Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 230 - 240 2018-08-31

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)

Burcu ÜZÜM [1] , Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA [2]

218 288

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hipotezler oluşturulmuş; etik değerlere yatkınlık ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçek Kaya (2015: 968) tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilmiş olup, 16 maddeden oluşmaktadır. Yapılan güvenirlik analiz sonucunda, ölçeğin güvenirliği 0,890 olarak bulunmuştur. Araştırma, Kocaeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Örneklem 464 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizlerde SPSS21 programı kullanılmıştır. Cinsiyet, ailenin gelir durumu, ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ve ikamet durumu gibi demografik değişkenler ile etik değerlere yatkınlık düzeyleri analiz edilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda annenin eğitim düzeyi ile etik değerlere yatkınlık düzeyi arasında istatistiki olarak anlamlı bir tespit edilmiştir. 

Etik, Etik Değerler, , Demografik Değişkenler
 • Alkan, G. İ. (2015). Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 6(2), 113-125.
 • Akatay, A., Yücekaya, P. & Çepni Kısat N. (2016). Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının, Örgütsel Adalet ve Sinizm Üzerine Etkileri: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 483-509.
 • Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlak İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(2), 22-32. Arslan, A. (2011). Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları, 15. Baskı.
 • Büyükyılmaz, O. & Ay F A.(2017). Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 209-234.
 • Daştan, A., Bellikli, U. & Bayraktar, Y. (2015). Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ-İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 75-92.
 • Demirci, K. & Eren Gümüştekin, G. (2009). İşletmecilik Kuram ve Uygulama, Edt: M. K. Demirci, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/yetkinkamuk@hititedutr020520154Z1K4U4W.pdf, (22.12.2017).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=118065, (07.12.2017).
 • Kaya, İ. (2015). Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968-974.
 • Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve Ahlak: Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler, Türk İdare Dergisi, 225-249.
 • Özyer, K.& Azizoğlu, Ö. (2010). Demografik Değişkenlerin Kişilerin Etik Tutumları Üzerindeki Etkileri, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 59-84.
 • Pelit, E. & Arslantürk, Y. (2011). Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalışma Yeri Tercihindeki Önemi: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 163-184.
 • Tutar, H. (2013). İşletme&Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yaman, E., Çetinkaya Mermer, E. & Mutlugil, Ş. (2009). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Etik Davranışlara İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma, Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 93-108.
 • Yıldırım, M. H. & Uğuz, Ş. (2012). İş Etiği ve Üniversite Öğrencilerinin Etik Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 177-187.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8675-8952
Yazar: Burcu ÜZÜM (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0352-243X
Yazar: Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ibad378859, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {International Scientific Research Association}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {230 - 240}, doi = {10.21733/ibad.378859}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÖZKURT SİVRİKAYA, Serpil and ÜZÜM, Burcu} }
APA ÜZÜM, B , ÖZKURT SİVRİKAYA, S . (2018). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ). Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (1), 230-240. DOI: 10.21733/ibad.378859
MLA ÜZÜM, B , ÖZKURT SİVRİKAYA, S . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018): 230-240 <http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/31095/378859>
Chicago ÜZÜM, B , ÖZKURT SİVRİKAYA, S . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018): 230-240
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ) AU - Burcu ÜZÜM , Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21733/ibad.378859 DO - 10.21733/ibad.378859 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 240 VL - 3 IS - 1 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.378859 UR - http://dx.doi.org/10.21733/ibad.378859 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ) %A Burcu ÜZÜM , Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ) %D 2018 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 3 %N 1 %R doi: 10.21733/ibad.378859 %U 10.21733/ibad.378859
ISNAD ÜZÜM, Burcu , ÖZKURT SİVRİKAYA, Serpil . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 / 1 (Ağustos 2018): 230-240. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.378859