Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 196 - 209 2017-12-01

KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ

Duygu AKYOL [1] , Abdullah ÇİĞDEM [2]

264 178

Kıyı alanları kentlerin en çekici ve en çok kullanım talebi olan alanlarıdır. Kıyılar kentin bütününden ayrı parça değillerdir. Kıyılar, kıyı gerisindeki kullanımlar ve kentsel öğeler   ile bütünleşmelidirler. Bu nedenle kıyı alanları tasarlanırken, kıyı alanında yer alacak olan kullanımların çeşitliliği, kullanıcı profilleri, kıyı gerisindeki kullanımların, kentsel form oluşumlarının, sokak ağının, bağlantı noktalarının, çok iyi analizinin yapılması gerekmektedir. Oysa bugün yaşadığımız şehirlerde kıyı alanlarının bütününün tek özelliğe sahip bir sahil şeridi olarak görüldüğü ve kıyıların tek düze, birbirinin tekrarı olan peyzaj tasarımları ile düzenlendiği görülmektedir. Bu çalışmada, aynı işlevde fakat farklı nitelikte 2 örnek alan olan Karşıyaka ve Mavişehir kıyı şeridindeki kent formu ve kıyı mekânındaki çeşitli nedenlerden kaynaklı erişim ve kullanım sorunun incelenmesi amaçlanmıştır. Yeni Şehircilik (New Urbanism) ve Akıllı Büyüme (Smarth Growth) olarak adlandırılan yeni kentsel gelişme stratejileri ışığında, Mavişehir-Karşıyaka kıyı şeridindeki mevcut kentsel ve kıyı dokusunun irdelenmesine yer verilerek öneriler sunulacaktır.

Yeni kentleşme, kıyı, kent formu, akıllı büyüme
  • • Batty, M. 2005. Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals. London, England: The MIT Press. • Biçakcı, H. (2014).Yeni kent tasarımı ve akıllı kentler: Karşılaştırmalı bir analiz ve Samsun için model önerisi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Samsun. • Blumenfeld,H.(1943). Form and Function in Urban Communities. Journal of the American Society of Architectural Historians.3(1), pp, 11-22. • Chen,Y.G. (2012). Fractal Dimension Evolution And Spatial Replacement Dynamics Of Urban Growth. Chaos, Solitons & Fractals, 45 (2): 115-124. • Crocks,A.,Pfoser,D.,Jenkins,A.,Croitoru,A.,Stefanidis,A.,Smith,D.,Karagiorgou,S.,Efentakis, A., and Lamprianidis, G.(2015). Crowdsourcing Urban Form And Function. International Journal of Geographical Information Science, 29(5), pp,720-741. • Doherty,M., Nakanishi,H., Bai,X., and Meyers,J. Relationships Between Form, Morphology, Density And Energy In Urban Environments. URL(1);http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Energy_Density_Working_Paper_031009.pdf.18.02.2017. • Jacobs,C., Kompil,M., Baranzelli,C., and Lavalle,C.(2015).Indicators of Urban Form and Sustainable Urban Transport. JRC Technical Reports.pp, 3-32,Italy. Doi:10.2788/5961. • Karagülle, D.(2011).Kentsel Saçaklanmanın Doğal Eşiklere Mekansal Etkisi, İstanbul Çekmeköy Üzerine Bir Çalışma. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. • Lynch, K.(2012). Kent İmgesi (İ. Başaran, Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, IV. Basım, İstanbul. • Makse,H., Havlin, S., and Stanley, H. E.(1995). Modelling urban growth patterns. Nature, 377,pp, 608-612. • Sınmaz,S.(2013).Yeni Gelişen Planlama Yaklaşımları Çerçevesinde Akıllı Yerleşme Kavramı ve Temel İlkeleri. Megaron, 8(2), pp.76-86. • Simin,D., John,S.(2017). Urban Form, Policy Packaging and Sustainable Urban Metabolism. Resources, Conservation and Recycling, V. 120, p.55–64. • Smith,D., Crooks,A.(2010). From Buildings to Cities: Techniques for the Multi-Scale Analysis of Urban Form and Function.UCL Working Paper Series Books,pp,1-59, London’s Global University Press, London. • Tekin, H. A.(2010). Kentsel Tasarımda Yeni Şehircilik Yaklaşımı ve Kadıköy – Yeldeğirmeni Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Disiplinlerarası Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. • Thakur, P.,Kinghom, R., and Grace,R.(2016).Urban Form and Function in The Autonomous Era.Austrian. URL(2); http://atrf.info/papers/2016/files/ATRF2016_paper_138.pdf.10.03.2017. • Walcott, S.(2009). Urban Shanghai: Form, Function and Planning Challenges.China Currentts.8(1), pp, 22-31. • Venables, A.J.(2016). Breaking Into Tradables: Urban Form and Urban Function in A Developing City, Journal of Urban Economics,V.98, pp, 88-97. • URL(3);http://www.nzta.govt.nz/assets/projects/southernmotorway2-application/docs/assessment-environment-urban-form-function.pdf,22.03.2017
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Duygu AKYOL

Yazar: Abdullah ÇİĞDEM

Bibtex @araştırma makalesi { ibad316552, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {Hayrullah KAHYA}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {196 - 209}, doi = {10.21733/ibad.2103}, title = {KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AKYOL, Duygu and ÇİĞDEM, Abdullah} }
APA AKYOL, D , ÇİĞDEM, A . (2017). KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2 (2), 196-209. DOI: 10.21733/ibad.2103
MLA AKYOL, D , ÇİĞDEM, A . "KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 (2017): 196-209 <http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/29497/316552>
Chicago AKYOL, D , ÇİĞDEM, A . "KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 (2017): 196-209
RIS TY - JOUR T1 - KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ AU - Duygu AKYOL , Abdullah ÇİĞDEM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21733/ibad.2103 DO - 10.21733/ibad.2103 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 209 VL - 2 IS - 2 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.2103 UR - http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2103 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ %A Duygu AKYOL , Abdullah ÇİĞDEM %T KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ %D 2017 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 2 %N 2 %R doi: 10.21733/ibad.2103 %U 10.21733/ibad.2103
ISNAD AKYOL, Duygu , ÇİĞDEM, Abdullah . "KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 / 2 (Aralık 2017): 196-209. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2103