA YANSIMASI
  Sayfalar 155 - 162
  Doç.Dr. Yusuf KESKİN
 14. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TARZI ARAYIŞINDA, YENİ ARGÜMANLAR: MANİSA VESTEL FABRİKASINDA BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 181 - 193
  Dr. Yasin BARUT, Prof.Dr. Meltem ONAY
 15. SANATSAL CAMLARDA KEMİK TOZU KULLANIMI
  Sayfalar 194 - 203
  Emir ÖZKAYA, Selvin YEŞİLAY
 16. YEREL YÖNETİMLERDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ
  Sayfalar 204 - 218
  Orhan Veli ALICI, Kamil ÖZASLAN
 17. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 230 - 240
  Dr. Burcu ÜZÜM, Yrd.Doç.Dr. Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA
 18. MEKANSIZ ZAMANLAR ZAMANSIZ MEKANLAR ARASINDAKİ PLAZA ÇALIŞANI BEYAZ YAKA'LAR
  Sayfalar 241 - 261
  Şebnem GÜRSOY ULUSOY
 19. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
  Sayfalar 262 - 274
  Prof.Dr. Nadir ÇELİKÖZ, Yrd.Doç.Dr. Mine ÇELİKÖZ
 20. KÜLTÜR VE KÜLTÜR BOYUTLARININ İNOVASYON KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 275 - 292
  Dr. Güven PADO, Lale TEZCAN
 21. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARINA KATKILARI
  Sayfalar 293 - 303
  Yunus Emre GÜL
 22. TÜRK SİNEMASI ÖRNEKLEMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN BATI İLE KÜLTÜREL YAKINLAŞMA SERÜVENİ
  Sayfalar 304 - 318
  Nizamettin DOĞAR
 23. MELEKEND/MOLLAKENT MEDRESESİ’NDE EĞİTİM HAYATI VE MİMARİ
  Sayfalar 327 - 348
  İbrahim Burçin ASNA
 24. TRABZON İLİNİN YAYLA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLERİLMESİ VE FARKINDALIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 349 - 361
  Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN, Makbulenur BEKAR, Cengiz ACAR
 25. AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER İNDEKSİ ÇERÇEVESİNDE AB ADAY ÜLKELERİ ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ ANALİZİ (2006-2016)
  Sayfalar 362 - 376
  Yrd.Doç.Dr. Nurdan KUŞAT
 26. CİNSEL SALDIRGANLIK
  Sayfalar 319 - 327
  Dr. Aysun ERGÜL TOPÇU, Dr. Gökhan TOPÇU
 27. AKADEMİSYENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ : SİSTEMATİK BİR DERLEME
  Sayfalar 163 - 180
  Doç.Dr. Zihniye OKRAY
 28. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIK
  Sayfalar 219 - 229
  Dr. Çiğdem SAMANCI TEKİN, Yrd.Doç. Fatih KARA