Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 86 - 90 2018-06-01

Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi

Hayriye Ertem Vehid [1] , Gökalp Eral [2] , Suphi Vehid [3] , Mustafa Şükrü Şenocak [4]

34 219

Amaç: Bu çalışmada miyokard enfarktüsü (ME) tanısından şüphelenilen olguların troponin değerlerinin 0.014 ng/mL’nin altında veya üstünde olmasına göre düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve trigliserid değerleri arasında farklılık olup olmadığını gösteren bilinen yöntemler ve bu değerlerin etki büyüklüğü araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ME şüphesi ile acil servise başvuran 256 hasta (135 erkek, 121 kadın; ort. yaş 62.4±15.2 yıl; dağılım, 46-78 yıl) dahil edildi. Hastaların verileri normal dağılıma uygun olmadığından LDL, HDL ve trigliserid verilerine Box-Cox dönüşümü uygulandı. Troponin değerinin 0.014 ng/mL’nin altında veya üstünde olmasına göre oluşturulan iki veri grubu arasında farklılık olup olmadığını göstermek amacıyla verilerin güven aralıkları ve etki büyüklükleri değerlendirildi.

Bulgular: Box-Cox dönüşümü uygulanmış iki veri grubunun karşılaştırılması LDL ve trigliserid değerleri açısından farklılık göstermezken HDL değerleri açısından farklılık ortaya koydu. Box-Cox dönüşümü uygulanmış veriler gerçek değerlerine dönüştürülerek yeniden değerlendirildiğinde etki büyüklüğü d=0.8356 ve g=0.8331 idi.

Sonuç: Tıp çalışmalarında veriler normal dağılıma uygun olmadığında elde edilen değerlendirme sonuçları ile dönüştürülerek elde edilen değerlendirme sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemektedir. Ancak verilerin dönüştürme ile normal dağılıma uygun hale getirilmesi özellikle güven aralığı ve etki büyüklüğü gibi iki bağımsız grubun verileri arasındaki farklılığın daha kesin yorumlanmasına yardımcı olan başka değerlendirmelere de olanak sağlayacağı için önem taşımaktadır. 

Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, trigliserid, troponin
 • 1. Saenger AK, Jaffe AS. The use of biomarkers for the evaluation and treatment of patients with acute coronary syndromes. Med Clin North Am 2007;91:657-81.
 • 2. Kumar A, Cannon CP. Acute coronary syndromes: diagnosis and management, part I. Mayo Clin Proc 2009;84:917-38.
 • 3. Mahajan VS, Jarolim P. How to interpret elevated cardiac troponin levels. Circulation 2011;124:2350-4.
 • 4. Apple FS, Quist HE, Doyle PJ, Otto AP, Murakami MM. Plasma 99th percentile reference limits for cardiac troponin and creatine kinase MB mass for use with European Society of Cardiology/American College of Cardiology consensus recommendations. Clin Chem 2003;49:1331-6.
 • 5. Saenger AK, Beyrau R, Braun S, Cooray R, Dolci A, Freidank H, et al. Multicenter analytical evaluation of a high-sensitivity troponin T assay. Clin Chim Acta 2011;412:748-54.
 • 6. Giannitsis E, Kurz K, Hallermayer K, Jarausch J, Jaffe AS, Katus HA. Analytical validation of a high-sensitivity cardiac troponin T assay. Clin Chem 2010;56:254-61.
 • 7. Wilson PW, Garrison RJ, Castelli WP, Feinleib M, McNamara PM, Kannel WB. Prevalence of coronary heart disease in the Framingham Offspring Study: role of lipoprotein cholesterols. Am J Cardiol 1980;46:649-54.
 • 8. Gordon T, Castelli WP, Hjortland MC, Kannel WB, Dawber TR. High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease. The Framingham Study. Am J Med 1977;62:707-14.
 • 9. Forthofer RN, Lee ES, Hernandez M. Biostatistics 2nd edition: A Guide to Design, Analysis and Discovery. Colorado: Elsevier Academic Press; 2007.
 • 10. Field A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics 4th ed. London: Sage Publications; 2013.
 • 11. enocak, M. Biyoistatistik ve Aratırma Yöntembilimi. ‹stanbul: ‹stanbul Kitabevi; 2014.
 • 12. Box GEP, Cox DR. An analysis of transformations. J. R. Stat. Soc. Ser B Stat Methodol 1964;26:211-52.
 • 13. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, New Jersey, Lawrence Earlbaum Associates; 1988.
 • 14. Hedgeg LV. Distribution Theory for glass’ estimator of effect size and related estimators. J Educ Behav Stat 1981;6:107-28.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayriye Ertem Vehid

Yazar: Gökalp Eral

Yazar: Suphi Vehid (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mustafa Şükrü Şenocak

Bibtex @araştırma makalesi { ibufntd448953, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {86 - 90}, doi = {}, title = {Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ertem Vehid, Hayriye and Eral, Gökalp and Vehid, Suphi and Şenocak, Mustafa Şükrü} }
APA Ertem Vehid, H , Eral, G , Vehid, S , Şenocak, M . (2018). Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 4 (2), 86-90. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/38654/448953
MLA Ertem Vehid, H , Eral, G , Vehid, S , Şenocak, M . "Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 (2018): 86-90 <http://dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/38654/448953>
Chicago Ertem Vehid, H , Eral, G , Vehid, S , Şenocak, M . "Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 (2018): 86-90
RIS TY - JOUR T1 - Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi AU - Hayriye Ertem Vehid , Gökalp Eral , Suphi Vehid , Mustafa Şükrü Şenocak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 90 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi %A Hayriye Ertem Vehid , Gökalp Eral , Suphi Vehid , Mustafa Şükrü Şenocak %T Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi %D 2018 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ertem Vehid, Hayriye , Eral, Gökalp , Vehid, Suphi , Şenocak, Mustafa Şükrü . "Troponin yüksekliği saptanmış hastaların düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve trigliserid düzeylerinin etki büyüklüğünün değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 4 / 2 (Haziran 2018): 86-90.