Hakkında

IBAD, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları, bilimsel bir yaklaşımla ele alarak sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine ve sosyal bilimler alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

 IBAD2016 yılından beri her yıl 2 sayı olmak üzere düzenli olarak yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan hakemli, akademik bir e-dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. 

IBAD, hızlı editoryal süreç anlayışı ile yazarların zaman kaybının en asgari olması için yazarların lehine bir yaklaşım sergilemektedir.