Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 130 - 141 2017-12-01

İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR

Serap YILMAZ [1] , Tuğba DÜZENLİ [2] , Doruk Görkem ÖZKAN [3]

297 241

Bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi çocukluk yıllarında başlar ve oyun bu gelişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü oyun, çocukların toplumsal ve fiziksel çevrelerinin şartlarını öğrendikleri bir süreçtir ve çocukların bir problemi çözmede daha yaratıcı, esnek çözümlere ulaşabilmesini, doğa ile ilişki kurmasını ve toplumun bir parçası olabilmesini sağlar. Oyun oynamak çocukların hayatında bu kadar önemli iken zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul bahçelerinin onlara hangi olanakları sağladığı ve bu mekânların nitelikleri çok önemlidir. Bu bağlamda okul bahçeleri çevreye duyarlı, sağlıklı ve aktif bireylerin yetiştirilmesi için önemli mekânlardır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme kapasiteleri için de çok büyük bir öneme sahiptirler. Okul bahçeleri çocukların yaşam kalitelerinin önemli bir belirleyicisi olduğu için bu çalışma kapsamında bir ilköğretim okul bahçesi iki aşamalı olarak değerlendirilmiştir. I. aşamada okul bahçesinin çocuklara sağladığı olanaklar ile mekânsal özellikler ilişkilendirilmiştir. II. Aşamada ise 7 yaş grubu çocukların hayal ettikleri okul bahçesinin resmini çizmeleri istenmiştir. Bu resimler araştırmacılar tarafından, içerdikleri olanaklar açısından değerlendirildi ve sayısal verilere dönüştürüldü. Araştırmanın sonuçları, okul bahçesinin çocukların fiziksel ve sosyal anlamda gelişimini destekleyecek nitelikte olmadığını ortaya koymaktadır. Oysaki çocukların hayallerindeki okul bahçesinde: doğal bileşenler ağırlıkta olmak üzere, oyun donatıları ve oturma elemanları gibi çocukların doğa ile etkileşimini sağlayacak, fiziksel aktivitelerini artıracak ve sosyalleşmelerine imkân sağlayacak mekân bileşenleri vardır.

ilköğretim bahçesi, Oyun, Mekânsal olanaklar
  • Akandere, M. (2013). Eğitici Okul Oyunları. 3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Aksoy, Y., Çocuk Oyun Alanları Üzerine Bir Araştırma Istanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon İlleri Örneği, Istanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(6), 82-106. Aslak, F. & Hjorthol, R. (2009). Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities. Journal of Transport Geography 17, 377-384. Aykaç, N. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen ve Öğrenme Süreci Algısı. Eğitim ve Bilim 37(164), 298-315. Barbour, A., C. (1999). The Impact of Playground Design on The Play Behaviors of Children with Differing Levels of Physical Competence. Early Childhood Research Quarterly 14(1), 75-98. Castonguay, G., & Jutras, S. (2009). Children’s appreciation of outdoor places in a poor neighborhood. Journal of Environmental Psychology, 29, 101-109. Chawla, L. (2007). Childhood Experiences Associated with Care for the Natural World: A Theoretical Framework for Empirical Results. Children, Youth and Environments 17(4), 144-170. Clements, R. (2004). An Investigation of the Status of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood 5(1), 68-78. Cooper, T. & Danks, S. (2006). Green Schoolyard Resource Directory for the San Francisco Bay Area. San Francisco: San Francisco Green Schoolyard Alliance. 55pp Çukur, D., Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekânı Tasarımının Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2, 177-187. Fjørtoft, I. & Sageie, J. (2000). The natural environment as a playground for children: Landscape description and analyses of a natural landscape. Landscape and Urban Planning 48 (1), 83-97. Fjørtoft, I. (2004). Landscape as A Playscape: The Effects of Natural Environments on Children’s Play and Motor Development. Children, Youth and Environments 14(2), 21-44. Fyhri, A. & Hjorthol, R. (2009). Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities. Journal of Transport Geography 17, 377-384. Ghanbari-Azarneir, S., Anbari, S., Hosseini, S-B. & Yazdanfar, S-A. (2015). Identification of Child-Friendly Environments in Poor Neighborhoods. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201, 19-29. Harrison, L.J., Clarke, L. & Ungerer, J. A. (2007). Children’s drawings provide a new perspective on teacher–child relationship quality and school adjustment. Early Childhood Research Quarterly (22) 55-71. Heelan, K. A., Donnely, J. E., Jacobsen, D. J., Mayo, M. S., Washburn, R., & Greene, L. (2005). Active commuting to and from school and BMI in elementary school children: Preliminary data. Child Care, Health and Development 31(3), 341-349. Heft, H. (1988). Affordances of children’s environments: A functional approach to environmental description. Children’s Environments Quarterly 5(3), 29-37. Kellert, S.R., 2002. Experiencing nature: affective, cognitive and evaluative development in children. In: Kahn, P.H., Kellert, S.R. (Eds.), Children and Nature. Psychological, Sosiocultural, and Evolutionary Investigations. Cambridge: The MIT Press, pp. 117-151. Kyttä, M. (2002). Affordances of Children’s Envıronments in The Context of Cities, Small Towns, Suburbs And Rural Villages in Finland and Belarus. Journal of Environmental Psychology 22, 109-123. Kyttä, M. (2004).The extent of children’s independent mobility and the number of actualized affordances as criteria for child-friendly environments. Journal of Environmental Psychology 24, 179-198. Laaksoharju, T., Rappe, E., Kaivola T. (2012).Garden affordances for social learning, play, and for building nature–child relationship. Urban Forestry & Urban Greening 11, 195-203. Lang, J., 1987. Creating Architectural Theory; the Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York: Van Nostrand Reinhold. Latfi, M. F. M. and Abdul Karim, H. ( 2012 ). Suitability of Planning Guidelines for Children Playing Spaces. Procedia - Social and Behavioral Sciences 38, 304 -314. Malone, K., & Trater, P. (2003). Children’s environmental learning and the use, design and management of schoolgrounds. Children, Youth and Environments 13(2) Retrieved [Febuary, 20, 2017] from /http:// colorado.edu/journals/cyeS. Moore, R. & Wong, H. (1997). Natural learning: Creating environments for rediscovering nature’s way of teaching. Berkley: MIG Communications. Moore, R.C. (1986). Childhood’s Doma: Play Place in Child Development. London: Croom Helm. Moore, R.C. (1989). Plants as play props. Children’s Environments Quarterly 6, 3–6. Onur, B. & Güney, N. (2004). Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları 12, Ankara. Othman, S. & Said, I. (2012). Affordances of Cul-de-sac in Urban Neighborhoods as Play Spaces for Middle Childhood Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences 38, 184-194. Tai, L., Taylor Haque, M., K.McLellan, G. & Knight E.J. (2006). Designing outdoor environments for children, landscaping schoolyards, gardens and playgrounds. ISBN: 0-07-145935-9, 8-14pp. Ozdemir, A. & Yilmaz, O. (2008). Assessment of outdoor school environments and physical activity in Ankara’s primary schools. Journal of Environmental Psychology 28, 287-300. Öymen Gür & Zorlu, T. (2002). Çocuk mekânları. İstanbul:Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. Özdemir, A. (2011). Okul Bahçesi Peyzaj Tasarım Anlayışındaki Değişim Ve Bu Değişimin Uygulamaya Yansımalarının Bartın Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13(19), 41-51. Özgüner, H., Şahin, C. (2009). Isparta Kent Merkezindeki Çocuk Oyun Alanlarının Mevcut Durumu ve Çocukların Bu Alanlara Karşı Davranış Biçimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 129 -143. Pergams, O. R. W. & Zaradic, P. A. (2008). Evidence for a fundamental and pervasive shift away from nature-based recreation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105, 2295-2300. Ridgers, N.D., Stratton, G. Fairclough, S. & Twisk, J.W.R. (2007). Long-Term Effects of a Playgraund Markins and Physical Structures on Children’s Recess Physical Activity Levels. Preventive Medicine, 44, 393-397. Rivkin, M.S. (1995). The Great Outdoors: Restoring Children’s Right to Play Outside. Washington, DC: NAEYC. Ross, N. (2004). That tree used to be everything to us: The importance of natural and unkempt environments to children. Paper presented at Open Space, People Space Conference, 27-29 October 2004, University of Edinburgh, Edinburgh. Retrieved from http://www.openspace.eca.ac.uk/conference/proceedings/PDF/Ross.pdf Selwyn, N., Boraschi, D. & Özkula, S.M. (2009). Drawing digital pictures: an ınvestigation of primary pupils’ representations of ıct and schools. British Educational Research Journal. 35, (6), 909-928 Singer, D. & Singer, J. (2000). Make-believe: games and activities for imaginative play. Washington, DC: Magination Press.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serap YILMAZ

Yazar: Tuğba DÜZENLİ

Yazar: Doruk Görkem ÖZKAN

Bibtex @olgu sunumu { ibad316543, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {Hayrullah KAHYA}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {130 - 141}, doi = {10.21733/ibad.2105}, title = {İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR}, key = {cite}, author = {DÜZENLİ, Tuğba and YILMAZ, Serap and ÖZKAN, Doruk Görkem} }
APA YILMAZ, S , DÜZENLİ, T , ÖZKAN, D . (2017). İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2 (2), 130-141. DOI: 10.21733/ibad.2105
MLA YILMAZ, S , DÜZENLİ, T , ÖZKAN, D . "İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 (2017): 130-141 <http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/29497/316543>
Chicago YILMAZ, S , DÜZENLİ, T , ÖZKAN, D . "İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 (2017): 130-141
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR AU - Serap YILMAZ , Tuğba DÜZENLİ , Doruk Görkem ÖZKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21733/ibad.2105 DO - 10.21733/ibad.2105 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 141 VL - 2 IS - 2 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.2105 UR - http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2105 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR %A Serap YILMAZ , Tuğba DÜZENLİ , Doruk Görkem ÖZKAN %T İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR %D 2017 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 2 %N 2 %R doi: 10.21733/ibad.2105 %U 10.21733/ibad.2105
ISNAD YILMAZ, Serap , DÜZENLİ, Tuğba , ÖZKAN, Doruk Görkem . "İLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 / 2 (Aralık 2017): 130-141. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2105