Açık Erişim

Dergimize erişim ücretsizdir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır.

 http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation